Hoe remote monitoring en control (weer) energie opleveren

Hoe remote monitoring en control (weer) energie opleveren

Energie moet ergens vandaan komen, of het nu gaat om elektriciteit of fossiele brandstoffen. Maar waar elektriciteit duurzaam gewonnen kan worden, gaat dit niet op voor fossiele brandstoffen, zoals diesel.

“De energievoorziening voor een project moet uiteindelijk voldoende energie leveren en geen (mentale) energie kosten,” vertelt Chris Dirx, Manager Operations van Boels Power & HVAC. “Dat is waar monitoring en control om de hoek komen kijken. Op die manier kun je op ieder moment inzien hoe een bepaalde opstelling daadwerkelijk presteert en waarom deze wel of niet werkt volgens de gemaakte afspraken.”

Stroomvoorzieningen voor uiteenlopende projecten

Als verhuurpartner levert Boels Rental stroomvoorzieningen voor de meest uiteenlopende projecten. Van bouwplaatsen en constructiewerk; voor de korte en de lange termijn. Waar het vroeger nog om fossiele brandstoffen ging, verschuift de vraag steeds vaker naar duurzaam en elektrisch. Bedrijven willen en moeten groene stappen blijven zetten om te verduurzamen. Niet alleen de (lokale) overheid zorgt voor deze verandering. Ook bedrijven zien in dat het anders moet – en kan.

Met behulp van data kunnen we op afstand alles bijhouden”

Win-win voor iedereen

Er is niet altijd iemand aanwezig op de desbetreffende bouwlocatie om alle energievoorzieningen te controleren en te onderhouden. Daarom dragen monitoring en control, los van de realtime inzichten in de prestaties en het verbruik, bij aan meer efficiëntie, en uiteindelijk meer duurzaamheid. “Met behulp van data kunnen we op afstand alles bijhouden. Is er bijvoorbeeld een surplus of draait een battery pack niet op volle sterkte? Zulke inzichten verbeteren de vervolgacties die we ondernemen, zoals het sturen van een monteur of het uitschakelen van overbodige activiteiten,” legt Dirx uit.

Voordelen efficiënt reageren op inzichten

Het efficiënt reageren op inzichten vanuit monitoring kent veel voordelen. Alleen al voor het werk van de monteurs. Deze worden enkel naar een locatie gestuurd wanneer het daadwerkelijk nodig is en remote control geen soelaas kan bieden. Zo houden ze tijd over voor taken met meer prioriteit. En wanneer een monteur op locatie aan de slag gaat, heeft deze direct alle benodigde informatie bij de hand, doorgestuurd vanuit de monitoringoplossing. Dit alles draagt ook bij aan de duurzaamheid: energievoorzieningen worden optimaal ingezet, alleen wanneer het nodig is, en het aantal ritten wordt drastisch verminderd.

Verder kijken dan enkel de prijs

In het verleden was de combinatie van diesel en elektriciteit voldoende om een project aan te vliegen. Toch zijn er nog talloze stappen te zetten waardoor we duurzamer kunnen ondernemen. Wereldwijd zijn er verschillende instituten die de toepassing van nieuwe energiebronnen onderzoeken. Eveneens blijft Boels zich verdiepen in deze technologieën om hun klanten nog beter te adviseren. “Je kunt niet stil blijven staan en toekijken.”

Energiebronnen uitproberen

Zo worden onder meer energiebronnen als waterstof en gas-to-liquid (GTL) diesel, hydrotreated vegetable oil (HVO) diesel, biogas en AdBlue uitgeprobeerd. Hierbij mogen hernieuwbare bronnen zoals wind en zon niet vergeten worden. “Het is cruciaal voor ons om dit te blijven testen. Niet iedere machine reageert even goed op de diverse energiebronnen,” zegt Dirx. “Daarnaast hangen er andere prijskaartjes aan de bronnen, waardoor we de afweging moeten maken of het rendabel is voor onze klanten. Zolang het gebruik van duurzame alternatieven niet verplicht is, heeft het totale prijskaartje vaak de overhand.”

Er bestaat geen ‘one size, fits all’-oplossing”

Data als sterkste fundament

De juiste kennis en expertise zijn hierbij onmisbaar. Want wanneer een project een bepaalde energievraag heeft, is het zonde om een overschot aan energie te leveren. Dat is kostentechnisch namelijk erg nadelig en heeft een grotere impact op het milieu. Tegelijkertijd is de energievoorziening uniek per project en kunnen er onderling veel verschillen bestaan. “Er bestaat geen ‘one size, fits all’-oplossing. Je kunt wel zeggen dat waterstof dé oplossing is, maar dat moet goed aansluiten op de vraag en voorwaarden van het specifieke project.”

Oplossingen komen samen

Eveneens kunnen steeds meer oplossingen met verschillende energiebronnen samenkomen bij een project. Waar dit vroeger nog 2 tot 3 bronnen was, kunnen dit tegenwoordig 8 tot 9 bronnen. Dirx: “Het is dus van belang om naar het totale project te kijken en de benodigde energievraag. Boels is hierbij de ideale partner om op voorhand gerichte keuzes te maken.”

Monitoring en control

Monitoring en control bieden daarbij volgens Dirx de ideale ondersteuning. Aan de hand van alle beschikbare data is het direct zichtbaar of er aan de energievraag wordt voldaan, of alles naar behoren werkt en waar potentiële problemen kunnen ontstaan. “Het geeft eindgebruikers daarnaast de bewijslast om hun duurzaamheidsinspanningen te onderbouwen. En voor ons is het een manier om onze partners volledig te ontzorgen. De energievraag, vraagt dan geen (mentale) energie meer.”

Dit artikel is gesponsord door Boels Verhuur