Remeha heeft voor elk woningbouw­project een passende oplossing

De energietransitie heeft volgens Remeha niet één oplossing. De strategie van Remeha is daarom om voor alle projecten een passende oplossing te kunnen bieden. Of het nu gaat om grote of kleine projecten, om nieuwbouw of bestaande bouw, om een warmtepomp of afleverset, Remeha heeft het in huis.
Delen:
Remeha zet in op meerdere wegen naar duurzaamheid binnen de energietransitie.

“We nemen afscheid van fossiel. In onze visie zijn er meerdere energiedragers die naar fossielvrij leiden.” Er is dus niet één manier om afscheid te nemen van het fossiele tijdperk, wil Rick Bruins, business development manager bij Remeha zeggen. Desondanks blijft het een flinke uitdaging om afscheid te nemen van aardgas, schetst hij. “We gebruiken nu 8 miljard kuub aardgas per jaar voor de gebouwde omgeving. Dit kun je niet volledig opvangen met all electric en warmtenetten. Het is realistischer om het gasverbruik terug te brengen naar 2 miljard kuub. Dat kun je dan vervolgens op termijn invullen met waterstof, groengas en synthetisch gas.”

Warmtenetten

In de nieuwbouw ligt dat anders, vertelt Jasper Serlie, segment manager bij Remeha. “Gas wordt nu binnen nieuwbouw niet meegenomen. Hier richten we ons met onze producten dus volledig op warmtenetten en all electric.” Ook voor warmtenetten biedt Remeha dus producten aan. “We produceren afleversets voor warmtenetten op hoge, midden en lage temperatuur. Daarnaast maken we boosterwarmtepompen die vaak ingezet worden voor warm tapwater bij lagetemperatuurnetten.”

All-electric

Op het vlak van all electric is Remeha een grote speler, vertelt Serlie. “Als je het hebt over elektrificatie, dan praat je in onze sector over warmtepompen. Daarvoor heb je een bron nodig: lucht of water. Voor beide bronnen maken we warmtepompen. Eigenlijk is ons doel om voor elke situatie een oplossing te hebben. Daarom vinden we het fijn als we vroeg in projecten betrokken kunnen worden, zodat we mee kunnen denken over de beste oplossing voor het specifieke project.” Dat is wezenlijk omdat de technische installatie steeds belangrijker wordt. Serlie: “De technische installatie bedraagt tegenwoordig zo’n 40% van de aanneemsom.”

Haalbaar en betaalbaar

Bruins benadrukt het belang van een haalbare en betaalbare energietransitie. “En daar zou ik aan willen toevoegen: het moet ook realistisch blijven. Dat betekent dat we in Nederland de juiste informatie moeten verzamelen en delen om een stip op de horizon te kunnen zetten. En als je naar de betaalbaarheid kijkt, zou het zo moeten zijn dat je met de energiebesparing de investering terug kunt verdienen. En wat ons betreft, betekent haalbaarheid ook dat je het doel moet kunnen bereiken zonder enorme gedragsverandering of hele grote aanpassingen aan je woning.”

Remeha heeft voor elk woningbouw­project een passende oplossing
Remeha biedt aannemers en installateurs ondersteuning van advies tot in bedrijf stelling.

Hybride warmtepomp

Een onderdeel van deze haalbare en betaalbare strategie is de hybride warmtepomp, vertelt Bruins. “Hugo de Jong heeft een duidelijk signaal afgegeven met zijn voorstel om cv-ketels door hybride warmtepompen te vervangen. Dit beleid steunen wij natuurlijk. Zeker omdat de subsidies die nu gelden voor hybride warmtepompen gehandhaafd blijven.” Hybride warmtepompen zijn volgens Bruins geen tussenoplossing, zoals vaak gesuggereerd wordt. “Een hybride systeem is slim en toekomstgericht, en met name voor bestaande woningen de eindoplossing. Het draagt bij aan het betaalbaar houden van de energietransitie. In de toekomst zal het bovendien vaker voorkomen dat soms gasvormige energie en soms elektrische energie ruim voorradig is. Met een hybride systeem kun je daarop inspelen.”

Nationaal Warmtefonds

De subsidies zijn niet toereikend om een warmtepompsysteem in zijn geheel te financieren, maar gelukkig zijn er nog andere financiële opties voor woningbezitters, vertelt Bruins. “Het Nationaal Warmtefonds leent geld tegen 0% aan woningeigenaren met lage tot middeninkomens. Ze kunnen dit binnen zeven jaar terugbetalen, waardoor het maandbedrag vaak lager is dan de gerealiseerde energiebesparing.” Niets doen is voor consument sowieso geen optie, benadrukt Bruins. “Dat is voor de gemiddelde consument uiteindelijk altijd duurder. De gasprijs stijgt nu al een jaar en misschien daalt deze nog wel een keer, maar zo laag als voor de Oekraïne-oorlog zullen de gastarieven niet meer worden, verwacht ik.”

Het hele spectrum

Remeha biedt oplossingen voor het hele spectrum aan, besluit Serlie. “We hebben systemen van 4 kW tot 300 kW. Het moet dus gek gaan, willen we er geen oplossing voor hebben. Daarnaast biedt het feit dat we onderdeel zijn van de BDR Thermea Group ons veel voordelen. Hierdoor hebben we veel power om door te ontwikkelen en kunnen we op alle onderdelen binnen de sector een rol van betekenis spelen.”

Dit artikel is gesponsord door Remeha.