Neste MY Renewable Diesel actuele sleutel tot een meer duurzame bouw

Neste MY Renewable Diesel actuele sleutel tot een meer duurzame bouw
Door over te stappen op Neste MY Renewable Diesel kun je je als bouwbedrijf positief onderscheiden van de concurrentie, met alle voordelen van dien bij aanbestedingen.

We hoeven niet tot 2030 of 2040 te wachten om de uitstoot van fossiele brandstoffen fors te reduceren. Het kan nu al met brandstof uit 100% hernieuwbare grondstoffen, zoals Neste MY Renewable Diesel. Deze HVO100 brandstof is geschikt voor alle huidige dieselmotoren en reduceert uitstoot van broeikasgassen ( CO₂e)met tot wel 90 procent. Dat maakt van deze hernieuwbare brandstof een actuele sleutel tot duurzame mobiliteit.

Het zal u niet verbazen dat transport- en bouwbedrijven wereldwijd grootverbruiker zijn van fossiele brandstoffen en daarmee zorgen voor bijna een kwart van alle met energie verbonden CO₂e-emissies. En hoezeer fabrikanten ook hun best doen om hun voertuigen en bouwmachines van alternatieve aandrijvingen te voorzien (elektrisch en waterstof), volgens de Europese Commissie zullen in 2030 nog altijd 9 van de 10 vrachtwagens op fossiele brandstof rijden. Dat betekent nog vele jaren een onwenselijke grote uitstoot. Is dat wel echt nodig? Kan dat niet sneller veranderen?

Peter Zonneveld, Vice President Sales Renewables bij Neste, heeft daar een passend antwoord op: “Hernieuwbare brandstoffen spelen een sleutelrol bij het terugdringen van de uitstoot, zowel nu als in de toekomst. Europese vrachtwagenfabrikanten schatten dat er in 2030 zo’n 200.000 voertuigen met een ‘net-zero’-uitstoot nodig zullen zijn om de CO₂e-doelstellingen voor zware voertuigen te halen. Neste MY Renewable Diesel is hiervoor een eenvoudige en handige ‘drop-in’ oplossing voor alle dieselmotoren en vereist ook geen aanpassingen aan de voertuigen.”

Bouwmaterialen en bouwmachines

Ook op de bouwplaats zelf zijn grote milieuvoordelen te behalen. Enerzijds kunnen we kiezen voor hernieuwbare bouwmaterialen (meer hout en minder beton, staal en asfalt bijvoorbeeld), anderzijds is veel bouwplaatsmaterieel nog uitgerust met verouderde, stinkende dieselmotoren. Helemaal vernieuwen van die enorme vloot is veelal bijzonder kostbaar en tijdrovend, overstappen op een hernieuwbare brandstof zoals Neste MY Renewable Diesel kan direct. Daarmee kun je je als bouwbedrijf bovendien positief onderscheiden ten opzichte van de concurrentie, een milieuvoordeel dat bij aanbestedingen veel gewicht in de schaal kan leggen. Immers, overheden stellen steeds hogere duurzaamheidseisen aan bouw-
activiteiten en daarbij aan de stikstofuitstoot van bouwmaterieel. Valt die lager uit door een grootschalige inzet van hernieuwbare brandstoffen, dan mogen we (iets) meer ruimte voor bouwactiviteiten verwachten dan nu het geval is.

Neste MY Renewable Diesel actuele sleutel tot een meer duurzame bouw
Peter Zonneveld, Vice President Sales Renewables bij Neste: “Hernieuwbare brandstoffen spelen een sleutelrol bij het terugdringen van de uitstoot, zowel nu als in de toekomst.”

Minder uitstoot renewable diesel

We reiken u graag een rekenvoorbeeld aan: Stel dat een machine gemiddeld 20 liter diesel per uur verbruikt. Bij 52 weken van 40 draaiuren is dat 41.600 liter diesel. Bij een machinepark van bijvoorbeeld 15 machines gaat het dan om in totaal 624.000 liter. Nu gaat u Neste MY Renewable Diesel tanken in plaats van gewone diesel. Bij die 15 machines neemt de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen vervolgens met 1.700 ton af. Is dat veel? Jazeker, want dit komt overeen met ongeveer 17 miljoen kilometer op fossiele brandstof rijden in een personenauto, of met circa 9.000 vluchten tussen Amsterdam en Athene voor 1 persoon. Dat is een enorm verschil en dat verschil kan vandaag al worden gemaakt. Hier kunt u zelf uitrekenen hoeveel CO2e u gaat besparen bij overstappen.

Neste MY Renewable Diesel actuele sleutel tot een meer duurzame bouw
Nee, dit is geen Coca-Cola. Wel brengt deze hernieuwbare brandstof van Neste bij bedrijven zoals Coca-Cola en logistieke partners de jaarlijkse CO₂e-uitstoot fors omlaag.

Vooraanstaande bedrijven gingen u voor

In het Klimaatakkoord hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken om 49% minder CO₂-uitstoot te realiseren in 2030 ten opzichte van peiljaar 1990. Om dat te bereiken hebben veel bedrijven nu al een duurzame keuze gemaakt door over te stappen op Neste MY Renewable Diesel. Hieronder zijn bekende merknamen zoals PostNL, netbeheerder Stedin, Staatsbosbeheer, wegvervoerder Bode Scholten en Coca-Cola met logistieke partners. Het vervoer van onder meer Coca-Cola, Fanta, Fuze Tea en Chaud-fontaine vergt jaarlijks zo’n 50.000 ritten, dit scheelt enorm veel uitstoot bij de overstap op hernieuwbare brandstof.

Neste MY Renewable Diesel is inmiddels op bijna 120 locaties verspreid over Nederland te tanken (kijk hier voor de juiste locaties) en wordt daar geleverd via geselecteerde distributeurs. Het kan ook rechtstreeks op de bouwplaats in een tankopslag worden aangeleverd.

Dit artikel is gesponsord door Neste MY.