Een tweede en duurzaam leven voor kalkzandsteen

Een tweede en duurzaam leven voor kalkzandsteen
Bij kalkzandsteen bestaat het zandmengsel voor circa 50 procent uit grof zand. Bij Caldubo is 40 procent van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton)puingranulaten of gebroken kalkzandsteen.

Van alle bouwmaterialen scoort kalkzandsteen het best op het gebied van duurzaamheid. Met Caldubo brengt de innovatieve marktleider Calduran nu in samenwerking met GP Groot recycling een product op de markt waarmee bouwers ook hun circulaire ambities waar kunnen maken. Om te beginnen door kalkzandsteen die bij sloop/nieuwbouw vrijkomt apart te houden en een tweede leven te geven als Caldubo.

Volgens productmanager Hans Verkleij van Calduran is meer dan 50 procent van de dragende wanden in de woningbouw tegenwoordig van kalkzandsteen, een constructief bouwmateriaal dat voor 5 procent uit kalk en water bestaat en voor maar liefst 95 procent uit zand. “Daarmee is het een natuurlijk en milieuvriendelijk product met een zeer lage milieubelasting. Dat blijkt ook uit onderzoek dat kennisinstituut NIBE heeft uitgevoerd. Bij een vergelijking van de meest gebruikte wandsystemen met een dikte van 10 centimeter bleek de milieukostenindicator van kalkzandsteen per vierkante meter verreweg het laagst.”

Zeer energie-efficiënt

Omdat Calduran zich ervan bewust is dat het winnen van zand niet oneindig kan doorgaan, steekt het bedrijf volgens Verkleij al jaren veel tijd en energie in innovatie en verduurzaming. “In 2050 moet de Nederlandse bouweconomie circulair zijn, een situatie die in 2030 al voor de helft moet zijn gerealiseerd. “Voor gebouwen betekent dit dat de materialen bij de bouw en het beheer in een gesloten kringloop worden gehouden, met zo weinig mogelijk emissies naar lucht, water en bodem. Na een gemiddelde gebruiksduur van het casco van meer dan 75 jaar, biedt recyclen het meeste perspectief voor bestaande steenachtige constructiematerialen.”

Eigen laboratorium

Calduran beschikt over een eigen R&D laboratorium in Harderwijk, waar buiten de gebaande paden wordt gedacht. Volgens Robert Mik, plantmanager van Calduran, zijn de medewerkers op beide productielocaties bovendien zeer gedreven om en bedreven in het maken van mooie producten. “Je kunt haast stellen dat er ‘geen bloed maar kalkzandsteen door de aderen stroomt’. Daar prijzen we ons gelukkig mee, want de productie van kalkzandsteen is echt vakwerk waar je gevoel voor moet hebben. Dankzij die combinatie van het eigen laboratorium, vakbekwame medewerkers en innovatieve, zelf ontwikkelde en gepatenteerde vul- en persmachines, leverden experimenten met circulair kalkzandsteen relatief snel resultaat op in de vorm van Caldubo. Verkleij: “Bij kalkzandsteen bestaat het zandmengsel voor circa 50 procent uit grof zand. Bij Caldubo is 40 procent van het grove toeslagmateriaal vervangen door gerecyclede (beton)puingranulaten of gebroken kalkzandsteen. Van die 40 procent is minimaal 50 procent afkomstig van de sloop van gebouwen, het overige kalkzandsteenpuin is afkomstig uit eigen productie zoals zaagrestanten en afgekeurde producten.”

Geen aparte productielijn

Mede dankzij de investeringen in innovatie met onder andere ingenieuze meng -en vulsystemen, is er volgens Mik geen aparte productielijn nodig voor Caldubo. “De kwaliteit en druksterkte is absoluut gelijkwaardig aan het gangbare assortiment van Calduran.” Caldubo is volgens Verkleij nu nog wel iets duurder. “Dat komt door de scheiding van afvalstromen bij het slopen, wat aanpassingen in ons productieproces en extra transport. En soms verzorgt GP Groot nog een extra reiniging als er toch wat vervuiling is meegekomen van de bouw. De meerkosten zullen afnemen naarmate de vraag toeneemt. En dat gaat gebeuren, daar ben ik van overtuigd.”

Onder andere organische en bitumineuze materialen zijn niet geschikt als vervanger van grof zand in kalkzandsteen, maar van keramische grondstoffen (bakstenen en dakpannen) wordt de toepasbaarheid onderzocht. Verkleij: “We zijn erachter gekomen dat het inzamelen en gebruiksklaar maken van (beton)puingranulaten en kalkzandsteen absoluut een vak apart is. Daarom zijn we voor dat deel van het Caldubo-productieproces een samenwerking aangegaan met GP Groot, dat goede contacten heeft met bouw- en sloopbedrijven en al de nodige ervaring heeft met recyclebare bouwafvalstromen. ”Samen kunnen we de gehele cirkel rond maken. Van Cradle to Cradle dus.”

De kwaliteit en druksterkte van Caldubo is absoluut gelijkwaardig aan het gangbare assortiment van Calduran”

Directeur Ronald Balvers van GP Groot recycling is blij met de samenwerking, die in eerste instantie gestalte krijgt in de vorm van een aantal pilotprojecten. “Het sluit naadloos aan bij onze ambitie om als pionier op het gebied van inzameling en recycling de honderd procent circulaire bouweconomie mogelijk te maken. De uitdaging daarbij is om de door ons ingezamelde reststromen uit de bouw zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken. Dus niet als menggranulaat onder wegen maar als nieuwe grondstof voor bouwmaterialen als beton en kalkzandsteen.”

Circulair uitvragen

GP Groot zamelt op zes locaties in Nederland betongranulaat en kalkzandsteen in, dat pas als nieuwe grondstof bij de productielocaties in Hoogersmilde en Harderwijk worden aangeleverd als ze voldoen aan de kwaliteitseisen en innameprotocollen die door het Calduran- laboratorium zijn vastgesteld. Balvers: “Als je kijkt naar de wereldwijd verwachte groeiende vraag naar steeds schaarser wordende grondstoffen, is een circulaire samenwerking als die met Calduran absoluut noodzakelijk. Om te voorkomen dat we de aarde uitputten, moeten we zoveel mogelijk grondstoffen die bij de sloop vrijkomen aan de bron scheiden en hergebruiken. In dat verband is het een goede zaak dat overheden en overheidsorganisaties als Rijkswaterstaat vanaf 2023 verplicht zijn circulair uit te vragen, tenzij het niet anders kan. Die verplichting zal ook de vraag naar een mooi circulair product als Caldubo een boost geven.”

Dit artikel is gesponsord door Calduran.