Waarom diversiteit in de bouw meer aandacht verdient

Waarom diversiteit in de bouw meer aandacht verdient
Foto: Shutterstock

Donderdag 30 september staat Cobouw in het teken van de bouwvrouw. We organiseren een event én maken de winnaar bekend van de Cobouw Bouwvrouw 2021. Dit is waarom.

In januari van dit jaar verscheen de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 van de Commissie monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht. Wat blijkt: van een evenwichtige verdeling in Raden van Bestuur van het bedrijfsleven is anno 2020 nog altijd geen sprake. 

Quotum commissarissen

Bijna gelijktijdig stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Het quotum dat bij invoering van de wet wordt ingevoerd, betekent concreet dat minimaal een derde van de commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen vrouw moet zijn. Het gaat dan om nieuwe benoemingen. Grote vennootschappen worden verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen. Om vervolgens jaarlijks te rapporteren over de voortgang.

Hopen op beweging

Op zich goed nieuws, maar tegelijkertijd een paardenmiddel én een druppel op de gloeiende plaat. Want voor de bouw gaat het quotum concreet over vier bedrijven die beursgenoteerd zijn en dus wettelijk verplicht zijn zich te conformeren aan de nieuwe wetgeving. De overige ‘grote’ vennootschappen moeten zelf passende en ambitieuze streefcijfers formuleren en in actieplannen laten zien hoe ze die gaan realiseren. Bij de vele andere bouwbedrijven moeten we hopen dat ze zich aangesproken voelen ook die kant op te bewegen.

En dat is hard nodig. Kijk maar eens naar de spreadpagina die verscheen in de Cobouw50 van het afgelopen jaar, met foto’s van de ceo's van de top 50 bouwbedrijven. Er staat geen enkele vrouw op die twee pagina's. ‘So much’ voor diversiteit in de top van de bouwbedrijven.

De ceo’s van de top 50 bouwbedrijven.

Nog geen tien procent

Maar ook daaronder is het zoeken met een vergrootglas. Nog geen tien procent van de werknemers is vrouw. Wil je meer vrouwen aan de top dan begint het meestal onderop. Als daar een te kleine kweekvijver is, dan wordt de kans op een topvrouw wel erg klein. Dit terwijl de business case voor diversiteit in de boardroom wederom is bevestigd door McKinsey & Company: bedrijven met culturele, etnische en genderdiversiteit in het leiderschap presteren financieel beter. Uitgerekend de ‘vrouwelijke’ waarden, normen en kwaliteiten spelen een steeds grotere rol binnen leiderschapsteams.

Door een meer diverse samenstelling is er meer creativiteit en innovatie. De onderneming geeft hiermee ook concreet invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tevens zorgt het voor een beter imago, waardoor het een aantrekkelijkere werkgever wordt.

Als medium verplicht

De afgelopen jaren besteedden we vanuit Cobouw aandacht aan dit onderwerp; we publiceerden jaarlijks een lijst met 50 bouwvrouwen. We benoemden de Bouwvrouw van het jaar en Bouwvrouw Young Talent van het jaar. De animo onder de vrouwen was enorm en tijdens de uitreikingen van de Awards kon je hun passie en gedrevenheid voor de bouw en hun rol daarin niet missen.

‘So much’ voor diversiteit in de top van bouwbedrijven”

Maar al die goede bedoelingen en energie van hen en ons zet vooralsnog niet genoeg zoden aan de dijk. We willen meer, sterker nog, we zijn het aan onze stand als hét medium voor de bouw verplicht om deze diversiteitstransitie te helpen versnellen. Vandaar onze belofte dat we in 2021 en daarna in Cobouw nog structureler aandacht aan bouwvrouwen besteden. We interviewen o.a. vrouwen én mannen die zich inzetten voor een betere balans op alle niveaus in de bouw.

Op 30 september organiseren we het Cobouw Bouwvrouwen Event. Met een sterk inhoudelijk programma én vanzelfsprekend de uitreiking van de Cobouw Bouwvrouw 2021.

Mieke Luisman – Stikkelorum - Uitgever Cobouw
Eric Verweij - Hoofdredacteur Cobouw 

Ben jij ook van mening dat vrouwen een prominentere rol moeten spelen in de bouw en dat het tempo omhoog moet, sluit je dan hier aan. Dat kan als partner, sponsor of sympathisant.

Lees ook: 

Dit is een bewerkte versie van een op 9 april verschenen artikel.