Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen in de praktijk

Vervangingsbeleid gevaarlijke stoffen in de praktijk

Bij de Gemeente Tilburg is recent een nieuw Arbobeleid geformuleerd, waarin CMR-stoffen expliciet zijn meegenomen. De gemeente pakt met gebruikmaking van Toxic (Safety Solution) de inventarisatie van stoffen en de vervanging gestructureerd aan.

CMR-houdende producten

De gemeente Tilburg is de op zes na grootste gemeente In Nederland. Bij de gemeente werken vele tientallen mensen met producten die CMR-houdend zijn. De operatie voor vervanging van gevaarlijke stoffen wordt geleid door Michel van Dijk, KAM-adviseur en tevens hoofd van de BHV-organisatie.

Grondige inventarisatie gevaarlijke stoffen

Tilburg startte in 2019 met een grondige inventarisatie van aanwezige stoffen op de naar schatting 140 locaties van de gemeente. De afdeling Facilitair heeft bij de vervanging van CMR-stoffen het voortouw genomen. Een medewerker werd vrijgemaakt voor de inventarisatie en heeft vervolgens alle locaties bezocht. Circa 500 stoffen werden in Toxic ingevoerd.

Je komt bijvoorbeeld ethanol tegen, dat in ruitenwisservloeistof zit”

100 CMR-houdende stoffen

Uit een nadere bestudering van die 500 stoffen bleek dat circa 100 zijn aan te merken als CMR-houdend. Van dat aantal kijkt Michel van Dijk niet op. "Je komt bijvoorbeeld ethanol tegen, dat in ruitenwisservloeistof zit. Ethanol is een CMR-stof. Dat geldt ook voor chloor, dat wordt gebruikt om de kwaliteit van zwembadwater op peil te houden."

Een gezamenlijk contract voor Toxic

In Brabant opereert het Brabants Afvalteam (BAT), een afdeling van de gemeente Tilburg die zorgt voor de afvalinzameling van Tilburg en omstreken. BAT heeft daarnaast ongeveer 3.500 bedrijfsklanten. In Nederland is ook Midwaste actief, een coöperatieve vereniging van dertien regionale afval- en reinigingsbedrijven. Een aantal van de leden werkte al met Toxic. Omdat de leden van Midwaste streven naar zoveel mogelijk gezamenlijke inkoop, werd voor Toxic een contract met Sdu gesloten. BAT is ook aangehaakt bij dat contract.

Door in je aanbestedingen op te nemen dat je een alternatief zoekt voor een product met een CMR-stof, spijker je als het ware aan de voordeur de zaak al dich”

Alternatieven meenemen in aanbestedingen

Recent is de gemeente gestart met meer centrale aanschaf van goederen en diensten. CMR-houdende producten werden decentraal ingekocht. Dat is niet alleen weinig efficiënt, maar wat specifiek CMR-producten betreft leidde die versnipperde inkoop ook tot onvoldoende kennis over die producten. "Door in je aanbestedingen op te nemen dat je een alternatief zoekt voor een product met een CMR-stof, spijker je als het ware aan de voordeur de zaak al dicht", aldus Michel van Dijk.

5 tips voor vervangingsbeleid

Op basis van zijn recente ervaring met vervangingsbeleid in de praktijk geeft KAM-adviseur Michel van Dijk de volgende tips:

  • begin met een volledige inventarisatie;
  • maak op basis van de uitkomsten van de inventarisatie de afweging hoe verder te gaan;
  • maak alle belanghebbenden deelgenoot van het vervangingsbeleid;
  • vertel mensen met welke (CMR-)producten zij werken en wat de risico’s zijn;
  • betrek de inkoopafdeling. Inkoop kan de deur voor gevaarlijke stoffen op de knip houden: ‘voorkomen is altijd beter dan genezen’.

Klanten in de bouw

Naast gemeentes heeft Toxic ook in de bouwsector een groot aantal klanten. Wij beheren de wettelijk stoffenregister en verzorgen aanvullende diensten zoals blootstellingsmetingen etc. Kijk op toxic.nl voor veel gratis zaken, zoals whitepapers, lmra-kaarten, EMKG-blootstellingsdraaischijven en meer.

Dit artikel is gesponsord door Sdu