Naar nul doden in de bouw: utopie of toekomst

Naar nul doden in de bouw: utopie of toekomst

De bouw was ook in 2019 één van de snelst groeiende en één van de meest risicovolle sectoren. Achttien dodelijke slachtoffers waren er te betreuren. En tegenover één dodelijk ongeluk staan 30.000 onveilige handelingen. Dit moet anders!

Waar een cultuur van veilig werken in onze sector soms nog ver weg lijkt, wordt op veel fronten hard gewerkt om vakmensen bewust te maken én zelf regie te laten nemen over hun eigen veiligheid en die van anderen. Kenniscentrum Volandis biedt hiervoor diverse middelen om met jouw mensen aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door het webinar over veilig gedrag dat plaatsvond op 27 januari 2020.

Werk veilig; het gaat om gedrag

Als beleid, regels en voorlichting onvoldoende bijdragen aan de veiligheid en het verminderen van ongevallen, dan is het gedrag zelf een mooi aangrijpingspunt om dit wel te realiseren. De vraag die we onszelf dan ook tijdens dit webinar hebben gesteld, is waarom niet het juiste gedrag wordt getoond? Waar zit de weerstand in? Zijn er verschillen in de weerstanden? Zijn de werknemers dan werkelijk niet gemotiveerd om veilig te werken?

Betrek werknemers nadrukkelijk bij het organiseren van veilig werken”

Eigenaarschap

De kern van het beïnvloeden is om werknemers ‘eigenaarschap’ te geven omtrent veilig werken. Zo komt de intrinsieke motivatie tot zijn recht. Betrek werknemers nadrukkelijk bij het organiseren van veilig werken. Hoe zien ze dit zelf? Wat komen ze tegen? Wat moet er worden veranderd? Dit betekent dat je werknemers regelmogelijkheden en autonomie moet geven. Dat doe je in kleine stapjes en consequent, iedereen in de organisatie is erbij betrokken. Voorbeelden zoals het toepassen van een verbeterbord en ’lean-werken’ dragen bij aan veilig werken.

Webinar terugkijken?

Natuurlijk kun je het webinar ook nu nog met jouw mensen terug kijken. Dit kan kosteloos via deze link. We ontrafelen met deskundigen en wetenschappers het taaie probleem van bewust en onbewust (on)veilige keuzes maken. Daarnaast geven we praktische voorbeelden om hier direct verandering in te brengen met jouw mensen.

Veilig werken: je moet het weten, je moet het willen en je moet het kunnen. Daarnaast moet je omgeving het mogelijk maken. Is dit morgen perfect voor elkaar? Natuurlijk niet, maar we zijn er wel van overtuigd dat we stappen zetten in de goede richting!

Onder het motto ‘Bouw aan een fitte toekomst!’ hebben Bouwend Nederland, kennis- en adviescentrum Volandis en Vakmedianet/Cobouw de handen ineen geslagen om werk te maken van duurzame inzetbaarheid.