In gesprek met René Frinks (Heijmans Infra) over werken vanuit de kaart, datavisualisatie & analyse

Big data. Voor sommigen slechts een modewoord, voor anderen een wezenlijk onderdeel van de digitale transformatie. Hoe past deze term in het continu veranderende speelveld van de openbare grond?
Delen:

Grondroerders die in de openbare grond werken, hebben te maken met verschillende belanghebbenden en omgevingsfactoren die allemaal van invloed zijn op (geplande) graafwerkzaamheden. Vergunningverleners, bestemmingsplannen, netbeheerders, boven- en ondergrondse infrastructuren, de omgeving en het milieu bepalen in grote mate de kosten en voortgang van een werk. Zaken die een grondroerder voor aanvang zo veel mogelijk inzichtelijk wil hebben. Niet alleen in het belang van een financieel gezond project, maar ook om veilige arbeidsomstandigheden en omgeving te waarborgen.

De overheden verwachten van de grondroerder die in de openbare ruimte werkt dat deze zorgdraagt voor veiligheid, overlast voorkomt of beperkt, openbare voorzieningen bereikbaar houdt en meewerkt aan het in stand houden van de ordening van ondergrondse infrastructuren volgens de AVOI.  Technologie is essentieel om hieraan te kunnen voldoen.

Analyse en visualisatie van verschillende databronnen met GO InfraMaps.

De waarde van data

Grondroerders beseffen steeds meer dat data belangrijk en medebepalend zijn voor het succesvol uitvoeren van een project. René Frinks, Commercieel Manager bij Heijmans Infra, over een aantal mogelijke toepassingen: “Data die worden samengebracht om alle factoren inzichtelijk te maken die van invloed zijn op een project, zoals graaf- en omgevingsrisico’s of het voorkomen van faalkosten. Maar ook het automatisch calculeren van civiele werkzaamheden en het monitoren van de voortgang van een werk. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Er zijn natuurlijk nog veel meer situaties denkbaar waarin data van waarde is.”

“Voor ruimtelijke ordening en bijvoorbeeld het verleggen van kabels en leidingen is het nuttig om zoveel mogelijk data inzichtelijk te hebben”, vertelt René. “Wat ligt er onder de grond? Wat is de bodemkwaliteit? Welke bovengrondse obstakels zoals bomen zijn er te verwachten? Maar ook: hoe diep liggen de kabels en leidingen, en hoe oud zijn ze? Wat loopt er doorheen? Het samenbrengen van informatie en visualiseren op een kaart creëert overzicht en geeft grip op alle factoren die in een project een rol spelen.”

“Voor het inwinnen, beoordelen en analyseren van data heb je een kaartplatform nodig dat laagdrempelig, veilig en gemakkelijk toegankelijk is voor alle betrokken medewerkers. Zowel binnen op kantoor, als buiten”, aldus René. “Met een service zoals GO InfraMaps wordt geografische informatie (GIS) toegankelijk voor iedereen.”

Grondroerders beseffen steeds meer dat data belangrijk en medebepalend zijn voor het succesvol uitvoeren van een project

Kaart staat centraal

GO InfraMaps is een online kaartplatform dat verschillende databronnen combineert. Uitgangspunt is laagdrempeligheid en gebruikersgemak. “Het wordt steeds belangrijker om altijd en overal toegang hebben tot de juiste informatie over de openbare grond, op ieder apparaat”, legt René uit. “Door informatie samen te brengen en te visualiseren, is het veel eenvoudiger een overzicht te hebben van alle factoren die in een project een rol spelen.” In principe is het platform met elk soort kaart uit te breiden. Dit betekent dat alle thema’s die voor grondroerders van belang zijn, gevisualiseerd en gecombineerd kunnen worden. De kaarten zijn gebaseerd op onderliggende data waardoor filtering en uitgebreide analyse mogelijk is. Een speciaal ontwikkelde analysetool geeft intelligente output over werk in relatie tot een bepaald thema, bijvoorbeeld omgevingsrisico’s.

GO InfraMaps is een online kaartplatform dat verschillende databronnen combineert. Uitgangspunt is laagdrempeligheid en gebruikersgemak

Hoe actueler de data, des te beter de risico’s kunnen worden geanalyseerd. Flexibiliteit om alle gewenste databronnen ontsluiten, of specifieke data in te winnen en deze vertalen naar de kaart is essentieel. “Het belang en de toepassing van data in infrastructurele projecten zal alleen maar toenemen”, voorspelt René.

“Technologie maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier verschillende databronnen te combineren en daar voordeel uit te halen. Dergelijke platformen zijn binnen afzienbare tijd niet  meer weg te denken in de verschillende projectfases. Van calculatie, werkvoorbereiding tot en met uitvoering, beheer en  onderhoud”, besluit René.

Meer informatie of demo: T: 0343-575371 of E: info@goconnectit.nl

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met GOconnectIT