Zeven misverstanden over aansprakelijkheid in de bouw

Zeven misverstanden over aansprakelijkheid in de bouw

Een beetje ondernemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Wat zijn de aandachtspunten voor de bouwende ondernemer en hoe zit het met de verschillende soorten verzekeringen? Zeven tips om misverstanden te voorkomen.

Zeven misverstanden over aansprakelijkheid in de bouw

1 Ik heb al een rechtsbijstandverzekering. Dat is genoeg

Nee. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade. Daarvoor kun je inderdaad een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering. Die vergoedt in elk geval een deel van de kosten voor juridische hulp, ook als het tot een rechtszaak komt. Maar als de rechter oordeelt dat jij of je bedrijf aansprakelijk zijn voor de geleden schade, dan draai je zelf voor de schadevergoeding op. Tenzij je een aansprakelijkheidsverzekering hebt die de schade dekt.

2 Ik heb een bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Dan heb ik het goed afgedekt, toch?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een goede basis. Soms wordt deze verzekering geëist door klanten. Die weten dan dat je een flinke schade kunt vergoeden, mocht die onverhoopt ontstaan. Maar de polis vergoedt alleen als er schade is aan spullen van anderen of als anderen letsel oplopen door jou of je bedrijf. Productaansprakelijkheid is meestal ook gedekt op deze verzekering. Daarmee wordt de schade bedoeld die kan ontstaan als je een product levert dat niet goed werkt.
Je personeel kan ook schade krijgen. Als jij daarvoor verantwoordelijk bent, heb je niets aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. In dat geval betaalt alleen een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering een vergoeding. Zo’n polis kan veel geld schelen. Als werkgever moet je altijd zorgen voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid gaat ver.
Dan is er ook nog de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die vergoedt financiële schade die kan ontstaan door een verkeerd advies. Deze verzekering is dan ook vooral belangrijk voor ingenieurs of architecten. Moeten onderdelen opnieuw worden aangeleverd door een foutje in een bouwtekening, dan vergoedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de financiële schade doordat het werk vertraging oploopt.
Bij grotere bedrijven is ook bestuurdersaansprakelijkheid een risico. Bestuurders van BV’s kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen die tot schade leiden. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dek je dat risico af.

3 Een CAR-verzekering dekt ook je aansprakelijkheid

De construction allriskverzekering (CAR) dekt niet vanzelf ook je aansprakelijkheidsrisico. De CAR-polis is er in de basis alleen voor schade aan spullen op de bouwplaats tijdens een bouwproject. Maar je kunt wel aansprakelijkheid meeverzekeren. Let er dan wel op welke aansprakelijkheidsrisico’s er precies wel en niet zijn verzekerd. En of er geen overlap is met de verzekeringen die je al hebt.

4 Als zzp’er loopt het wel los met mijn aansprakelijkheidsrisico

Denk dat maar niet. Als zelfstandige is het juist belangrijk om je aansprakelijkheid te verzekeren. Vergelijk het met de autoverzekering: als je een verkeersongeluk veroorzaakt waarbij iemand arbeidsongeschikt raakt, loopt de schade in de tonnen. Dan ben je blij met een WA-verzekering. Ook tijdens je werkzaamheden kun je anderen onbedoeld letsel toebrengen. Heb je zoveel geld in kas om die schade uit eigen zak te betalen?

5 Met goede algemene voorwaarden kun je je aansprakelijkheid beperken

Algemene voorwaarden zijn een goede manier om duidelijk vast te leggen waar je wel en niet aansprakelijk voor kunt worden gehouden. Maar je kunt niet zomaar alles uitsluiten in de algemene voorwaarden. Wettelijk gezien mag je in elk geval niet aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor schade door opzet of ‘bewuste roekeloosheid’.
Is de opdrachtgever een consument, dan is de wet strenger. Je mag je eigen aansprakelijkheid dan helemaal niet beperken in de algemene voorwaarden. De consument wordt namelijk als zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft.

6 Het werk is af, dus ik ben niet meer aansprakelijk

Na oplevering van een werk kun je als aannemer altijd nog aansprakelijk worden gehouden voor gebreken. Dat geldt niet voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had moeten zien. De opdrachtgever moet wél onderzoeken of het werk in orde is. Gaat het om gebreken die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, zoals een constructiefout, dan ben je als aannemer wel aansprakelijk voor schade én voor herstel.
Om de aansprakelijkheid te regelen, zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) opgesteld. Die bepalen dat je als aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk bent voor eventuele gebreken, tenzij die voor of tijdens de oplevering zijn gemeld. Voor verborgen gebreken blijf je wel gewoon aansprakelijk.
In het algemeen geldt dat 20 jaar na oplevering de aannemer niet meer aansprakelijk kan worden gehouden voor gebreken die worden ontdekt. Maar let op: zijn er verborgen gebreken die bij jou als aannemer al wel bekend waren, dan geldt die verjaring weer niet.

7 Ik heb het nu allemaal geregeld, dus daar hoef ik niet meer naar te kijken

Helaas niet. De wet kan namelijk veranderen. Er ligt nu een wetsvoorstel (voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) dat strengere regels oplegt aan aannemers. Dat is al aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer. In die nieuwe wet krijgt een aannemer de plicht om aan te tonen dat aan alle regels is voldaan. Blijkt dat bij de oplevering niet het geval te zijn, dan staan opdrachtgevers sterker als ze je aansprakelijk willen stellen. De aannemer moet de opdrachtgever ook gaan vertellen hoe hij zijn aansprakelijkheidsrisico’s heeft afgedekt.
Nieuw in de wet is dat je aansprakelijk kunt worden gehouden voor alle gebreken die niet bij oplevering zijn ontdekt. Het maakt dan dus niet meer uit of de opdrachtgever dat gebrek zelf had moeten of kunnen ontdekken.

Meer lezen

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid: zeven tips

CAR-verzekering: allrisk, maar niet allesdekkend

Een rechtsbijstandverzekering: loont dat?