CAR- en Montageverzekering: allrisk, maar niet allesdekkend

CAR- en Montageverzekering: allrisk, maar niet allesdekkend

Construction allrisk, ofwel CAR: dé verzekering voor de bouwwereld. De naam doet vermoeden dat je als bouwer met een CAR-polis alle risico’s hebt afgedekt. Maar dat is niet waar, hoewel je in de bouwwereld bijna niet zonder deze verzekering kan – ook niet als zzp’er. Negen dingen waar je op moet letten.

CAR- en Montageverzekering: allrisk, maar niet allesdekkend

CAR is geen aansprakelijkheidsverzekering

De CAR-verzekering is een specifiek verzekeringsproduct voor de bouwwereld. De polis vergoedt in grote lijnen alle schade die op de bouwplaats ontstaat tijdens een bouwproject.

Maar de CAR-verzekering is niet hetzelfde als een bedrijfsaansprakelijkheidspolis. Die is te vergelijken met de WA-dekking bij de autoverzekering: die zorgt voor vergoeding van schade die je aan anderen toebrengt. De CAR-polis is te vergelijken met de cascoverzekering, die een dekking biedt voor schade die je zelf lijdt.

Je kunt wel een gecombineerde verzekering sluiten die ook je aansprakelijkheid dekt (zie het volgende punt). Dat kan handig zijn als er schade ontstaat aan (spullen van) anderen. Maar let dan op dat je geen overlap hebt met je bedrijfsaansprakelijkheidspolis.

Bij de CAR-polis kun je de dekking stapelen

De CAR-verzekering heeft verschillende rubrieken die afzonderlijk kunnen worden meeverzekerd:

  • De eerste rubriek is verplicht: die verzekert alle materiële schade, inclusief diefstal, die op het werk ontstaat. Dat lijkt allesomvattend, maar dat is het niet. Let dus goed op welke rubrieken je mee wilt verzekeren.
  • De tweede rubriek dekt de aansprakelijkheid voor schade aan andere partijen, dus niet alleen aan het eigen werk. Deze rubriek verzekert ook de onderlinge aansprakelijkheid, tussen jou en eventuele onderaannemers. Ook letselschade is verzekerd, maar niet als het gaat om eigen personeel. Daar heb je namelijk weer de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor.
  • Rubriek 3 verzekert schade aan eigendommen van de opdrachtgever. Die zijn dus weer níet standaard meeverzekerd.
  • Datzelfde geldt voor hulpmaterialen als gereedschap, bekistingen of steigers. Wil je dat meeverzekeren, dan moet je ook rubriek 4 opnemen in je polis.
  • De vijfde rubriek verzekert persoonlijke eigendommen van directie en personeel.
  • Rubriek 6 is interessant: die vergoedt de schade die je lijdt doordat het bouwproces vertraging oploopt. Je mist opbrengsten doordat je langer met het werk bezig bent en je maakt misschien extra kosten. Deze rubriek is in feite een bedrijfsschadeverzekering voor een specifiek bouwproject.

Dubbele dekking ligt op de loer

Omdat je veel extra risico’s kan meeverzekeren, moet je goed in beeld hebben hoe je bedrijf is verzekerd. Aansprakelijkheid verzekeren kan, maar levert geen meerwaarde op als je al een aparte bedrijfsaansprakelijkheidspolis hebt. Denk niet: dan zeg ik die aansprakelijkheidspolis toch op? Want dan is je aansprakelijkheid alleen maar verzekerd op die specifieke bouwplaats waar de CAR-polis voor geldt. En dat gaat ook op voor bijvoorbeeld een bedrijfsschadeverzekering.

De CAR-dekking is beperkt in tijd en geld

Verzekerd is alle schade tijdens het project, tot aan het moment van oplevering. Het maakt niet uit wie die schade heeft veroorzaakt: de aannemer, de onderaannemers, leveranciers of de opdrachtgever zelf, het is allemaal gedekt. Maar alle schade die ná oplevering optreedt, is niet standaard verzekerd. De meeste verzekeraars geven wel de optie om een extra dekking af te sluiten voor schade tijdens de onderhoudstermijn.

Hou daarnaast scherp wat er wel en niet aanwezig is. En vergeet niet dat de verzekeraar kijkt naar de dagwaarde. Wordt er gereedschap gestolen, dan krijg je dus in veel gevallen niet de aanschafwaarde terug.

Doorlopende dekking

Je kunt per project een verzekering afsluiten, maar ook een doorlopende dekking nemen. Die geldt dan voor alle bouwprojecten. Met een doorlopende dekking is het wel belangrijk om bij elk project goed naar eventuele specifieke risico’s te kijken die mogelijk niet op de doorlopende dekking zijn meeverzekerd. En misschien heb je voor bepaalde projecten we minder dekking nodig. Ook hier geldt: kijk goed naar je andere verzekeringen om dubbele dekking te voorkomen.

Overleg met de opdrachtgever

De CAR-polis kan trouwens ook door de opdrachtgever worden afgesloten. Die weet dan zeker dat er bij schade dekking is en dat de premie betaald is. De opdrachtgever krijgt bij schade zelf de uitkering. Overleg dus voorafgaand aan het project over hoe je de verzekering regelt.

Verborgen gebreken

Een mogelijke aanvullende verzekering is de verborgen-gebrekenverzekering. Er kan na oplevering van het project nog schade ontstaan door verborgen gebreken in sommige constructieve delen. Die schade is dan voor een bepaalde periode gedekt. Ook hier gaat het om een verzekering die alleen de schade aan het bouwwerk zelf vergoedt.

Er zijn zoals altijd wel voorwaarden verbonden aan de vergoeding. Er moet sprake zijn van een aantoonbare ontwerp-, uitvoerings- of materiaalfout.

Meestal moet je voor zo’n verzekering wel met de billen bloot. De verzekeraar wil weten dat je zorgvuldig te werk gaat en toetst bijvoorbeeld het ontwerp en de controle tijdens de bouw. Daarvoor wordt een extern bureau ingeschakeld. Daarmee wordt de kans op fouten verkleind.

Ook voor de zzp’ er

Ook een zzp’ er kan gebaat zijn bij een CAR-verzekering. De meeste zelfstandigen hebben wel een aansprakelijkheidsverzekering, maar die dekt niet de eigen schade. Gaat er wat mis bij het plaatsen van een keuken, dan is de schade voor je klant gedekt door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Maar alleen de schade aan de eigendommen van die klant. De vervanging van beschadigd keukenmateriaal is dus voor jouw rekening. Ook bij grotere projecten werkt dat zo.

Wees voorzichtig

Leuk, allrisk verzekerd. Maar een verzekeraar betaalt alleen als je braaf bent geweest. Schade door opzet of nalatigheid wordt nooit vergoed. Als bouwbedrijf moet je dus zorgvuldig zijn. Werkzaamheden moeten volgens de voorschriften worden uitgevoerd en als er regen voorspeld is, is het logisch spullen te beschermen.

Meer Cobouwvak Advies

9 stappen voor een goed plan van aanpak aan besteding >>

Een rechtsbijstandverzekering: loont dat? >>

Aanbesteden in de bouw: met deze tips maak jij het verschil >>

Bouwpensioen: zes waarschuwingen >>