nieuws

SCP: woningeigenaren kritisch over aardgasvrij wonen

woningbouw 722

SCP: woningeigenaren kritisch over aardgasvrij wonen

Woningeigenaren zien aardgasvrij wonen nog niet zomaar van de grond komen. De meeste mensen leggen zich grotendeels neer bij het kabinetsbesluit, maar ze voelen nog niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport.

Veel mensen weten niet wat ze kunnen verwachten van de technieken die in plaats van aardgas komen. Ook zijn er zorgen over de betaalbaarheid en het effect van maatregelen, en is er onzekerheid over het overheidsbeleid.

Terughoudendheid: hulp van de overheid wordt verwacht

Dat zorgt volgens het SCP voor terughoudendheid. De overgrote meerderheid van de woningeigenaren neemt een afwachtende houding aan en verwacht hulp van de overheid.

Men ziet het belang van aardgasvrij wonen wel, maar is het lang niet altijd eens met de gekozen maatregelen. Er is sprake van een kritische houding en vraagtekens bij het proces. Ook is er wantrouwen of de plannen wel worden doorgezet en of er beloftes nagekomen worden.

Kennisniveau verschilt

Het kennisniveau van woningeigenaren verschilt ook enorm. Sommigen zijn bovengemiddeld op de hoogte, anderen weten nog van niets, concludeert SCP.

Veel woningeigenaren hebben het gevoel dat aardgasvrij wonen iets is wat burgers opgelegd krijgen. Dat is volgens het planbureau in dit stadium, waarbij er nog nauwelijks plannen zijn gemaakt, niet verrassend. Maar dit staat wel de stap naar werkelijk participeren in de weg, denken de onderzoekers, omdat er van burgers in de transitie veel verwacht wordt.

Nog weinig bekend over plannen

Op het niveau van de gemeente lijken er voor pilotwijken al keuzes voor alternatieven te zijn gemaakt waarvan de deelnemers die er wonen veelal nog niet op de hoogte zijn. Zolang woningeigenaren niet bekend zijn met concrete plannen voor de wijk, kunnen ze ook niet tonen dat ze betrokken willen zijn, stelt het SCP.

Zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas zijn volgens dit onderzoek vooral gerelateerd aan bezorgdheid over effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, over het verlies aan controle en over onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast vreest men voor een tweedeling in de samenleving en stelt men dat de kosten van de transitie rechtvaardig moeten worden verdeeld. Er is brede steun voor de objectgebonden financiering, mits er onder gunstige condities kan worden geleend en de woonlasten per saldo niet omhooggaan.

Bang om controle te verliezen

Verder zien veel huiseigenaren wel wat in een collectieve aanpak, maar zijn er tegelijkertijd juist ook zorgen dat mensen de controle verliezen over hun eigen situatie.

Het kabinet wil uiterlijk in 2030 anderhalf miljoen woningen van het aardgas af hebben, In de periode tot 2050 moeten álle ongeveer zeven miljoen woningen in Nederland zonder aardgas kunnen voor verwarming en om te koken.

Alternatieven

Als alternatieven voor verwarming adviseert Milieu Centraal onder meer verschillende soorten warmtepompen, al dan niet als hybride samen met een cv-ketel. Die laatste optie is alleen echt duurzaam als de ketel op groen gas draait. Verder kunnen wijken worden aangesloten op een warmtenet, de zogeheten stadsverwarming. De meeste opties zijn in de aanschaf, ook met subsidie, duurder dan een gewone cv-ketel. Wel leveren ze een besparing op in het gebruik.


Circulair bouwen

Als je wilt, weet je er alles over.

Kijk maar

 

Reageer op dit artikel