nieuws

‘Opleverdossier door foutje in wet nu al verplicht bij grote woningbouwprojecten’

woningbouw 1674

‘Opleverdossier door foutje in wet nu al verplicht bij grote woningbouwprojecten’
Foto: Suzanne van de Kerk

Voor grotere woningbouwprojecten die na 1 januari 2021 worden opgeleverd moet nu al een opleverdossier worden bijgehouden. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland. De brancheorganisatie spreekt over een onbedoelde fout en maant minister Ollongren van Binnenlandse om die zo snel mogelijk te herstellen.

In het opleverdossier staat hoe een woning, fietsbrug of bedrijfsgebouw is gebouwd. De nieuwe verplichting is een onderdeel van de onlangs aangenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hoewel die wet pas begin 2021 ingaat, heeft die volgens Bouwend Nederland nu al effect op de huidige bouwpraktijk.

“Dat komt omdat het overgangsrecht voor de opleverdossier in de wet ontbreekt”, zegt Ruben Heezen van Bouwend Nederland. “Dat betekent dat bouwers en ontwikkelaars voor grotere projecten die nu verkocht worden, maar pas na 1 januari 2021 worden opgeleverd, al een opleverdossier moeten bouwen.”

Proefprojecten en kaders

Absurd, vindt de brancheorganisatie. “De richtlijnen daarvoor zijn namelijk nog in ontwikkeling. Bovendien moet nog uit allerlei proefprojecten blijken of de wet wel doet waarvoor hij is bedoeld: de bouwkwaliteit verbeteren tegen aanvaardbare kosten.”

De Wkb geldt aanvankelijk voor dit type project

  • Grondgebonden woningen
  • Woonboten
  • Fiets- en voetgangerstunnels
  • Bouwwerken tot 20 meter hoog
  • Bedrijfspanden maximaal 2 verdiepingen
  • Alle vergunningplichtige verbouw

Heezen vermoedt dat het om een onbedoelde fout gaat. “De regels met betrekking tot dit opleverdossier zijn op het allerlaatste moment aangepast.” Hij hoopt dat de minister de wet snel aanpast.

Of dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat wel open voor een gesprek.

“Als Bouwend Nederland een mogelijk probleem signaleert zijn wij graag bereid om daarover met hen van gedachten te wisselen”, reageert een woordvoerder van minister Ollongren.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)moet de bouwkwaliteit verbeteren. Als de wet van kracht is moeten bouwbedrijven met externe kwaliteitssystemen en allerlei rapportage aantonen dat ze volgens de wettelijke voorschriften gebouwd hebben. De wet versterkt ook de positie van opdrachtgevers als er fouten zijn gemaakt.


Cobouw en de Wkb

Cobouw volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) op de voet. Binnenkort volgt er een groot verhaal in Cobouw over de actuele stand van zaken. Op dit moment zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande.

Zo bereidt een speciale regiegroep van de minister proefprojecten voor en wordt er de komende tijd een Toelatingsorganisatie namens het Rijk opgetuigd. Die bepaalt straks of bouwbedrijven voldoen aan de nieuwe richtlijnen.

Meer verhalen over de Wkb

Reageer op dit artikel