nieuws

CPB: groei woninginvesteringen valt terug

woningbouw 773

CPB: groei woninginvesteringen valt terug

De economische groei in Nederland gaat door de gure wind uit het buitenland terugvallen, voorspelt het Centraal Planbureau (CPB). De groei van de investeringen in woningen door bedrijven wordt gedempt.

Het CPB voorspelt dat dit jaar de woninginvesteringen door bedrijven met 3,7 procent groeien. Volgend jaar groeien de investeringen met 2,7 procent. Eerder dit jaar ging het CPB nog uit van groei van 4,0 procent in 2019 en 3,1 procent. De groeicijfers zijn een stuk magerder dan de afgelopen jaren. In 2017 investeerden bedrijven 12,3 procent meer in woningen en in 2018 groeide de investeren met 7 procent.

De investeringen in woningen normaliseren in 2019, na jaren van onstuimige groei, schreef het CPB in maart 2019. Door het dalende aantal transacties van bestaande koopwoningen vermindert de vraag naar renovatie-, verbouw- en herstelwerkzaamheden.

Volgens het Centraal Planbureau zal Nederland het komende tijd vooral moeten hebben van de binnenlandse bestedingen, omdat de export lijdt onder internationale ontwikkelingen als de handelsoorlog.

CPB-directeur Laura van Geest: ‘De vaart is eruit’

In een nieuwe raming komt de groei dit jaar met 1,8 procent waarschijnlijk iets hoger uit dan eerder werd voorspeld, maar in 2020 zakt de groei naar verwachting terug tot 1,4 procent.

“Het omslagpunt van de conjunctuur ligt achter ons. De vaart gaat eruit”, concludeert CPB-directeur Laura van Geest. Ze wijst erop dat de werkloosheid waarschijnlijk nog wel even laag zal blijven, maar de werkgelegenheidsgroei zal flink afvlakken, zeker in de marktsector. Dit leidt ertoe dat de werkloosheid dit jaar zijn laagste punt zou bereiken op 3,4 procent. Volgend jaar loopt het cijfer waarschijnlijk op tot 3,6 procent, wat nog steeds erg laag is.

Chaotische brexit

De koopkracht ontwikkelt zich volgens het CPB in 2020 positief door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft daarnaast sprake van een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt naar verwachting wel minder groot.

Het CPB merkt verder op dat de neerwaartse risico’s voor de economie verder zijn toegenomen. Het gaat dan niet alleen om het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop. Ook de toegenomen kans op een chaotische brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn volgens het instituut belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.

Reageer op dit artikel