nieuws

Tijdbom Vestia nog niet ontmanteld; partijen wijzen naar elkaar

woningbouw 1217

Tijdbom Vestia nog niet ontmanteld; partijen wijzen naar elkaar

Minister Ollongren moet financieel over de brug komen om de volkshuisvestelijke crisis bij Vestia op te lossen. Dat is een van de adviezen die Hamit Karakus doet om de patstelling te doorbreken.

De wond ettert al jaren en zal voorlopig blijven stinken. Minister Ollongren is er niet in geslaagd de volkshuisvestelijke tijdbom onder zes gemeenten met Vestia-bezit voor de zomer onschadelijk te maken. In Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas investeert Vestia al jaren te weinig in nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Ook worden er volgens de gemeenten te veel sociale huurwoningen geliberaliseerd. Maandelijks gaan er zeven tot dertien sociale huurwoningen verloren. Om financieel er bovenop te komen heeft Vestia een aantal jaar geleden gekozen om zich te concentreren op Rotterdam, Den Haag, Delft en Zoetermeer.

Karakus moest volkshuisvesting aan de praat krijgen

Hamit Karakus werd begin dit jaar door minister Olongren gevraagd de woningbouw zes gemeenten waar Vestia woningen zich uit terug wil trekken, weer aan de praat te krijgen. Vorig jaar april kwam Vestia zelf al met het idee om woningen aan collega-corporaties te verkopen. Vestia lukt het niet om op eigen kracht weer gezond te worden. Als er 8.000 Vestia-woningen overgenomen zouden worden, dan zou dat lucht geven. “Dan zijn we nog steeds arm, maar financieel sterk genoeg om de volkshuisvestelijke opgave in onze kerngemeenten aan te kunnen”, zei bestuurder Willy de Mooij.

Volgens Karakus is het overnemen van de Vestia-woningen door regionale corporaties inderdaad de beste en meest kansrijke oplossing, maar is er volgens hem geld te weinig om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. “Betrokkenen wijzen naar elkaar wat betreft het betalen van de rekening”, aldus Karakus. “Landelijke partijen stellen bijvoorbeeld dat de regio de volkshuisvestelijke problematiek zelf kan oplossen. Overheden stellen dat het een probleem van de ‘sector’ is. En verschillende partijen uit de regio opperen dat Vestia snel gesaneerd moet worden, wat de facto betekent dat landelijke corporaties het gelag betalen.”

Behalve het Rijk moeten ook provincies, gemeenten en corporaties betalen om Vestia gezond te krijgen

Karakus acht de kans “laag” dat het mogelijk is om in alle zes de Vestia-gemeenten over te dragen naar de regionale corporatie zonder dat er geld bij moet. Behalve het Rijk moeten volgens hem ook de betrokken provincies, de zes gemeenten waar Vestia weg wil, de gemeenten waar Vestia blijft en de regionale corporaties betalen. Wat de verdeelsleutel is moet per gemeente uitgezocht worden aan nog op te zetten “bestuurlijke tafels” met regionale spelers die vanaf eind augustus knopen moeten gaan doorhakken.

Hamit Karakus: “Betrokkenen wijzen naar elkaar wat betreft het betalen van de rekening.”

Ook stelt Karakus voor andere drempels te verlagen. Zo wil hij onder andere dat corporaties geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen bij het overnemen van het Vestia-bezit en moeten ze vrijgesteld worden van het meebetalen aan een nieuwe saneringsbijdrage die eraan zit te komen voor alle corporaties.

Vestia-bestuurders luiden al ruim een jaar de noodklok

Het Vestia-bestuur luidt al ruim een jaar de noodklok. Ze vinden het “niet acceptabel” dat Vestia langer dan tien jaar een saneringscorporatie is vanwege “blijvende druk op huurders en gemeenten”.

Kees van Nieuwamerongen, directeur van de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties was daar eerder dit jaar hoopvol over het verdelen van de Vestia-woningen over collega-corporaties. “Ik zie daar grote kansen en mogelijkheden, omdat een oplossing verlichting biedt in de hele regio.” Eerder werd een soortgelijk saneringsmodel gebruikt bij WSG, al ging het toen om een aanzienlijk kleiner bedrag (700 miljoen) dan nu nodig zal zijn.

Van Nieuwamerongen benadrukte het belang van een oplossing. “De regio zit nu vast, omdat je één zwakke speler hebt.  Als het lukt, biedt het een oplossing voor een “financiële bom die onder de regio.”

Reageer op dit artikel