nieuws

Neprom: ‘Nieuwbouwtekort blijft oplopen door gebrek aan locaties en stikstofproblematiek’

woningbouw 653

Neprom: ‘Nieuwbouwtekort blijft oplopen door gebrek aan locaties en stikstofproblematiek’
Woningbouw op Zeeburgereiland. Foto: ANP, Dijkstra

Het tekort aan nieuwbouwkoopwoningen wordt steeds nijpender, blijkt uit een publicatie van Neprom. In het eerste kwartaal van 2019 werden er slechts 7.000 nieuwe woningen in de verkoop gebracht, tegen 8.500 in dezelfde periode van vorig jaar.

Het aantal bouwvergunningen daalde zelfs met 35 procent. De komende jaren wordt het er niet beter op, is de verwachting van Neprom. De branchevereniging denkt dat het tekort verder zal oplopen.

‘Pijplijn zit overvol’

De oorzaken zijn het grote tekort aan capaciteit bij aannemers en te weinig bouwlocaties. Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter legt uit: “De pijplijn van onderhanden woningbouwprojecten zit overvol. Er wordt op dit moment aan 90.000 koopwoningen tegelijk gebouwd, dus die al verkocht zijn maar nog niet zijn opgeleverd. Vijf jaar geleden waren dat er nog geen 50.000. De bouw komt mensen tekort om nieuwe projecten in aanbouw te nemen. En dus kunnen ontwikkelaars niet meer nieuwe woningen in verkoop brengen.”

Ook de stikstofproblematiek gaat er volgens de branchevereniging voor zorgen dat het tekort de komende jaren hoog blijft. “We horen nu van veel bedrijven en gemeenten dat vergunningsprocedures voor nieuwbouwplannen worden stilgelegd als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State, waarmee het Programma Aanpak Stikstof ongeldig is verklaard. Als daar niet deze zomer nog een oplossing voor wordt gevonden, dan zal het aanbod van nieuwe koopwoningen nog veel verder afnemen.”

Prijzen lopen verder op

De schaarste aan koopwoningen en aan bouwcapaciteit leidt er ook toe dat de prijzen van woningen verder oplopen, verwacht Neprom. De complexiteit van bouwprojecten neemt toe, omdat provincies en steden willen dat er binnen de steden wordt gebouwd. “Het ontwikkelen van dit soort gebieden is heel kostbaar en kost veel meer tijd dan het bouwen van nieuwbouwijken aan de randen van steden. Daardoor neemt het bouwtempo nog verder af”, verklaart Uitzetter.

Ook nemen de prijzen toe door extra eisen voor aardgasvrij en energieneutraal bouwen en door tal van wensen van gemeente op terrein van duurzaamheid, stelt de branchevereniging. “Veel nieuwbouwkopers moeten daardoor noodgedwongen afhaken. Ze kunnen het gewoon niet meer betalen.”

‘Gemeente: wees terughoudend’

Volgens NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter is het daarom belangrijk dat naast meer bouwcapaciteit en meer nieuwbouwlocaties, gemeenten terughoudender worden met het stellen van aanvullende eisen, omdat het daardoor nog veel kostbaarder wordt om nieuwe woningen te bouwen.

Reageer op dit artikel