nieuws

Bouwambitie grote corporaties geremd door stijging bouwkosten van 32 procent

woningbouw 1186

Bouwambitie grote corporaties geremd door stijging bouwkosten van 32 procent
Nieuwbouw van woningcorporaties De Key en Eigen Haard in Amsterdam-Noord. Startblok Elzenhagen is een woonproject voor 540 jongeren. Foto: Ruud Jonkers.

De 26 grootste corporaties van Nederland zijn van plan de komende vijf jaar 42.000 sociale huurwoningen te bouwen. Maar ze waarschuwen dat ze geremd worden door de fors stijgende bouwkosten. De bouw van een sociale huurwoning is sinds 2016 gemiddeld 43.000 euro duurder geworden.

Dat blijkt uit de investeringsambities die ze hebben gepubliceerd. Een gemiddelde sociale huurwoning kost 176.000 euro om te bouwen, 32 procent meer als in 2016.

Tot en met 2023 zijn de corporaties van plan hun investeringen in de woningmarkt van 2,8 nu naar gemiddeld jaarlijks 4 miljard euro te verhogen. De komende vijf jaar bouwen de corporaties van De Vernieuwde Stad 41.800 sociale huurwoningen, 2.200 koopwoningen en  3.000 eenheden vrijesectorhuurwoningen en bedrijfseenheden.

Alles uit de kast om stevig te investeren

De corporaties zeggen alles uit de kast te halen om stevig te investeren in de woningmarkt, maar waarschuwen dat de stijgende bouwkosten en heffingen en belastingen (verhuurdersheffing, saneringsheffing, vennootschapsbelasting en de ATAD) de investeringsruimte ernstig beperken. “Als ook de bouwkosten blijven stijgen, zal het onmogelijk zijn de gewenste aantallen nieuwbouw en verbetering te halen”, aldus de corporaties die zich hebben verenigd in De Vernieuwde Stad.

Inmiddels zouden drie tot vier maanden van de huuropbrengsten vanwege de heffingen en belastingen naar Den Haag worden gebracht. Als die heffingen en belastingen er niet zouden zijn, of beperkter, dan zijn er meer investeringen mogelijk, aldus de grote corporaties.

Helft corporatiewoningen heeft straks energielabel B of hoger

Het grootste deel van de geraamde investeringen wordt besteed aan de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen. De kwaliteit van drie op de tien sociale huurwoningen wordt de komende vijf jaar verbeterd door investeringen in onderhoud en woningverbetering. Bij woningverbetering wordt in veel gevallen de woning uitvoerig gerenoveerd en verduurzaamd. Hierdoor stijgen vooral het aantal energielabel verbeteringen sterk. Veel corporaties hebben dan ook de prognoses over de ontwikkeling van de energielabels naar boven bijgesteld. In 2023 is bijna 50 procent van de woningvoorraad van de corporaties energielabel B of hoger.

De Vernieuwde Stad vertegenwoordigt op dit moment 27 corporaties, samen goed voor bijna 1 miljoen huureenheden (woningen, garages, bedrijfseenheden) , dat is bijna 40 procent van het totale bezit van de corporatiesector.

Reageer op dit artikel