nieuws

Beleggers willen woningbouw in Amsterdam en Utrecht verdubbelen

woningbouw 727

Beleggers willen woningbouw in Amsterdam en Utrecht verdubbelen

Beleggers zijn bereid twee keer zoveel woningen te bouwen als nu het geval is in Amsterdam en Utrecht. Ook willen ze een kwart van de middeldure huurwoningen verhuren aan leraren, politieagenten, verplegers en voormalige sociale huurders.

Die voorstellen doen de institutionele beleggers van de IVBN in een zogenaamd Middenhuurakkoord die aangeboden wordt aan de landelijke en lokale politiek. Ze willen de nieuwbouwproductie in Amsterdam en Utrecht opschroeven van 7.500 naar 15.000 nieuwe woningen per jaar. Wel willen ze dan “passende” grondprijzen.

“IVBN wil hiermee een door de markt georganiseerd en veel groter middenhuursegment mogelijk maken. Dit nu veel te kleine segment zit ingeklemd tussen de fiscaal zwaar gesubsidieerde koopwoningenmarkt en de op basis van staatssteun functionerende sociale voorraad huurwoningen”, schrijft de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland.

Nieuwbouw is oplossing tegen excessen, vinden beleggers

De beleggers ageren al een tijdje tegen de invoering van een noodknop die excessen met huisjesmelkers en hoge huren bij vrije sectorhuurwoningen moet voorkomen. De IVBN erkent dat er een grote schaarste is aan middenhuurwoningen (720 tot 950 euro). “Die schaarste en die excessen kunnen volgens IVBN alleen worden aangepakt door veel meer nieuwbouw in dit segment. Het gaan reguleren van dit te kleine segment van circa 600.000 huurwoningen, zoals enkele grote gemeenten willen, is géén oplossing en jaagt lange termijn investeerders van deze markt weg. Juist de nieuwbouw van middenhuur moet gestimuleerd worden en dat samen met gemeenten en corporaties”, menen de beleggers.

Behalve meer nieuwbouw willen de institutionele beleggers in Amsterdam en Utrecht hun huren jaarlijks met maximaal inflatie plus 1 procent verhogen. In de rest van het land maximaal inflatie plus 2,5 procent.

Corporaties moeten ook in middenhuursegment bouwen, vinden beleggers

Ook zijn ze van plan minstens 25 procent van de vrijkomende bestaande huurwoningen met een (nieuwe) aanvangshuur onder de 950 euro te verhuren aan mensen met “sleutelberoepen” en doorstromers vanuit de sociale voorraad. Woningen die nu nog een huur hebben onder de 720 euro blijven wat de beleggers betreft nog in ieder geval vier jaar lang een middenhuur (tot 950 euro) houden.

De beleggers verwachten ook een bijdrage van de corporaties uit Amsterdam en Utrecht. Die moeten meer van hun huidige huurwoningen in de middenhuur beschikbaar te stellen en meer nieuwbouw plegen. IVBN stelt tevens voor hogere inkomensgrenzen voor de sociale sector te hanteren in de meest gespannen woningmarkten.

Reageer op dit artikel