nieuws

Rechtszaak zaait nog meer verwarring over bouwstop voormalig klooster Breda

woningbouw 742

Rechtszaak zaait nog meer verwarring over bouwstop voormalig klooster Breda
Foto Erald van der Aa

De stillegging van de verbouwing van het voormalige klooster in Bavel door de gemeente Breda was al omgeven door raadsels. De behandeling van de rechtszaak die eigenaar Seminarie BV had aangespannen om de bouwstop ongedaan te maken, wierp alleen nog maar meer vraagtekens op. Een deel van de zitting op woensdagmiddag vond ook nog eens plaats achter gesloten deuren, vanwege de geheime uitkomsten van een Bibob-toets, die de crux vormt in deze zaak.

Op het kloosterterrein aan de Seminarieweg in Bavel wordt inmiddels al een jaar lang gebouwd. Het pand wordt omgebouwd tot luxe hotel – Parkhotel Madeleine – met ruim tachtig kamers in een parkachtige omgeving met moestuin en wijngaard. Een paar weken geleden besloot de gemeente Breda vrij plotseling om de omgevingsvergunning in te trekken en de bouw te laten staken. Die beslissing kwam voort uit een Bibob-onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren. Voorafgaand aan het verlenen van de vergunning was zo’n integriteitstoets ook al uitgevoerd, maar de uitkomsten vormden destijds geen grond voor de gemeente Breda om de vergunning te weigeren.

Tijdens de zitting bij de voorzieningenrechter in Breda bleek dat er verschillende partijen betrokken zijn bij de bouw en de exploitatie van het nieuwe hotel, al is hun rol niet helemaal duidelijk. Seminarie BV is eigenaar van het hotel, maar binnen dat bedrijf zijn sinds het verlenen van de omgevingsvergunning verschillende bestuurswisselingen geweest. Op de dag van de vergunningverlening begin vorig jaar stapte hotelketen Teleport als nieuwe partij in Seminarie BV.

Advocaat ziet constructie om Bibob-toets te omzeilen

Dan is er nog het bedrijf Old Willow, huurder en beoogd exploitant van het hotel, die blijkbaar mede-vergunninghouder is tot verrassing van de gemeente. Voor het gemeentebestuur was deze partij tot afgelopen vrijdag compleet nieuw, betoogde hun advocaat Thomas Sanders. Dat verbaasde de advocaat van Seminarie BV, Thomas Rijs. Volgens hem was er eind vorig jaar wel degelijk melding bij de gemeente gedaan van deze wijziging. Sanders stelde vraagtekens bij de toevoeging van Old Willow, een constructie die volgens hem lijkt opgezet om de Bibob-toets te omzeilen.

De advocaat van de gemeente Breda betwistte ook het spoedeisend belang van deze zaak. Dat moet er immers zijn bij een verzoek om een voorlopige voorziening. Hij meende dat er hooguit sprake was van financieel leed voor Seminarie BV. Volgens raadsman Rijs van Seminarie BV heeft stillegging van de bouw veel meer nadelen, zoals het risico op schade aan het gebouw. Ook dat argument verwierp Sanders. Het bedrijf had immers wel de mogelijkheid gekregen om het pand eventueel wind- en waterdicht te maken voorafgaand aan de bouwstop.

Omwonenden dreigen ook een rechtszaak aan te spannen

Als toehoorder waren er tijdens de zitting ook omwonenden van het klooster in Bavel, deels verenigd in de Stichting Belangenbehartiging bewoners landschappelijke Driehoek. Deze bewoners hebben vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning, onder meer omdat ze vreesden voor te grootschalige activiteiten en daardoor verkeersoverlast. De stichting volgt alle plannen die er ooit geweest zijn om het klooster een nieuwe functie te geven al jaren kritisch. Zo wierpen ze na de vergunningverlening bij de gemeente de vraag op of de nieuwe eigenaar van Seminarie BV ook niet onderworpen zou moeten worden aan een Bibob-onderzoek.

De bezwaren van de omwonenden zijn afgewezen door de gemeente. De stichting overweegt nog om een eigen rechtszaak aan te spannen, maar wacht eerst de uitspraak van de Bredase voorzieningenrechter af. Die is over twee weken.

Reageer op dit artikel