nieuws

Ollongren kritisch over ‘onrealistische’ woningbouwplannen provincies: ‘Ze moeten de lead pakken’

woningbouw 1169

Ollongren kritisch over ‘onrealistische’ woningbouwplannen provincies: ‘Ze moeten de lead pakken’

Provincies en gemeenten hebben onvoldoende zicht op de mate waarin hun bouwplannen realistisch zijn, vindt minister Ollongren. Provincies moeten volgens haar de lead nemen om beter zicht op de plannen en de uitvoering ervan te krijgen.

Dat schrijft ze in een brief naar de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen over een artikel in Cobouw over het gebrek aan harde bouwplannen. Gemeenten en provincies hebben volgens haar “lang niet altijd voldoende zicht op de mate waarin hun bouwplannen daadwerkelijk te realiseren zijn, en op welke termijn”.

Woningbouwexperts klagen al een tijdje dat het merendeel van de gemeenten lijdt aan “planoptimisme”: ze houden onvoldoende rekening met uitstel en afstel van projecten, waardoor de woningtekorten oplopen.

Dat moet beter, vindt Ollongren. “Van provincies verwacht ik dat zij hierin de lead nemen, door partijen op regionaal of provinciaal niveau bij elkaar te brengen en te zorgen voor een goede bouwprogrammering die realistisch is. Ook moeten zij de realisatie van die programmering goed monitoren en waar nodig bijsturen.”

Planrealisme vergroten door cruciale informatie te monitoren

Provincies en gemeenten rollen af en toe over tafel als het gaat om de woningbouwprogrammering, bleek onlangs uit onderzoek. Gemeenten krijgen soms productiequota mee, waardoor er weinig ruimte is voor nieuwe plannen. Provincies vinden dat ze geen hindermacht zijn en wijzen gemeenten erop dat ze de afgesproken aantal nieuwbouwwoningen vaak niet eens halen.

Ollongren bevestigt het beeld dat het soms niet botert tussen provincies en gemeenten. “Het komt inderdaad voor dat de samenwerking tussen gemeenten en provincies rondom woningbouw niet goed verloopt. Bijvoorbeeld wanneer gemeenten en provincies een verschillend beeld hebben over de ontwikkeling van de woningbehoefte.”

‘Soms zijn gemeenten niet vooruit te branden’

‘Soms zijn gemeenten niet vooruit te branden’

Aan die relatie moet gewerkt worden, want provincies hebben de gemeenten bij het aansturen van de woningbouw hard nodig. Gemeenten hebben volgens haar het beste zicht op welke bouwplannen in de pijplijn zitten. De bereidheid van marktpartijen om openheid van bouwzaken te geven is ook belangrijk, stelt Ollongren, “omdat zij cruciale informatie hebben over of en op welke termijn bouwplannen te realiseren zijn”. Door die informatie te monitoren kunnen regio’s hun “planrealisme” vergroten, meent ze. Het Rijk kan waar nodig ondersteunen, bijvoorbeeld door inzet van het expertteam woningbouw.

Alkmaar als lichtend voorbeeld: alle partijen aan één tafel

Als positief voorbeeld noemt Ollongren de regio Alkmaar, waar de provincie, de gemeenten en marktpartijen inclusief corporaties begin dit jaar hebben afgesproken de woningbouwplannen samen te maken, uit te voeren en te monitoren. “Voor deze samenwerking is het cruciaal dat partijen elkaars rol respecteren, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen rol en elkaar daar ook op aanspreken.”

Gemeenten moeten volgens haar richting de bouwende partijen tijdig aangeven waar er wel en niet gebouwd kan worden. “Dit voorkomt ook dat ontwikkelaars hun schaarse capaciteit inzetten voor het maken van woningbouwplannen op locaties waar woningbouw niet realistisch is.”

Reageer op dit artikel