nieuws

Geluidsoverlast buren, net als bij Pontsteiger? Bij ruim 90 procent klagers voldoet woning aan Bouwbesluit

woningbouw 3367

Geluidsoverlast buren, net als bij Pontsteiger? Bij ruim 90 procent klagers voldoet woning aan Bouwbesluit

Hoe vaak komt het voor dat bewoners van nieuwbouwwoningen, net als bij Pontsteiger, gek worden van de leefgeluiden van hun buren? Vaker, al weet niemand precies hoe vaak. Opvallend: meestal voldoen de woningen van klagers gewoon aan het Bouwbesluit.

Wc-geluiden bij de buren, dakplaten die bij warm weer knallen, contactgeluiden in appartementencomplexen, brommende cv-installaties. De Raad van Arbitrage voor de Bouw ziet regelmatig klachten over geluidsoverlast bij nieuwbouw langskomen. “Maar er valt niet op te maken dat er de laatste tien jaar sprake is van een toename”, zegt Bas van Luik, directeur van het arbitrage-instituut dat bouwgeschillen behandelt.

De raad behandelt jaarlijks rond de vijfhonderd zaken. Geluidsproblemen spelen bij een klein aantal een rol. “In 2018 speelden er vier zaken, het jaar ervoor vijftien en in 2016 negen”, zegt Van Luik. Hoe vaak bouwfouten aan de geluidsproblemen ten grondslag liggen, houdt de raad niet bij.

Garantieverzekeraar Woningborg, die tot zes jaar na de oplevering van nieuwbouwwoningen garant staat voor schade als gevolg van gebreken, kreeg vorig jaar in totaal 2.922 klachten, zegt Maurice Klaver, directeur toetsing en toezicht. Daarvan hadden er 81 met geluidsproblemen te maken. Bij ongeveer de helft, 46, van de meldingen betrof het geluidshinder door geluiden tussen woningen. “Dat valt heel erg mee”, zegt Klaver. In 2017 waren en 75 meldingen over geluidsproblemen, waarvan ook 46 door geluiden tussen woningen.

Burengeluiden nummer één op klachtenlijst

Burengeluiden staan volgens Woningborg op nummer één van de klachten over geluidshinder bij nieuwbouw. Lawaaiige installaties zorgen daarna voor de meeste klachten. Buitengeluiden, zoals verkeer, staat op drie.

Wat is er aan de hand met de Pontsteiger?

Wat is er aan de hand met de Pontsteiger?

Maar als Woningborg de klachten gaat onderzoeken, blijkt dat woningen meestal gewoon aan het Bouwbesluit voldoen. Bij ruim 90 procent, zegt Klaver, van alle verrichte metingen voldoet de nieuwbouwwoning aan de normering.

Daar dringt zich een vergelijking met de Pontsteiger op. Terwijl menig bewoner gek wordt van de leefgeluiden van de boven- en onderburen, bleek bij het eerste onderzoek in april van dit jaar dat de woningen voldeden aan het Bouwbesluit. De gemeten luchtgeluidisolatiewaarden waren 8 dB beter dan de eis. De contactgeluidisolatiewaarden waren voor boven elkaar gelegen woningen minimaal 9 dB beter dan de eis en voor naast elkaar gelegen woningen circa 18 dB beter dan de eis.

Als blijkt dat het niets aan de hand is, heb ik een probleem. Want ik weet dat er wel iets mis is“, zei een bewoner voordat de uitkomsten van het onderzoek bekend werden. De eigenaar van de woningen, Bouwinvest, startte daarna een tweede onderzoek, waarvan de resultaten begin juni nog niet bekend waren. “Het feit dat er een rapport ligt waarin aangetoond wordt dat het gebouw aan de normen voldoet, betekent niet dat de klachten ineens van tafel zijn. Wij nemen onze huurders zeer serieus”, motiveerde de eigenaar van de huurappartementen, Bouwinvest, het nadere onderzoek.

Nog geen klachten over koopwoningen Pontsteiger

Woningborg verzekert een groot aantal koopwoningen, maar heeft nog geen klachten binnengekregen van kopers met woningen in de Pontsteiger. De oplevering van de laatste koopwoningen vond begin mei plaats.

Bij Woningborg weten ze niet precies hoe het komt dat er geluidsproblemen worden ervaren, terwijl het gebouw wel voldoet. Een verschil tussen normering en de verwachting? Klaver: “De buitenschil van woningen wordt steeds dichter, waardoor de woning stiller wordt. Als je dan toch een keer wat hoort, valt dat meer op. Je hoort minder achtergrondgeluiden.”

Uitvoering Pontsteiger

Uitvoering Pontsteiger

Daarmee zegt Klaver niet dat gemelde geluidshinder in veel gevallen aanstellerij is. Bij een kleine 10 procent van de meldingen over geluidsoverlast is er wel grond voor de klachten.

Zwevende vloeren kunnen niet alle geluiden wegfilteren

Harde vloeren, noemt Klaver als eerste oorzaak. “Harde vloerafwerkingen zijn echter gewoon in appartementen, passend bij het vloerverwarmingssysteem  en de leefstijl van de bewoners.” Om de problemen voor te zijn worden volgens Klaver in nieuwbouwwoningen in principe altijd verend opgelegde dekvloeren, dat wil zeggen zwevende vloeren, toegepast.

Maar zwevende vloeren kunnen volgens Klaver niet alles oplossen. “Ze zijn veel beter in het verminderen van hoge tonen dan in het verminderen van lage tonen. Dat kun je dan ook duidelijk horen.”

Woningscheidende wanden met gebreken komt de garantieverstrekker ook tegen door bijvoorbeeld onbedoelde spouwvulling welke daarmee een geluidsbrug creëert tussen woningen. Bij transformatie komt het voor dat lichte plaatwanden met een kleine spouwmaat tot hinder leiden.

Door betere isolatie worden burengeluiden beter hoorbaar

Bij een andere garantieverlener, SWK, houden ze niet bij hoeveel klachten er precies geluidshinder betreffen. Meestal wordt na een melding een geluidsmeting in de woning uitgevoerd. “Dit is de enige wijze waarop aangetoond kan worden of de kwaliteit van de geluidwering voldoet aan hetgeen vereist is”, zegt Hans Kroon, hoofd van de technische afdeling van SWK.

Volgens hem zou het “merendeel” van de metingen aantonen dat de woning voldoet aan het Bouwbesluit. Hoeveel precies kan hij niet zeggen. “De ervaring van SWK is dat de geluidsbeleving van de koper bij een klacht niet overeenkomt met wat in de regelgeving is vastgelegd als maximaal geluidsniveau. Geluidsoverlast tussen woningen onderling is vaak gebaseerd op een subjectieve waarneming.”

Hoe verklaart Kroon dan de klachten? “Door een betere geluidsisolatie van de gevels, met triple glas en meer isolatie, wordt de aanwezigheid van geluidsbronnen binnen het eigen woongebouw als meer storend ervaren dan een aantal jaren geleden.”

Net als Woningborg wijst Kroon naar harde materialen in het interieur die ook invloed hebben op de “geluidsbeleving” van een koper.

Bouwbesluit aan vernieuwing toe?

Genoeg redenen dus voor bewoners van nieuwbouwwoningen om last te hebben van de buren. Daarmee is ook de vraag actueel of het Bouwbesluit niet toe is aan een aanscherping als het om de geluidsnormen gaat. Sommige bouwers noemden de normen van Bouwbesluit in het verleden al eens ondermaats. “Als je je als bouwer houdt aan de NEN-normen, haal je een krappe voldoende, zeg maar een 5,5, terwijl je minstens voor een 8 moet gaan”, zei voormalig Thunnissen-directeur Harrie van Noorden vijf jaar geleden. “Ze matchen in elk geval niet met wat de klant verwacht.”

Reageer op dit artikel