nieuws

Inzakken bouwtempo baart Brabant zorgen: ‘Kunnen we niet gebruiken’

woningbouw 562

Inzakken bouwtempo baart Brabant zorgen: ‘Kunnen we niet gebruiken’

Noord-Brabant maakt zich zorgen over het dalende aantal woningen in aanbouw. Sinds de zomer van 2018 zakt het bouwtempo in.

“Het is wel zaak dat het bouwtempo ook de eerstkomende jaren op peil blijft”, schrijft de provincie in een bericht in het kwartaalbeeld over de Brabantse woningmarkt. Omdat het aantal huishoudens flink groeit, is er meer nodig dan 2.500 woningen in aanbouw per kwartaal, zoals de laatste periode het geval is. In de eerste zes maanden van 2018 werd nog gepiekt met rond de 3.500 woningen in aanbouw per kwartaal.

“Een terugvallend bouwtempo kunnen we in Brabant absoluut niet gebruiken, gelet op de grote druk op de woningmarkt,” zegt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte en Wonen).

Koploper Brabant: nergens groeide woningvoorraad sneller

De afgelopen jaren blonk Noord-Brabant juist uit op de woningmarkt. Nergens in Nederland groeide de woningvoorraad harder dan in Noord-Brabant. Sinds 2012 zijn er 7,7 procent meer huizen bijgekomen. Ook de komende jaren komen er veel bij. Tussen 2017 en 2021 groeit de Brabantse woningvoorraad met bijna 50.000 woningen. 2018 en 2019 zijn de piekjaren, met bijna 13.000 nieuwe woningen per jaar.

In de Brabantse dorpen en de middelgrote steden groeide de woningvoorraad volgens de provincie wat harder dan was verwacht. In West-Brabant bleef de groei van de woningvoorraad juist achter ten opzichte van de prognose.

Bevolking groeit harder dan verwacht

Vanaf 2020 daalt de groei van de woningvoorraad echter. Dit in tegenstelling tot de bevolking, die juist harder groeit dan verwacht. Op basis van het aantal recent in aanbouw genomen woningen en afgegeven bouwvergunningen daalt de groei in 2020 naar circa 11.000 woningen.

Herstel van de woningbouw in Brabant vond vanaf 2015 plaats. Tot de zomer van 2018 werd er steeds meer gebouwd. In Brabant zijn er plannen voor de bouw van in totaal zo’n 130.000 woningen, waarvan ruim 110.000 voor 2027 worden gebouwd. Grotendeels liggen die bouwplannen al vast in bestemmingsplannen. Kwantitatief zijn er daarmee genoeg plannen voor de grote vraag naar woningen, al zijn er volgens de provincie wel regionale verschillen.

In 2018 lag de bevolkingsgroei in Brabant met 16.700 mensen op het hoogste niveau sinds de eeuwwisseling, becijfert de provincie. De natuurlijke aanwas – het verschil tussen geboorte en sterfte – lag met 300 nieuwe Brabanders echter niet eerder zo laag. Buitenlandse migratie verklaart meer dan 80 procent van de bevolkingsgroei. De laatste jaren zorgt met name de komst van arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten voor de sterke groei.

70 procent binnenstedelijk gebouwd

Tussen 2010 en 2018 werd 70 procent van de nieuwe woningen in Brabant gebouwd in bestaand stedelijk gebied (binnen de bebouwde kom van steden en dorpen) en 30 procent op uitbreidingslocaties. Vooral de vijf grote steden bouwen ook de komende vijf jaar een groot deel (zo’n 80 procent) van de nieuwe woningen op inbreidings- en transformatielocaties. Ook middelgrote steden realiseren de komende tijd veel woningen (72 procent) op binnenstedelijke plekken en in leegstaande winkels en kantoren.

 

Reageer op dit artikel