nieuws

Forse kritiek op geluidsnorm warmtepompen: ‘kosten gaan omhoog en prestaties omlaag’

woningbouw 13880

Forse kritiek op geluidsnorm warmtepompen: ‘kosten gaan omhoog en prestaties omlaag’

De nieuwe geluidsnorm voor warmtepompen heeft een negatief effect op de kosten en gaat ten koste van de prestaties. Daarvoor waarschuwen vier brancheverenigingen in een brief aan de Tweede Kamer.

Leuk hoor, goed ook voor het milieu, maar ze maken wel veel herrie. Dat is in vogelvlucht de warmtepomp anno 2019. Bemind om haar prestaties, gehekeld vanwege dat ‘irritante’ gezoem. Vooral die buitendelen.

Minister Ollongren is daar niet doof voor. Binnenkort komen er geluidseisen voor warmtepompen en airco’s.

Maar, niet iedereen is blij met haar voorstel, blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van onder meer de Dutch Heat Pump Association en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

In de brief uitten zij hun zorgen over de manier waarop de minister warmtepompherrie aan banden wil leggen.

“De bovengrens aan geluidsproductie maakt onvoldoende onderscheid in locatie en tijdstip, schrijven de brievenschrijvers. “De beleving van geluid kan in stedelijk gebied anders zijn dan daarbuiten.”

Omkasting

Verder zou de norm ’s avonds ook anders moeten zijn dan overdag, vinden de criticasters. Daarnaast waarschuwen ze voor hoge kosten die gepaard gaan met het omkasten van warmtepompen om de overlast in te perken.

“Het dempen van de geluidsproductie zal in veel gevallen moeten geschieden middels geluiddempende maatregelen, zoals een omkasting. Dit heeft invloed op personeelsinzet (wat al schaars is), vergt meer materiaal en zal de energetische efficiëntie van warmtepompen hinderen.”

De voorgestelde normen van 40 dB zijn volgens de brievenschrijvers ook aan de strenge kant. “Zeker zonder het invoeren van een overgangstermijn…, zal dit zeer problematisch zijn.”

Ze vinden ook dat geluidsgrenzen op Europees niveau moeten worden bepaald. “Wij stellen voor om aan te sluiten bij de Duitse eisen (basisnorm ligt iets hoger dan 50 dB.”


Congres gasloos bouwen, meer dan een warmtepomp

Op 27 juni vindt de Cobouw Praktijkdag Gasloos Bouwen en Verbouwen plaats. Met tal van sprekers die heel praktisch gaan uitleggen wat er komt kijken bij gasloos bouwen. Wat willen de opdrachtgevers nu echt? Wat kunnen bouwers en is een warmtepomp nu altijd noodzakelijk?

Gasloos bouwen moet en gebeurt al. Maar er is nog veel honger naar kennis. Wat kunnen overheden van bouwers verwachten en wat willen bouwers van opdrachtgevers? Op 27 juni geeft de Praktijkdag Gasloos Bouwen en Verbouwen van Cobouw het antwoord.

Zo denkt Anke van Hal van Nyenrode, dat draagvlak creëren het startpunt van alles is. Maar hoe gaan gemeentes er dan voor zorgen dat wijken aardgasvrij worden? Waar sturen ze op, wat verwachten ze van de bouwer?

In de praktijk wordt al snel aan de warmtepomp gedacht als alternatief voor gasloos bouwen.

In de praktijk wordt al snel aan de warmtepomp gedacht als de oplossing voor gasloos bouwen. Maar er zijn wel degelijk alternatieven, zoals bijvoorbeeld restwarmte. Dus is die warmtepomp nu echt wel altijd nodig?

Ook een belangrijk vraagstuk is de financiering. Volgens vele berekeningen komt de investering van het energieneutraal maken van de totale woningvoorraad op 235 miljard euro. Maar hoe kun je het in de praktijk eenvoudiger maken om gasloos te financieren?

Op 27 juni krijgt u antwoorden op tal van complexe problemen. Voor meer informatie en inschrijven kijk hier.

Reageer op dit artikel