nieuws

‘Corporaties niet dwingen om wijk op te knappen’, oordeelt minister

woningbouw 552

‘Corporaties niet dwingen om wijk op te knappen’, oordeelt minister

Corporaties mogen particuliere woningen opkopen en helpen met het herstructureren van wijken. Maar ze kunnen niet gedwongen worden om te investeren.

Dat heeft minister Ollongren bepaald in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en Woonbron.

“In de Woningwet is geen sprake van een hiërarchische verhouding in de lokale driehoek van gemeente, corporatie en huurdersorganisaties”, motiveert ze haar beslissing.

Rotterdam wil dat Woonbron 10 miljoen betaalt

De gemeente Rotterdam verzocht de minister een bindende uitspraak te doen omdat Woonbron, onder de voorwaarden die de gemeente Rotterdam stelde, geen extra investering wilde doen voor de aanpak van Rotterdam-Zuid. De sociale en fysieke aanpak van deze wijk is onderdeel van de regionale Woonvisie en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In dat kader verlangde de gemeente van Woonbron een extra investering van 10 miljoen euro voor de sloop en herontwikkelingen van particuliere woningen.

Woonbron vindt dat zij primair aan de lat staat voor de investeren in woningen met een huur tot 720 euro. De investeren in de wijk zouden ten koste gaan van de sociale huurwoningen van de Rotterdamse corporatie. Ook de huurdersvertegenwoordiging van Woonbron vreest dat.

Gemeente vindt het redelijk als corporatie wel investeert

De gemeente betoogde echter dat de wet voorschrijft dat corporaties “naar redelijkheid” horen bij te dragen aan het lokale volkshuisvestelijk beleid en dat investeringen investeren buiten de sociale huurwoningen om ook ten goede komen aan de wijk waarin sociale huurwoningen staan.

Het is volgens minister Ollongren nu aan betrokken partijen om opnieuw met elkaar in overleg te gaan. De Rotterdamse corporaties en de gemeente, hebben voorafgaand aan de indiening van het geschil al laten weten dat zij ongeacht de uitspraak gecommitteerd blijven aan de afspraken uit het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

Corporatietoezichthouder waarschuwt voor verminderde investeringskracht

Corporatietoezichthouder waarschuwt voor verminderde investeringskracht

Reageer op dit artikel