nieuws

Bouw 10.000 woningen in Amsterdams Havengebied mogelijk jaren eerder

woningbouw 591

Bouw 10.000 woningen in Amsterdams Havengebied mogelijk jaren eerder

Amsterdam wil de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad met vier tot zeven jaar vervroegen. Het college van B&W is nu aan het verkennen of dat mogelijk is, meldt de stad op haar website.

Het is de bedoeling dat hiermee de druk op de woningmarkt wordt verlicht.  “Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen”, verklaart wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck. “Haven-Stad is één van de plekken waar we door sneller te gaan bouwen, de druk kunnen verminderen.”

Randen van havengebied

De versnelling die er moet komen, heeft vooral betrekking op de randen van Haven-stad, aan de zuidzijde van het IJ. Dit is een plek waar het openbaar vervoer per bus op korte termijn wordt verbeterd, en is gevestigd de rand van het zogenaamde ‘pas-op-de-plaats’ gebied.

Op het pas-op-de-plaats gebied mogen namelijk niet zomaar woningen worden gebouwd, in ieder geval niet tot 2029. Dit is afgesproken in een convenant uit 2009. Het college gaat nu onderzoeken of binnen de afspraken van het convenant eerdere planvorming en woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering van de bedrijven hierdoor wordt belemmerd.

‘OV-verbinding noodzakelijk’

“Versnellen kan alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan: er moet een goede OV-verbinding komen en de afspraken met de bedrijven in het Havengebied moeten worden gerespecteerd”, aldus de wethouder. In ieder geval kunnen bedrijven in het hart van Haven-stad, de Coen- en Vlothaven blijven tot 2040, verzekert de gemeente.

Naast onderzoek naar versnelling van de woningbouw, gaat Metro en Tram (Met) in samenwerking met diverse partners (waaronder ProRail) onderzoek doen naar mogelijke tracés en de kosten van zowel het doortrekken van de Noord/Zuidlijn als het sluiten van de Kleine Ring. Deze laatste is de metroverbinding tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal.

Circa 15 jaar

Het sluiten van deze Kleine Ring kost circa 15 jaar en is volgens Amsterdam cruciaal om van Haven-Stad een verkeersluwe wijk te kunnen maken. Als ander onderdeel van de versnellingsaanpak kijkt de gemeente of de geluids- en milieucontouren van de bedrijven in de Coen- en Vlothaven eerdere planvorming en woningbouw toestaan.

Op basis van de uitkomst van deze verkenningen zal het college in het eerste kwartaal van 2020 een besluit nemen over al dan niet starten van de planvorming voor de transformatie van deze gebieden.

Reageer op dit artikel