nieuws

8.400 nieuwe particuliere verhuurders, in sommige wijken kopen ze één op drie huizen

woningbouw 810

8.400 nieuwe particuliere verhuurders, in sommige wijken kopen ze één op drie huizen

Particuliere verhuurderders kopen in sommige wijken een op de drie koopwoningen. In heel Nederland komt een op de twintig woningen in hun handen.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de opmars van particuliere verhuurders van het Kadaster in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. In 2009 werd nog 2 procent van de koopwoningen die op de markt kwamen in Nederland gekocht door een particuliere verhuurder; in 2017 was dit 5 procent.

Studentensteden populair verhuurgebied

Vooral in de grote steden en in de studentensteden worden veel woningen gekocht om te verhuren. In Delft werd in 2017 12 procent van de koopwoningen die op de markt werden aangeboden gekocht door een particuliere verhuurder. In Den Haag, Leeuwarden, Groningen en Amsterdam ging het om 11 procent. In delen van het centrum van Amsterdam ging zelfs 35 procent naar particuliere verhuurders. Het gaat om verhuurders die minimaal drie woningen in bezit hebben.

In 2018 had 0,01 procent van de woningeigenaren 28,6 procent van de woningvoorraad in bezit. Het gaat om het bezit van de woningcorporaties. Eigenaren met 3 tot 50 woningen (1,3 procent) bezitten 4,1 procent van de woningvoorraad in Nederland; dit zijn behalve particuliere verhuurders ook beroepsmatige verhuurders.

Groei particuliere huurwoningen. Bron: Rli

8.400 nieuwe particulier verhuurders

Tussen 2009 en 2018 groeide het aantal huiseigenaren van 4,15 miljoen naar 4,29 miljoen. De groei betrof vooral eigenaren met één woning (+122.000). Maar eigenaren met twee woningen (+6.200) en eigenaren met 3 tot 50 woningen (+8.400) groeiden ook fors in aantal.

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek volgens is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is dat particuliere verhuurders bovengemiddeld actief zijn op de woningmarkt: er worden veel woningen gekocht, maar ook opvallend veel woningen weer verkocht. “Dat zorgt voor een andere dynamiek op de woningmarkt.”

Bekijk de interactieve kaar van het Kadaster met per wijk het aandeel woningaankopen door particuliere verhuurders

Reageer op dit artikel