nieuws

Zevenhonderd woningen naast de Euromast

woningbouw 1563

Zevenhonderd woningen naast de Euromast

Een combinatie van bouwbedrijven wil pal naast de Euromast een woonwijk met 700 woningen bouwen. Het plan is enthousiast ontvangen door het Rotterdamse gemeentebestuur. Dat wil het gronduitgiftebeleid wijzigen om dergelijke ongevraagde initiatieven aan te moedigen.

Het plan voorziet in een serie van tien woongebouwen langs de Parkhaven, in de groene strook langs het Euromastpark. De appartementengebouwen met acht tot tien lagen staan ter weerszijden van de Euromast. Aan het Droogleever Fortuynplein is “een hoogteaccent” voorzien. Het bouwplan is een initiatief van de ontwikkelcombinatie Parkhaven partners. Die bestaat uit bouwers Era Contour, Heijmans en J.P. van Eesteren en corporaties Vesteda en Woonbron. Zij willen 80 procent van de woningen realiseren in het middeldure, dure en topsegment. Daarnaast is er 20 procent sociale woningen voorzien.

Bouwwethouder Bas Kurvers heeft inmiddels enthousiast gereageerd. Hij is voornemens de locatie rechtstreeks te gunnen aan de planontwikkelaars. “Wij zijn blij dat de markt zelf met een goed idee komt en dat willen wij belonen”, legt zijn woordvoerder uit. “Als je na indiening van zo’n plan nog eens openbaar gaat aanbesteden, duurt het te lang en sla je de creativiteit dood.”

Nieuw gronduitgifte beleid

Onderhandse gunning past in het nieuwe gronduitgiftebeleid dat de VVD-wethouder deze week aan de gemeenteraad voorlegde. Dat voorziet er onder meer in dat het gemeentebestuur ongevraagde initiatieven van ontwikkelaars makkelijker kan honoreren. Het gemeentebestuur wil verder zonder tussenkomst van de gemeenteraad kunnen besluiten over gronduitgiftes voor projecten tot 120 woningen of 5.000 vierkante meter bedrijfsoppervlak. Dat was voorheen 25 woningen.

18.000 woningen deze bestuursperiode

Het moet bijdragen aan de ambitie om in deze bestuursperiode 18.000 woningen te bouwen. Rotterdam piekte vorig jaar met een recordaantal van 4550 nieuwe woningen, maar de verwachting is dat dit aantal dit jaar niet wordt gehaald.

Reageer op dit artikel