nieuws

Rechter zet streep door aardgasvrije wijk: corporaties niet in paniek

woningbouw 2981

De opmerkelijke uitspraak van de rechtbank in Amsterdam hoeft geen gevolgen te hebben voor de verbouwing van andere huizen tot NOM-woningen, stellen Aedes en de Stroomversnelling. De rechter wees onlangs het voorstel van Eigen Haard af om een buurt in Amsterdam aardgasvrij te maken.

Rechter zet streep door aardgasvrije wijk: corporaties niet in paniek
De Wegener Sleeswijkbuurt in Geuzenveld, waar Eigen Haard de NOM-woningen wil realiseren.

Volgens de rechter is onduidelijk in hoeverre de bewoners opdraaien voor de kosten die komen kijken bij de renovatie van de 157 huizen tot NOM-woningen. Naast een huurprijs en de servicekosten, wil Eigen Haard ook een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) bij bewoners invoeren als voorschot voor bijkomende kosten.

Teveel onzekerheden

Het is vooral de EPV waarover de rechter nu valt. Volgens de rechtbank zitten aan het plan van Eigen Haard zoveel onzekerheden, dat niet gegarandeerd kan worden dat de isolatie zoveel energiebesparing oplevert dat de woonlasten gewaarborgd blijven. De rechter geeft wel toe dat er bij een project als dit altijd sprake is van een mate van onzekerheid, maar aan het voorstel van Eigen Haard kleven desondanks té veel onzekerheden, is de mening van de rechtbank.

Hoe zit het met de financiering bij gasloos bouwen?

Hoe zit het met de financiering bij gasloos bouwen?

Pas als de isolatie is aangebracht, stelt de rechter, kan Eigen Haard aan bewoners garanderen dat de isolatie zijn werk doet en dat het energiebesparing oplevert, waardoor de kosten omlaag gaan. Maar dat kan een corporatie niet van te voren garanderen, volgens de rechter. Eigen Haard kan alleen berekeningen die gestoeld zijn op soortgelijke verbouwingen laten zien, maar die waren volgens de rechter niet overtuigend genoeg.

Effect op aardgasvrije wijken?

Nooit eerder deed een rechter zo’n uitspraak over de verbouwing van NOM-woningen en daarom is het de vraag in hoeverre dit effect heeft op soortgelijke projecten die nog gaan komen. Volgens koepelorganisatie Aedes gaat deze uitspraak in op zo’n specifieke situatie, dat dit waarschijnlijk geen directe gevolgen heeft voor de rest van de sector.

“De rechter gaat hier heel gedetailleerd in op deze case, op dit plan. Bij andere projecten zullen er andere berekeningen worden gemaakt. Eigenlijk zegt de rechter hier: Eigen Haard, je hebt je huiswerk niet goed gedaan”, zegt een woordvoerder. “Dus nee, wij zijn niet bang dat deze uitspraak effect heeft op verbouwingen van andere wijken met NOM-woningen. Wel kunnen corporaties deze informatie in de toekomst meenemen. Iedereen die nu een EPV-regeling gaat maken, kan nu zien waar de rechter op toetst.”

‘Geen vrees, maar leer ervan’

Volgens de Stroomversnelling hoeven corporaties deze uitspraak niet direct te vrezen, maar is het wél van belang hiervan te leren.

“Deze uitspraak toont hoe belangrijk het is om met een goed voorstel te komen”, reageert Ivo Opstelten, directeur van de Stroomversnelling. Ondanks dat hij geen directe gevolgen vreest, maakt hij zich wel een beetje zorgen over de uitspraak. “Je moet er niet te lichtzinnig over zijn. Ik denk dat je problemen kunt voorkomen als je een goed gedegen voorstel opstelt. En je moet de bewoners erin betrekken, dat zie je hier ook maar weer. Maar er zijn al genoeg projecten geweest waarbij woningen tot NOM-woningen werden verbouwd, en waar helemaal geen problemen waren.”

‘Zeker punten die aanvechtbaar zijn’

De directeur gelooft bovendien dat de uitspraak aanvechtbaar is. “Er zitten zeker elementen in deze uitspraak die niet steekhoudend zijn en die je kunt aanvechten tijdens een hoger beroep”, legt hij uit. “Het feit dat Eigen Haard naast een EPV-vergoeding een huurverhoging heeft voorgesteld, is volgens de wet gewoon toegestaan. Of dit onredelijk is, valt dus te betwisten.”

Er zijn nog meer zaken die Opstelten gek vindt in de uitspraak. Daarom zou hij Eigen Haard adviseren in hoger beroep te gaan.

Eigen Haard moet nog beslissen

Of dat ook gaat gebeuren, weet de corporatie nog niet. “Er zijn diverse opties die we kunnen gaan bekijken. In hoger beroep gaan, met een nieuw voorstel komen of helemaal stoppen. We zijn nu de uitspraak grondig aan het bestuderen en ons aan het beraden wat we gaan doen”, zegt persvoorlichter Wim de Waard, van Eigen Haard.

Of Eigen Haard ook ‘onregelmatigheden’ in de uitspraak heeft gezien, daar wil hij niet op in gaan. “Daar gaan we niets over zeggen. We vinden dat we sowieso eerst met de bewoners in gesprek moeten.”

Reageer op dit artikel