nieuws

Rechter verbiedt bouw van 1000 woningen op Hembrug

woningbouw 3737

Rechter verbiedt bouw van 1000 woningen op Hembrug

De Raad van State verbiedt de bouw van 1000 woningen op het Hembrug-terrein in Zaandam. Ontwikkelaar ABC wil de huizen bouwen op het voormalige Defensieterrein, maar de rechter voorziet geluidsproblemen.

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling Hembrug is 30 april vernietigd door de Raad van State. De gemeente Zaanstad wil het terrein in twintig jaar ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal 1.000 gasloze woningen. ABC Planontwikkeling was vorig jaar met 41 miljoen euro de hoogste bieder en heeft de grond in handen.

Contour van industrieterrein Westpoort

Naar het oordeel van de Raad van State kan herontwikkeling alleen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. “Dat is nu niet het geval”, oordeelt de rechter. Lees hier de volledige uitspraak.

Het Havenbedrijf en enkele bedrijven op industrieterrein Westpoort waaronder Frites uit Zuyd maakten bezwaar tegen de plannen. Zij vrezen dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.

Hembrug niet ‘ruimtelijk aanvaardbaar’

Het Hembrugterrein in Zaandam ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied. Vanwege het geluid van dit industrieterrein heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm.

Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan. De rechter vindt 1000 woningen niet in de categorie ‘beperkt’ vallen en vernietigt het bestemmingsplan.

Het is niet uitgesloten is dat de gemeente Zaanstad het Hembrugterrein in de toekomst alsnog kan ontwikkelen tot woon- en werkgebied. Dat kan alleen als blijkt dat dit “ruimtelijk aanvaardbaar” is.

Reageer op dit artikel