nieuws

‘Misschien fouten gemaakt tijdens uitvoering Pontsteiger’

woningbouw Premium 10022

‘Misschien fouten gemaakt tijdens uitvoering Pontsteiger’

De torens van de Pontsteiger, waar de bewoners klagen over geluidsoverlast, zijn niet anders gebouwd dan andere wooncomplexen. “Als er fouten gemaakt zijn, dan moet het in de uitvoering zijn geweest.”

Dat zegt Lisette Poldermans, bouwfysica-adviseur van Cauberg Huygen en betrokken bij het voorlopig ontwerp tot en met het technisch ontwerp van de Pontsteiger. Het gebouw aan het IJ dat genomineerd is voor het Gebouw van het jaar is volgens haar gebouwd “zoals elke woontoren”. “Het is niet een hele speciale situatie.” De Pontsteiger is gemaakt van beton en prefabgevels.

Cauberg Huygen onderzoekt op dit moment of de Pontsteiger voldoet aan de geluidsnormen. Poldermans zegt nog niet van de resultaten op de hoogte te zijn. Wel weet ze dat softwareproblemen niet de belangrijkste oorzaak zijn dat de resultaten op zich laten wachten. “Het ligt heel gevoelig, daarom wordt er nog eens goed naar gekeken.”

Staalskelet was enige aandachtspunt Pontsteiger

Hamerapparaat meet geluidsoverlast Pontsteiger

Bij de Pontsteiger vindt op twee manieren onderzoek plaats naar geluidsoverlast. Er wordt gekeken naar luchtgeluid en contactgeluid, vertelt Lisette Poldermans, akoestisch expert van ingenieursbureau Cauberg Huygen. Bij het meten van luchtgeluid wordt gebruik gemaakt van een grote geluidsbox. “Wat groter dan je boxen thuis.” Dit soort testen worden regelmatig gedaan bij horeca-gelegenheden. In de “ontvangende” ruimte worden geluidsmetingen uitgevoerd. Bij contactgeluiden wordt gebruik gemaakt van een hamerapparaat dat tegen de grond slaat. De metingen zijn in beide torens in verschillende appartementen verricht.

Het enige dat speciaal aan het gebouw is en waar Poldermans en haar collega’s advies over hebben moeten geven, is de brug met een staalconstructie, die de woontorens verbindt. Het ingenieursbureau heeft gekeken naar geluidstrillingen in relatie tot het staalskelet. “Dat hebben de bouwers goed moeten dimensioneren, inpakken en uitvoeren.”

“Misschien dat er in de uitvoering iets is misgegaan”, zegt Poldermans over de door bewoners ervaren geluidsproblemen in de torens. De kier of het geluidslek kan “iets heel kleins zijn”. Als er fouten gemaakt zijn, dan zal het volgens haar met de aansluitingen van betonelementen en de prefabgevel te maken hebben. “Hoe die gevel op het werk gemonteerd is.” Of met de doorvoeringen (leidingen).

Zwevende dekvloeren los van de wanden

Als de stelruimtes niet goed zijn kun je tegen problemen aanlopen. “De zwevende dekvloeren moeten bijvoorbeeld goed losgemaakt zijn van de wanden. Anders zijn het geen zwevende vloeren en worden contactgeluiden doorgegeven.”

Een van de torens van de Pontsteiger waar de bewoners klagen over extreme gehorigheid.

Aan het ontwerp van de constructie kan het eigenlijk niet liggen. Wooncomplexen worden min of meer volgens vaste standaarden gebouwd. “Er is niet één oplossing, Maar een samenspel van verschillende constructies.” Met “praktijkrichtlijnen” over onder andere de dikte van de muren en hoe de aansluitingen gemaakt moeten worden, kunnen bouwers die het netjes uitvoeren er volgens haar vanuit gaan dat een wooncomplex voldoet aan de geluidsnormen. Die standaardoplossingen voor de constructie van woongebouwen zijn geen rocketscience. “Die kent elke bouwer wel.”

‘Ik had eerder scheepvaartlawaai verwacht’

Poldermans was verbaasd toen haar bedrijf eerder dit jaar de opdracht kreeg het gebouw door te meten vanwege klachten dat de buren te veel van elkaar konden horen. “Ik had eerder verwacht dat ze aan het water last zouden hebben van scheepvaartlawaai.” Ook komen geluidsklachten volgens haar doorgaans niet voor bij nieuwbouw.

Of er ook een akoestisch onderzoek vlak vóór de oplevering van de appartementen van de Pontsteiger heeft plaatsgevonden weet ze niet. Verplicht is dat in ieder geval niet. “Dat hangt van de contractvorm af.” Opdrachtgevers of gemeenten kunnen dat wel eisen, maar doen dat vaak niet. Bij de Pontsteiger heeft Cauberg Huygen tot het technische ontwerp geadviseerd. Wel zijn er aanvullende onderzoeken geweest naar scheepvaartlawaai en windhinder. Cauberg Huygen heeft onder andere adviezen gegeven over de materiaalkeuze.  

‘Onderzoek geluidsoverlast Pontsteiger deze week klaar’

Het onderzoeksrapport naar de geluidsklachten is naar verwachting deze week klaar. Dat zegt René Doornink van Verwey Vastgoed, dat namens de vereniging van eigenaren van de Pontsteiger opdracht heeft gegeven tot het akoestisch onderzoek. Volgens Marcel Blankvoort van Cauberg Huygen, dat het onderzoek doet, is het onderzoek afgerond, maar worden de resultaten deze week met de de vve besproken. Daarna moet het rapport nog worden “opgesteld en afgerond”. Volgens Doornink hebben bewoners van tien appartementen te maken met geluidsoverlast. Het betreffen appartementen in de linker- en rechtertoren.

Bewoners Pontsteiger klagen over extreme gehorigheid appartementen

Bewoners Pontsteiger klagen over extreme gehorigheid appartementen

Reageer op dit artikel