nieuws

Extra onderzoek naar raadselachtige geluidproblemen Pontsteiger

woningbouw Premium 3086

Extra onderzoek naar raadselachtige geluidproblemen Pontsteiger

De Pontsteiger zal nog een keer grondig doorgelicht worden op geluidsproblemen. Dat kondigt Bouwinvest, de eigenaar van de huurappartementen aan.

Uit het eerste onderzoek dat in februari en maart is uitgevoerd, blijkt dat het gebouw voldoet aan de geluidsnormen, zegt Allard van Spaandonk van Bouwinvest. Toch wil Bouwinvest na alle klachten van bewoners een grondiger onderzoek laten doen. De bewoners zijn hiervan woensdag op de hoogte gesteld. Bij het nieuwe onderzoek zullen de geluidsklachten op adresniveau worden gemeten met een extra meting gedurende een langere periode.

“Het feit dat er een rapport ligt waarin aangetoond wordt dat het gebouw aan de normen voldoet, betekent niet dat de klachten ineens van tafel zijn. Wij nemen onze huurders zeer serieus”, motiveert Van Spaandonk de keuze voor het extra onderzoek.

‘Pontsteiger presteert beter dan het Bouwbesluit’

De bewoners van de torens van de Pontsteiger ervaren al vanaf de oplevering van het iconische woongebouw in september 2018 extreme geluidsoverlast. “Soms ga ik bij een vriend slapen om tot rust te komen”, zegt een van de bewoners. “Als er aangebeld wordt bij mijn buren, hoor ik dat. Als de telefoon gaat ook. Als ze beneden de radio aanzetten, hoor ik mijn tv niet meer”, zegt een andere bewoner. Pas na lang aandringen is dit jaar een akoestische onderzoek uitgevoerd. 

Uit dit eerste onderzoek, door ingenieursbureau Cauberg Huygen, zou naar voren zijn gekomen dat de zowel de luchtgeluidisolatie als de contactgeluidisolatie bij de onderzochte huurappartementen in orde is. “Uit de tussen 22 februari en 7 maart uitgevoerde geluidmetingen is gebleken dat in alle gemeten situaties zowel de luchtgeluidisolatie als de contactgeluidisolatie, zowel in de horizontale als verticale richting, voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012”, schrijft Verwey Vastgoed, dat de Pontsteiger namens Bouwinvest beheert, aan de bewoners. “Volgens het rapport geven de gemeten niveaus van de onderlinge geluidsisolatie tussen de woningen een goede tot hoge mate van bescherming tegen geluidhinder.”

Zo snel mogelijk nieuw onderzoek

In het volledige rapport staat dat “uit de geluidmetingen is gebleken dat in alle gemeten situaties de luchtgeluidisolatie (DnT,A,k) zowel in de verticale als de horizontale richting voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. De gemeten luchtgeluidisolatiewaarden zijn circa 8 dB beter dan de eis.”

Ook wat betreft contactgeluiden zou de Pontsteiger beter presteren dan de eis. “De gemeten contactgeluidisolatiewaarden zijn voor boven elkaar gelegen woningen minimaal 9 dB beter dan de eis en voor naast elkaar gelegen woningen circa 18 dB beter dan de eis.”

Als blijkt dat het niets aan de hand is, heb ik een probleem. Want ik weet dat er wel iets mis is“, zei een bewoner eerder tegen Cobouw.

Na de uitkomsten van het eerste onderzoek is besloten tot een nieuw onderzoek, zegt Van Spaandonk. Het tweede onderzoek start “zo snel mogelijk”.

Bewoners Pontsteiger klagen over extreme gehorigheid appartementen

Bewoners Pontsteiger klagen over extreme gehorigheid appartementen

Misschien fouten gemaakt tijdens uitvoering Pontsteiger

Misschien fouten gemaakt tijdens uitvoering Pontsteiger

Reageer op dit artikel