nieuws

Branche gaat op grootschalige manier samenwerken voor werving vakmannen

woningbouw 2227

Branche gaat op grootschalige manier samenwerken voor werving vakmannen

Om het tekort aan vakmannen die nodig zijn voor de verduurzaming van woonwijken op te lossen is een grootschalige samenwerking opgetuigd. Twintig partijen uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en vakbonden slaan de handen ineen.

Maar liefst 200.000 huizen. Zoveel moeten er jaarlijks aangepakt worden als we de ambitie van het kabinet om in 2050 alle woningen duurzaam te willen hebben, te halen. Door de krapte op de arbeidsmarkt dreigt deze ambitie in de soep te lopen. Nu al hebben bedrijven grote moeite om het werk gedaan te krijgen. Laat staan als in plaats van 50.000 huizen per jaar – wat nu het streefgetal is – er 200.00 moeten worden verduurzaamd.

Alle ins en outs over gasloos bouwen?

Alle ins en outs over gasloos bouwen?

Schaars personeel slim inzetten

Daarom is samenwerking hard nodig, vinden de initiatiefnemers. De partijen willen er samen voor zorgen dat er meer mensen aangetrokken worden voor verduurzaming van woonwijken. En dat tegelijkertijd schaars personeel slim wordt ingezet, waarbij projectpartijen leren van ervaringen in andere wijken.

“Die slimme inzet kan door de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd aan te pakken. Technologische en sociale innovatie zijn beide nodig om de uitdaging van de verduurzaming aan te kunnen”, schrijven ze woensdagochtend in een bericht.

Werk in wijken goed organiseren

De samenwerking richt zich op een aantal punten. Werkgeverspartijen willen nieuwe vakkrachten aantrekken, onder meer via baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplekken, onderwijs op maat en het betrekken van mensen met een afstand naar werk. Werkgevers, vakbonden en andere partijen kijken bovendien samen hoe ze het werk in wijken goed kunnen organiseren en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.

Deze partijen ondertekenen de verklaring:

Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, FME, Werkgeversvereniging WENB, Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Aannemersfederatie Nederland, FNV, FNV Bouwen en wonen, CNV, VNO-NCW, MKB-Nederland, Sociaal Economische Raad, MBO Raad, SBB, Vereniging Hogescholen, 4TU, NRTO, Topsector Energie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, UWV, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ook willen de partijen ervoor zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt, het wiel opnieuw uitvindt. Zij gaan ervaringen delen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak. Onderwijs en onderzoek worden nauw betrokken en krijgen een actieve rol bij praktische projecten in de wijken. Dit leidt tot de zogenoemde ‘lerende wijkgerichte aanpak’.

Kernteam

Een kernteam van zeven ondertekenende partijen (Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU, FNV) gaat in de vier pilotgebieden concreet aan de slag. Het kan snel verder groeien in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken. Ook woningbouwverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen. De andere ondertekenaars sporen hun leden aan bij te dragen in de wijken en denken mee over kansen en belemmeringen.

 

 

Reageer op dit artikel