nieuws

Van Wijk schakelt verhuizer in bij precisieoperatie in hartje van Amsterdam

woningbouw 1173

Van Wijk schakelt verhuizer in bij precisieoperatie in hartje van Amsterdam

Van Wijk Vastgoedonderhoud brengt in ruim zeven maanden tijd 26 portieken met 154 slecht geïsoleerde sociale huurwoningen in Amsterdam-West naar een A-label. Projectleider Marc Bezem spreekt van ‘een precisieoperatie’ in een oude stadswijk. Voor de tijdige aan- en afvoer van materialen wordt een beroep gedaan op Pot Verhuizingen/Logistiek uit Amersfoort.

Stadgenoot bezit aan het Van Beuningenplein twee bouwblokken met in totaal 240 woningen. Het zuidelijke blok werd eind 2016 al aangepakt. Nu is het noordelijke blok aan de beurt. De werkzaamheden zijn als zodanig niet heel ingewikkeld, zegt Marc Bezem. “Het gaat om het vervangen van kozijnen en beglazing, het saneren van asbesthoudende ventilatiekanalen en vensterbanken, het aanbrengen van isolatiemateriaal, het plaatsen van nieuwe binnenwanden en het verbeteren van ventilatie- en verwarmingssystemen. Dan doen we dagelijks. Uiterst ingewikkeld op die plek is de logistieke operatie.”

In het dichtbebouwde Amsterdam-West van de twintigste eeuw is onvoldoende plek voorhanden voor opslag van bouwmaterialen. Evenmin is er aan het Van Beuningenplein plek voor afvalcontainers. Daarom heeft Van Wijk voor de aan- en afvoer van materialen de hulp ingeroepen van Pot Verhuizingen. Zij bezorgen tweemaal in de week just-in-time alle materialen die voor de aanpak van een bepaalde woning nodig zijn. De grote materialen worden op platforms geplaatst. De kleine spullen worden in de woning gelegd. “Onze vaklieden hebben dus ’s ochtends niet te maken met een file voor de bouwlift, maar kunnen fluitend aan hun werk beginnen. Alles wat ze nodig hebben staat gegarandeerd klaar,” aldus Bezem.

Voor de aan- en afvoer van materialen wordt de hulp ingeroepen van Pot Verhuizingen. Zij bezorgen tweemaal in de week just-in-time alle materialen die voor de aanpak van een bepaalde woning nodig zijn. (Foto: Tom Baas)

Gemiddeld zijn dagelijks zo’n zestig werknemers van Van Wijk en een vaste groep onderaannemers aan het Van Beuningenplein aan het werk. Om die tijdige aanvoer van bouwmaterialen mogelijk te maken is een depot ingericht bij het verhuisbedrijf in Amersfoort. “Onze leveranciers leveren daar al hun goederen af. Vervolgens zorgen order pickers ervoor dat per woning het juist pakket wordt samengesteld. Dat klinkt overigens makkelijker dan het is. Vooraf hebben wij heel precies opgenomen welke materialen voor een bepaalde woning nodig zijn. En samen met onze leveranciers hebben wij die mensen wegwijs gemaakt in alle benamingen. Anders zouden zij niet het juiste plaatmateriaal of die bepaalde koppeling kunnen herkennen.”

Overzichtelijk schema

De auto waarmee de spullen worden gebracht, wordt vervolgens weer ingezet voor de afvoer van vrijkomende materialen. Zeventig procent van het sloopmateriaal wordt door Pot afgevoerd en in een tijdelijke milieustraat gesorteerd. Eigenlijk is ons schema heel overzichtelijk, aldus Bezem. “Voor iedere woning hebben we tien werkdagen beschikbaar. Op de eerste werkdag – per verticale streng starten we op maandag of woensdag – voeren we de sloop- en saneringswerkzaamheden uit. Om tijd te winnen hanteren we bij asbestsanering de Foamshield-methode. De volgende dag worden de nieuwe spullen gebracht en de vrijgekomen materialen afgevoerd. En hebben we acht dagen voor de uitvoering. De tiende dag staat in het teken van de oplevering.”

Arbeiderswoning als een paradijs

Architect Karel de Bazel ontwierp de twee in grijze baksteen opgetrokken woningblokken ruim een eeuw geleden voor de Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting De Arbeiderswoning. Speciaal voor grote gezinnen werden woninkjes gemaakt met drie tot vijf slaapkamertjes. Dagblad Het Volk schreef in 1915 na een bezichtiging: ‘Hoewel slechts voldaan is aan minimum-eischen, zullen de gezinnen die uit de Jordaankrotten hierheen komen, zich voelen als traden zij het paradijs binnen’. Enkele jaren na de bouw werden de woningen wegens exploitatieproblemen overgenomen door de Gemeentelijke Woningdienst, één van de voorgangers van Ymere. De woningen werden midden jaren zeventig gemoderniseerd. Toen ook werden woningen soms verticaal, soms horizontaal samengevoegd. Sinds 2005 behoren de woningen tot de portefeuille van Stadgenoot-partner AWV. Beide blokken hebben vanaf 2016 de status van gemeentelijk monument.

Van Wijk heeft eerder samengewerkt met verhuisbedrijf Pot bij de aanpak van een woningcomplex. “Enkele jaren geleden hebben wij voor Stadgenoot het ATVA-gebouw aan de Marnixstraat met in totaal 171 sociale huurwoningen verbeterd. In het ‘Amsterdamse Tehuis voor Arbeiders’ was net als op het Van Beuningenplein sprake van asbestsanering en verbetering van het energielabel. De overwegend jonge bewoners moesten voor de renovatie twee weken hun huis uit. Het verhuisbedrijf heeft toen alle spullen opgeslagen. En alle woningen na de werkzaamheden weer opnieuw ingericht.”

De ervaring met de verbetering van het ATVA-gebouw was voor Stadgenoot aanleiding Van Wijk te vragen als regisseur bij de aanpak van beide blokken. De verbetering van de woningen is volgens Bezem niet alleen logistiek een hele opgave. De werkzaamheden worden uitgevoerd in bewoonde staat. Van Wijk verzorgt daarbij namens de corporatie de communicatie met de bewoners.

“Aannemers denken doorgaans in stenen, maar het gaat bij zo’n project op de eerste plaats om de huurders. We hebben te maken met heel verschillende, niet zelden heel kwetsbare mensen. Jong. Oud. Niet iedereen is de Nederlandse taal machtig. Sommige inwoners lijden aan verzameldrift. Maar al die mensen moeten wel op het juiste moment meewerken aan de vernieuwing van hun woning. Dat vraagt ontzettend veel aandacht en medeleven. Er mag bij het opstarten van de werkzaamheden niks misgaan. Als een bewoner op het juiste uur niet opendoet, dan ontstaat gelijk vertraging.”

Precieze operatie

De bewoners krijgen ruim van tevoren te horen wanneer de aannemer op de stoep staat. “Het is een heel precieze operatie. Maanden van tevoren is al duidelijk op welke dag een bepaald huis aan de beurt zal zijn. De bewoners krijgen als het zo ver is hulp bij het verplaatsen van spullen. De inventaris van de zolderbergingen wordt indien nodig tijdelijk opgeslagen bij het verhuisbedrijf. Voor die huurders die tijdens de werkzaamheden niet in hun woning willen verblijven en ook niet over een alternatieve logeerplek beschikken, zijn veertien compleet ingerichte logeerwoningen beschikbaar. En na afloop van de werkzaamheden zorgen wij ervoor dat het huis weer goed kan worden bewoond.”

Benodigde werkzaamheden

Stadgenoot heeft gekozen voor een projectmatige aanpak vanwege aanhoudende problemen met de verouderde collectieve verwarmingsinstallatie. Ook werd de noodzaak gevoeld om het energielabel te verbeteren van F/G naar minimaal B. Naast regulier onderhoud is sprake van verschillende duurzaamheidsmaatregelen, asbestsanering en verbetering van de verwarmings- en ventilatiesystemen. Het noordelijke blok wordt voorzien van een CO2-gestuurd ventilatiesysteem en is daarmee goed voor een A-label. De woningen worden bovendien geschikt gemaakt voor toekomstige aansluiting op stadsverwarming. De ingreep vraagt een investering per woning van circa 70.000 euro, inclusief omzetbelasting. RVO stelde voor verbetering van de energieprestatie per woning 6.200 euro subsidie beschikbaar.

Kan een dergelijk werk nog sneller worden uitgevoerd? Bezem ziet daarvoor zeker kansen. Mits slimmere materialen beschikbaar komen. “Wij hebben begin dit jaar positief gereageerd op de oproep van drie Utrechtse corporaties ideeën aan te dragen voor versnelling van de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Nu nog vraagt het aanbrengen van binnen-isolatie veel handelingen. Eerst moet het regelwerk worden getimmerd, daarna plaatsen we het isolatiemateriaal en daarna volgt de nieuwe beplating. Die beplating moet vervolgens ook nog worden afgewerkt. Zouden we niet iets anders kunnen laten produceren? Samen met vier studenten van de Hogeschool van Utrecht en (buitenlandse) leveranciers proberen we een systeem te ontwikkelen dat niet dikker is dan drie centimeter. Als dat lukt, dan kunnen we bij een project als op het Van Beuningenplein onze werktijd misschien wel met twee dagen per woning bekorten.”

Reageer op dit artikel