nieuws

BPD: bouwproductie moet 20.000 tot 30.000 woningen omhoog

woningbouw Premium 649

BPD: bouwproductie moet 20.000 tot 30.000 woningen omhoog

De oververhitting van de woningmarkt verspreidt zich snel. Daarom moeten er jaarlijks 20.000 tot 30.000 extra woningen gebouwd worden, vindt Walter de Boer, bestuursvoorzitter van gebiedsontwikkelaar BPD.

De “ongekend hoge druk” op de woningmarkt leidt ook tot ver buiten de Randstad tot een forse stijging van woningverkoopprijzen, constateert Nederlands grootste projectontwikkelaar. Dat het aantal woningverkopen in de bestaande markt voor het eerst sinds 2013 op landelijk niveau afneemt is “zorgwekkend”.

Rondom de traditionele hotspots, de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, kleuren aangrenzende gemeenten rood mee in de hittekaart van BPD. Maar ook buiten Randstedelijk gebied, bijvoorbeeld bij steden zoals Groningen, Arnhem, Breda en Eindhoven, kleuren buurgemeenten roder dan voorheen.

Huidige nieuwbouw komt van oude plannen

“Plannen en visies zijn er genoeg”, ziet De Boer. “Maar deze stagneren op concrete invulling en haalbare financiële doelstellingen binnen de tijd die nu nodig is om tot snellere ontwikkeling te komen. De huidige nieuwbouw bestaat grotendeels uit plannen die al voor 2009 zijn aangewezen. In de afgelopen tien jaar zijn nauwelijks nieuwe grootschalige plannen aangewezen – behoudens zogenaamde organische planontwikkelingen.” De koopwoningenproductie aan de randen van de stad  en op Vinex-locaties loopt sterk terug.

De BDP-directeur ziet de komende jaren structureel te weinig nieuwbouw op de markt komen in het westen van het land. “Zeker niet in het betaalbare segment.” Starters krijgen volgens hem nauwelijks toegang tot de woningmarkt.

Reageer op dit artikel