nieuws

VVD en D66 eisen opheldering over onbenutte miljoenen corporaties

woningbouw 1063

VVD en D66 eisen opheldering over onbenutte miljoenen corporaties

VVD-Tweedekamerlid Daniël Koerhuis en D66-Tweedekamerlid Jessica van Eijs hebben Kamervragen gesteld aan minister Ollongren over hoe het kan dat corporaties vele miljoen euro’s onbenut op de plank laten liggen.

Aanleiding is een artikel in Cobouw vorig week.  Woningcorporaties blijken op grote schaal geld geld onbenut te laten, terwijl het geld geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw en duurzaamheid. Toezichthouder Autoriteit woningcorporaties noemt het “zorgelijk” en “een gemiste kans”. Het geld staat in de commerciële tak van de corporaties, maar mag gebruikt worden voor projecten in de sociale tak. “Veel corporaties hebben daar helemaal geen beleid op ontwikkeld. De woningen staan daar en het geld staat daar en that’s it”, zei Kees van Nieuwamerongen, directeur van de toezichthouder in Cobouw.

De ongebruikte geld is des te schrijnender, daar minister Ollongren graag wil dat corporaties veel meer in de bouw van middenhuurwoningen investeren. Op dit moment zijn corporaties in sneltreinvaart hun vrijesectorhuurwoningen aan het afstoten en bouwen nauwelijks nieuwe bij. Gezamenlijk hebben ze 138.000 vrijesectorhuurwoningen. In de periode 2018-2022 verwachten ze bijna 14.000 huizen te verkopen en worden slechts 2.700 nieuwe vrijesectorhuurwoningen bijgebouwd.

7 procent minder (middel)dure huurwoningen bij corporaties

Per saldo krimpt de voorraad duurdere huurwoningen van corporaties met 7 procent. “Ik vind het niet zorgelijk dat de niet-daeb-tak inkrimpt. Voor een deel is dat eigen aan de nieuwe Woningwet. Ik vind het wel zorgelijk dat je ergens kapitaal hebt staan, dat je niet gebruikt”, aldus Van Nieuwamerongen.

De Kamerleden willen weten hoeveel geld de corporaties links laten liggen. Minister Ollongren schreef vorige week dat de sociale huisvesters 4 miljard euro via een eenmalig dividend van hun commerciële tak naar hun sociale bedrijf mogen verhuizen.

Investeringskracht corporaties kachtelt achteruit

Corporatietoezichthouder zei in hetzelfde interview in Cobouw dat de investeringskracht van corporaties “achteruit kachelt“. De bouwproductie van corporaties kelderde van ruim 40.000 woningen in 2009 naar zo’n 17.000 in 2016.

Van Nieuwamerongen noemt de verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting, de ATAD en het huurbeleid als oorzaak van de financiële kwetsbaarheid van corporaties. “Dat is wel een zorgpunt bij ons.” Zeker met al die wensen en ambities vanuit de politiek die er spelen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van betaalbaarheid en nieuwbouw. “Corporaties kunnen niet álles doen”, luidt zijn advies. “Er moeten echt keuzes gemaakt worden.” Keuzes tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en nieuwbouw. “En er is een vierde keuze: belastingen”, voegt hij eraan toe. “Dat ligt natuurlijk sec in Den Haag, maar beïnvloedt die discussie wel.”

Reageer op dit artikel