nieuws

Subsidie voor samenvoegen woningen

woningbouw 504

Subsidie voor samenvoegen woningen

Rotterdam gaat flinke subsidies verstrekken voor het vergroten of samenvoegen van woningen op Zuid. Het moet leiden tot een gevarieerder woningenaanbod en meer keus voor bestaande bewoners die een grotere woning zoeken.

De gemeente wil op die manier duizenden woningen in zeven ‘focuswijken’ aanpakken. Verhuurders en huiseigenaren kunnen 20.000 euro voor een vergroting krijgen en 35.000 euro subsidie voor een samenvoeging. “Mensen die op Zuid wonen en stappen vooruit maken, vertrekken nu als ze een groter huis willen”, zegt wethouder Bas Kurvers (Wonen). “Dat willen wij doorbreken.” In de subsidiepot zit totaal 38,5 miljoen euro. Er is ook 6 miljoen voor proeven met aardgasvrije wijken.

De maatregel is onderdeel van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit brede steunprogramma vanuit het Rijk moet Nederlands grootste achterstandsgebied weer helpen op eigen benen te staan.

Vorige maand maakte het NPRZ al bekend dat het 260 miljoen euro extra krijgt voor de armste buurten, waarvan 120 miljoen gaat naar woningbouw. Gisteren maakten corporaties Woonbron, Woonstad, Havensteder en Vestia bekend dat ze tussen 2019 en 2022 ook 625 miljoen in het woningbestand op Zuid steken. Die gezamenlijke investering is opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente. De corporaties willen onder meer 3.100 woningen renoveren en netto 1.100 nieuwe woningen toevoegen.

De gemeente timmert zelf ook aan de weg in het zuidelijk stadsdeel. “Om Zuid te behouden moeten we het vastgoed keihard aanpakken”, aldus wethouder Kurvers. Hij zet onder meer in op aanpak van 3.000 particuliere woningen en samenvoeging of vervanging van 1.100 woningen in de komende paar jaar.

WOZ-waarde

Waar nodig gebruikt de gemeente voorkeursrecht om woningen te verwerven voor sloop en nieuwbouw, zoals recentelijk aan de Urkersingel. De gemeente zet daarnaast in op versterking van winkelgebieden en buitenruimte en activeren van VvE’s.

Het NPRZ heeft sinds de start in 2011 geleid tot enig herstel, maar in de focuswijken is dat nog niet te zien aan de WOZ-waarde van woningen. Die ligt nog net onder de 100 duizend euro.

“Dat kan ook een reden zijn om je er te vestigen”, relativeert NPRZ-directeur Marco Pastors. “Met de subsidie die we nu beschikbaar stellen kun je van twee woningen één hele mooie maken, voor een prijs die elders ondenkbaar is.”

Reageer op dit artikel