nieuws

Overijsselse plannenplas droogt op: waar moeten we in 2022 bouwen?

woningbouw 1129

Overijsselse plannenplas droogt op: waar moeten we in 2022 bouwen?
Giethoorn

Meer flexibiliteit. Meer ruimte voor maatwerk. Snellere procedures én snellere oplossingen. Over het antwoord op de vraag wat de provincie zou kunnen doen om de woningbouw in Overijssel beter aan te laten sluiten op de behoefte, zijn wethouder Roland Cornelissen (Rijssen-Holten) en bouwbaas Hans van Norel het roerend eens. Al is Cornelissen daar net iets stelliger in. “Die ladder voor duurzame verstedelijking mag van mij zo de kliko in.” Dubbelinterview met twee regionale zwaargewichten.

Nee, hij heeft geen klagen. Van Norel Bouwgroep – omzet 40 miljoen euro, 90 werknemers, werkgebied Oost- en Midden-Nederland – marcheert uitstekend. Zozeer dat de onderneming het zich kan permitteren om ‘behoorlijk kritisch’ naar nieuwe opdrachten te kijken.

“Het is niet moeilijk je vol te eten, maar je wilt ook kwaliteit blijven leveren.” Alleen: hoe lang dat zo blijft: daarover maakt Hans van Norel, directeur van het in 1947 door zijn opa opgerichte bouwbedrijf uit Epe en tevens voorzitter van Bouwend Nederland Regio Oost, zich wel eens zorgen.

Hans Norel: ‘we moeten ook buiten de rode contouren bouwen’ 

Van Norel en de collega-aannemers bouwen momenteel alle gegunde locaties in Overijssel in rap tempo vol. Maar straks in 2022 of 2025: waar gaan ze dan bouwen? Zeker, er is harde plancapaciteit beschikbaar. Alleen: hóe hard is die? Milieueisen, de financiering, politieke verwikkelingen: er kan van alles tussenkomen, weet Van Norel uit ervaring. Een surplus van zo’n 30 procent kan daarom volgens hem geen kwaad.

Papier is geduldig

Meer plancapaciteit en meer flexibiliteit: dat is waar bouwers in Overijssel volgens de aannemer om zitten te springen.

“Papier is geduldig. Zoveel woningen in de vrije sector, zoveel middelduur en zoveel goedkoop: je kunt het allemaal wel mooi vastleggen, maar wie zegt dat die planning in bijvoorbeeld 2024 nog aansluit op de behoefte? Kijk naar het snel toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. Ouderen, mensen die net zijn gescheiden, statushouders: daar moet je snel op kunnen anticiperen.”

Meer flexibiliteit betekent ook meer ruimte voor maatwerk, bepleit de regionale voorzitter van Bouwend Nederland.

Bouwproject van Van Norel Bouwgroep

“In Overijssel zijn de verschillen groot. In het oosten hebben we te maken met afnemende vraag, maar de stadsregio Zwolle groeit als kool. Daar red je het niet om alleen binnenstedelijk te bouwen. Oude scholen en kantoren bieden tot op zekere hoogte soelaas. Maar je moet ook kijken buiten de rode contouren. Om daar lokaal op in te kunnen spelen, is de bestaande regelgeving en besluitvorming te rigide.”

Die ladder en prognosepraatjes

Kwantitatief, maar vooral ook het kwalitatief programmeren van woningen: daarvoor breekt Van Norel graag een lans. Hij krijgt steun van Roland Cornelissen, wethouder Wonen in de gemeente Rijssen-Holten.

“Een schijnwerkelijkheid”, noemt Cornelissen de woonafspraken met de provincie. Hij heeft recht van spreken; Cornelissen weet wat er in de provincie speelt. Hij is tevens voorzitter van de commissie Ruimtelijk Domein van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Overijssel.

Wethouder Roland Cornelissen: ‘woonafspraken schijnwerkelijkheid’

“Neem de ladder duurzame verstedelijking. Op zich is het goed dat we hierover op provinciaal niveau afspraken hebben gemaakt. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat gemeenten met overcapaciteit woningbouw in gemeenten met vraag binnen dezelfde regio belemmeren. In Rijssen-Holten hebben we het een lage leegstand. Maar dat geldt lang niet voor geheel Twente, de regio waaronder wij ressorteren.”

Hoe dat kan? Er wordt te vaak met een Randstedelijke bril naar de regio’s gekeken, vindt Cornelissen. “Dan gaan de discussies over prognoses in plaats van wat er werkelijk gebeurt.”

Migranten in prefab hotels

De vraag goed monitoren: daar is de wethouder voor. Dit gebeurt ook in toenemende mate, concludeert hij.

“Iedereen roept: er moet meer gebouwd worden – voor ouderen, in kleine kernen – om deze leefbaar te houden. Maar goede onderbouwing, die was nog wel eens ver te zoeken. Er worden de laatste jaren gelukkig steeds meer goede gesprekken gevoerd op basis van cijfers.”

Die cijfers zijn echter niet statisch, benadrukt Cornelissen. “Het is net als met harde plancapaciteit. Heel goed om mee te wegen in je plannen. Maar met een slag om de arm. Ze komen nooit uit. Ze geven een gevoel aan, een trend. Meer niet. Neem de toestroom van statushouders een paar jaar geleden. Die gooide ineens alle prognoses omver. Hetzelfde zie je nu met arbeidsmigranten. Die kun je niet allemaal in prefab hotels onderbrengen.”

De kliko in

De wethouder en regionale VNG-bestuurder laat er geen misverstand over bestaan. Sommige provinciale bemoeienis is hij liever kwijt dan rijk.

“Die ladder voor duurzame verstedelijking voor de woningbouw kan wat mij betreft direct de kliko in. Veel projecten gaan uiteindelijk toch niet door. Kijk maar eens naar wat we in Twente vier jaar geleden hebben afgesproken en wat er echt van is gerealiseerd.”

Ruimte voor lokaal initiatief: dat is waar Cornelissen, net als Van Norel, voor pleit. Gelukkig staat de provincie daar wel voor open, weet hij. Met Monique van Haaf, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, zijn er goede gesprekken over lokale initiatieven.

“We kunnen nu wel met zijn alleen gaan zitten mopperen op de provincie: zij hebben die ladder en de woonafspraken niet bedacht. Die komen uit Den Haag.”

Pilot flexibel en snel bouwen

Wat er volgens hem dan moet gebeuren? Een landelijke pilot om lokaal meer flexibel en sneller in te kunnen spelen op de snel veranderde woningbehoefte lijkt de wethouder een goed initiatief. Ook met het oog op de nieuwe Omgevingswet.

“Dan worden de vergunningsprocedures bekort tot acht weken en zal er op het gebied van ruimtelijke ordening sowieso veel gaan veranderen.”

Betekent dit dat de rol van de provincie bij de woningbouw wat Cornelissen betreft kleiner wordt? Mwah. Wat hem betreft houdt de provincie een stevige vinger in de pap. Al was het maar om te voorkomen dat gemeentes teveel risico’s nemen.

“Het is goed dat provincies erbovenop zitten. We hebben tijdens de crisis gezien wat er kan gebeuren als dit niet gebeurt.”


26 februari Cobouw Cafe Overijssel

Dit verhaal is geschreven als voorproefje van het Cobouw Café in Zwolle dat op 26 februari plaatsvindt in de business lounge van PEC Zwolle. Hans van Norel is een van de gasten aan tafel.

Tijdens de talkshow staan we uitgebreid stil bij de Overijsselse woningmarkt.

Dit Cobouw Café wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De presentatie is in handen van Cobouwjournalist Thomas van Belzen en sidekick Fries Heinis, directeur van Bouwend Nederland.

U bent van harte welkom. Aanmelden kan hier.

Programma Cobouw Café Overijssel 

Datum: 26 februari
Ontvangst: 18.30 uur
Café: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: PEC Zwolle Business Lounge, stadionplein 1, 8025 CP Zwolle

Tafelgasten:

  • Hans van Norel, Voorzitter Bouwend Nederland Regio Oost en directeur/eigenaar Van Norel Bouwgroep
  • Monique van Haaf (VVD), lijsttrekker
  • Erik Veltmeijer (PVV), lijsttrekker
  • Manouska Molema (GroenLinks), lijsttrekker
  • Arjan Hof (ChristenUnie), Statenlid
  • Eddy van Hijum (CDA), lijsttrekker
  • Wybren Bakker (D66), lijsttrekker

Marten Kreeft en Henry van der Most zijn als nieuw lid toegetreden tot het algemeen bestuur van Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel