nieuws

Bouwrechter gaat conflicten tijdens verbouwing van woning te lijf

woningbouw 615

Bouwrechter gaat conflicten tijdens verbouwing van woning te lijf

Conflicten tussen aannemers en particulieren over lopende verbouwingen van woningen kunnen in Noord-Holland voortaan worden voorgelegd aan een bouwrechter. Die komt met een deskundige op het werk in een poging het geschil op te lossen.

De rechtbank Noord-Holland wil daarmee langdurige en ingewikkelde civiele procedures tegengaan. Vooral voor particulieren zijn die vaak ingrijpend en bovendien duur. De bouwrechter betreft vooralsnog een proef.

“De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat”, constateert de rechtbank zelf. “De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige.”

Als een schikking niet lukt, wijst de bouwrechter vonnis

Inzet van de bouwrechter is te komen tot een schikking. Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal de ingeschakelde deskundige een rapport uitbrengen en volgt er een kortgeding-vonnis van de rechter.

Het inschakelen van de bouwrechter is niet gratis. De kosten zijn gelijk aan de kosten van een normaal kort geding. Daarbij komen ook nog de kosten van de deskundige, vastgesteld op ruim 1.400 euro. Gedurende de pilot wordt ongeveer 800 euro daarvan gesubsidieerd vanuit de rechtspraak

Reageer op dit artikel