nieuws

HaskoningDHV voert groot onderzoek naar vervuild bouwzand Barneveld uit

woningbouw 657

HaskoningDHV voert groot onderzoek naar vervuild bouwzand Barneveld uit

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV neemt volgende week op 132 locaties in Barneveld en Voorthuizen grondmonsters om vast te stellen of het gebruikte bouwzand op die plekken is vervuild. Het zand, afkomstig van afvalverwerker Vink uit Barneveld, ligt onder wegen, maar is ook gebruikt in tuinen van nieuwbouwwoningen. Bij de keuring van het bouwzand zijn fouten gemaakt, waardoor er giftige stoffen als styreen en DDT in kunnen zitten.

Het gaat om een partij zand van ruim 9000 ton. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld, maar er is ook geleverd aan bouwers in onder meer Laren (NH), Almelo, Bilthoven en Leusden. Vink maakte eerder deze week op basis van een eigen ingenieursonderzoek bekend dat het gebruikte zand in Barneveld schoon is. De provincie Gelderland heeft de kwestie bij het Openbaar Ministerie neergelegd.

HaskoningDHV zal 85 boringen tot 0,50 meter beneden maaiveld, 20 tot 1 meter beneden maaiveld, 21 tot 1,5 meter beneden maaiveld en 6 boringen tot 2 meter beneden maaiveld uitvoeren. Dat gebeurt in openbare gebieden. Daarnaast is monstername en analyse van het zand in een zestal kruipruimten voorzien.

Ook zullen er twee peilbuizen worden geplaatst en bemonsterd voor de “verificatie van de kwaliteit van het grondwater”, laat de gemeente Barneveld weten in een toelichting. Hoewel er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de stoffen ook in het grondwater terecht zijn gekomen, doet de gemeente dit “als extra zorgvuldigheid”.

Barneveld verwacht halverwege februari de eerste resultaten van het onderzoek.

Volgens Vink is nergens te veel styreen of DDT aangetroffen

Vink heeft behalve in Barneveld ook monsters laten nemen in Apeldoorn en Leusden. Volgens het bedrijf is nergens te veel styreen of DDT aangetroffen en mocht het zand op grond van het besluit Bodemkwaliteit overal vrij worden gebruikt.

Reageer op dit artikel