nieuws

‘Bouwfonds nodig om massaontslagen bij volgende crisis te voorkomen’

woningbouw Premium 1031

‘Bouwfonds nodig om massaontslagen bij volgende crisis te voorkomen’
De Klaarbeek’, aan de rand van Epe. De 272 woningen zijn uitgevoerd volgens het Trento®-systeem.

Om te voorkomen dat de bouwsector bij een volgende crisis weer helemaal ‘kopje onder gaat’, is er een mix aan maatregelen nodig. Dat vindt secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij dringt onder meer aan op een bouwfonds, zodat corporaties tijdens een crisis meer gaan bouwen.

“De grote prijsschommelingen op de woningmarkt versterken de pieken en dalen van de economie. Dit heeft een negatief effect op onze welvaart”, schrijft Camps in zijn jaarlijks nieuwjaarsartikel.

Hij pleit voor een mix aan maatregelen om de stabiliteit van de woningmarkt te vergroten. Zo zou een bouwfonds om woningcorporaties te stimuleren meer te bouwen tijdens een economische crisis bijvoorbeeld kunnen helpen om het aanbod op peil te houden.

Uitstroom

“Dit zorgt voor continuïteit in de bouwwerkzaamheden en kan een massale uitstroom van bouwpersoneel in de toekomst voorkomen.”

Om voldoende bouwlocaties te waarborgen, stelt de secretaris-generaal maatregelen voor om te voorkomen dat gemeenten en private grondeigenaren grondverkoop bij lage (grond)prijzen uitstellen. Ook is volgens Camps meer sturing vanuit het Rijk op de woningmarkt nodig.

Camps vindt verder dat de hypotheekrenteaftrek verder moet worden afgebouwd om schommelingen in de vraag naar woningen tegen te gaan.

Minister Ollongren drong eerder al aan op maatregelen die voorkomen dat de bouwsector bij een volgende crisis weer helemaal instort.

Reageer op dit artikel