nieuws

Bouw middenhuur moet nu loskomen, Ollongren past Woningwet aan

woningbouw Premium 1953

Bouw middenhuur moet nu loskomen, Ollongren past Woningwet aan

Als een volleerde curling-speelster is minister Kajsa Ollongren (wonen) het ijs aan het gladstrijken voor de bouw van meer middenhuurwoningen. De weg ligt voor corporaties, door een aanpassing van de Woningwet, open om veel actiever te worden in het middensegment.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Ollongren dat de zogeheten markttoets eenvoudiger wordt. Daartoe heeft ze een wetsvoorstel ingediend met een aanpassing in de Woningwet. “Daarmee wordt een belangrijke drempel weggenomen voor woningcorporaties om bij te dragen aan het vergroten van het aanbod middenhuurwoningen”, aldus de minister. De huidige, complexe markttoets schrikt corporaties af, geeft ze toe.

Dat blijkt ook uit het aantal middenhuurprojecten die corporaties de laatste jaren aangingen. In 2017 is door toezichthouder Autoriteit woningcorporaties slechts 26 keer toestemming gegeven aan corporaties om middeldure huurwoningen en andere zogeheten niet-deab-projecten aan te starten. In de eerste helft van 2018 gebeurde dat nog minder: zes maal. Als corporaties interesse hadden in de bouw van middenhuur, lukte het in de meeste gevallen om het project binnen te halen; bij 40 procent van de markttoetsen pakte een marktpartij het project op.

Ollongren: voorrangspositie marktpartijen verdwijnt

In de nieuwe markttoets verdwijnt de voorrangspositie van marktpartijen ten opzichte van de commerciële tak van woningcorporaties. “Zo ontstaat er een level playing field”, aldus Ollongren. Verder laat het Rijk de markttoets vervallen voor niet-daeb-projecten op grond die in erfpacht is gegeven aan een woningcorporatie.

Één van de mogelijkheden die gemeenten sinds 1 juli 2018 hebben om te sturen op middenhuur is via het bestemmingsplan. Zo kunnen gemeenten in het bestemmingsplan een percentage middenhuur aangeven en wat de aanvangshuurprijs van deze woningen is. Tevens kunnen zij bij schaarste een huisvestingsverordening inzetten om woningen toe te wijzen aan een bepaalde doelgroep, zoals middeninkomens.

Gemeenten zijn de sleutel naar bouw van meer middenhuur

“De gemeente is de centrale speler om meer middenhuurwoningen te bouwen, te bestemmen en te behouden”, wees de minister op de verantwoordelijkheid van de lokale politiek. Ollongren heeft er vertrouwen in dat de aangepaste Woningwet de weg vrij maakt voor de bouw van meer middenhuurwoningen, al durft ze geen indicatie te geven hoeveel woningen er jaarlijks bijgebouwd kunnen worden. De noodzaak voor meer middenhuurwoningen speelt met name in gemeenten met een gespannen woningmarkt, zoals de grote steden.

Volgens de minister hebben corporaties voldoende geld om de komende jaren extra te investeren bovenop de reeds bestaande plannen. “Wel is het van belang dit algemene beeld de komende maanden verder te verscherpen, aan de hand van nieuwe informatie die beschikbaar komt”, houdt ze een slag om de arm.

De minister wijst op 4 miljard euro aan vermogen dat de corporaties in hun commerciële tak hebben staan, dat ook aan de bouw van middenhuurwoningen besteed zou kunnen worden. Kees van Nieuwamerongen, directeur van de Autoriteit woningcorporaties, wees er deze week in Cobouw ook op dat corporaties dat geld moeten inzetten voor woningbouw.

Negen durehuurwoningen verkopen, tien goedkope bouwen

Maar er zijn meerdere wegen naar Rome. De minister schrijft in dezelfde brief dat het voor corporaties ook makkelijker is geworden om geld binnen te halen via de verkoop van vrijesectorhuurwoningen. Voor de bouw van tien sociale huurwoningen moeten dan negen geliberaliseerde huurwoningen worden verkocht. Een tijdje geleden moesten nog veertien geliberaliseerde huurwoningen verkocht worden om die tien woningen te bouwen. De verkoopwinst op vrijesectorhuurwoningen is sterker toegenomen dan het aanvangsverlies (onrendabele top) bij nieuwbouw van betaalbare huurwoningen, geeft Ollongren als oorzaak.

De corporaties klaagden de afgelopen jaren over de hoge administratieve lasten sinds de nieuwe Woningwet. Door de versimpelde markttoets verwacht Ollongren dat de administratieve lasten met 6 procent zal dalen.

Ollongren is niet de enige die het ijs aan het gladpoetsen is voor de middenhuur. Toezichthouder Kees van Nieuwamerongen vindt dat corporaties actiever moeten zijn in de bouw van middenhuurwoningen, zei hij deze week in Cobouw. Niet-daeb heeft volgens Van Nieuwamerongen weliswaarde de bijnaam “niet doen”. “Dat is niet terecht. Het geld dat erin zit kun je gebruiken voor het ontwikkelen van sociale huurwoningen of woningen voor de middeninkomens. Natuurlijk heb je te maken met de markttoets, maar die wordt flink vereenvoudigd.”

Corporatietoezichthouder waarschuwt: 'Stijging bouwkosten is voor corporaties echt schrikbarend'

Corporatietoezichthouder waarschuwt: 'Stijging bouwkosten is voor corporaties echt schrikbarend'

Reageer op dit artikel