nieuws

Zuidwest Den Haag wil af van flatimago: Heijmans bouwt 3000 huizen

woningbouw Premium 818

Zuidwest Den Haag wil af van flatimago: Heijmans bouwt 3000 huizen

Heijmans en corporatie Staedion slaan de handen ineen om de eenzijdige opzet van Den Haag Zuid West te doorbreken. Minimaal 3000 extra andersoortige koop- en vrije woningen moeten de wijken afwisselender en gemêleerder maken.

De bouwer en corporatie hebben samen met de gemeente Den Haag een overeenkomst gesloten om een stedenbouwkundige visie uit te werken. Hierin is opgenomen de buurten Zichten, Dreven en De Gaarden te herstructureren en te vernieuwen. De samenwerking houdt onder meer in dat Heijmans haar kennis en expertise op het gebied van gebieds- en projectontwikkeling inzet bij het vernieuwen en upgraden van de buurten.

Minimaal 1200 sociale huurwoningen blijven

Partijen willen investeren in de buurten en deze meer divers, klimaat- en toekomstbestendig maken en beter verbinden met de stad. Bij het vernieuwen van de buurten wordt ook in belangrijke mate aandacht besteed aan de sociale samenhang. Het is nog volstrekt onduidelijk hoeveel miljoenen euro’s met de operatie gemoeid zal zijn, maar met de opbrengst van de woningbouw zal een groot van de investering kunnen financieren.

Veel jaren 60 galerij- en portiekflats

Voor de komende 10 jaar wordt het woningaanbod fors uitgebreid, waarbij het huidig aantal van circa 1.200 sociale huurwoningen – veelal galerij- en portiekflats van vier verdiepingen uit de jaren zestig –  minimaal gelijk zal blijven en ingezet wordt op het toevoegen van minimaal 3.000 koop- en vrije sector huurwoningen.

Naast het verbeteren van de woningvoorraad is er in de plannen ook aandacht voor herinrichting van de openbare ruimte en uitbreiding van onderwijs- en andere maatschappelijke, culturele en commerciële voorzieningen.

Al eerder was Heijmans betrokken bij transformaties van binnenstedelijke gebieden, zoals Kooiplein Leiden en Katendrecht Rotterdam. Samen werken Staedion en Heijmans op deze wijze al aan de transformatie van het Energiekwartier in Den Haag.

Reageer op dit artikel