nieuws

Deal Rotterdam-Zuid begint met aanpak 1.400 particuliere woningen

woningbouw Premium 781

Deal Rotterdam-Zuid begint met aanpak 1.400 particuliere woningen

Het Rijk en de gemeente Rotterdam gaan gezamenlijk 260 miljoen euro investeren in Rotterdam-Zuid. De “regiodeal” focust op een grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad.

Het gaat om sloop en nieuwbouw en samenvoegen of kluswoningen. Om te beginnen worden 1400 particuliere woningen onder handen genomen.

De aanpak krijgt vorm via een meerjarig investeringsprogramma, waarin de gemeente Rotterdam, het Rijk, corporaties en marktpartijen samenwerken. Met de investeringsimpuls vanuit de Regio Deal wordt een hefboomeffect beoogd voor investeringen van marktpartijen en andere partners.

Verduurzaming wordt een belangrijk onderdeel van de aanpak. Er wordt onder andere 6 miljoen euro uitgetrokken voor proef met aardgasvrij bouwen in Pendrecht-Zuid Ook worden mogelijke knelpunten in wet- en regelgeving in kaart gebracht en waar mogelijk opgelost.

Woonruimte voor midden- en hoge inkomens

De regiodeal richt zich naast wonen op onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. De verbeteringen moeten het perspectief van de bewoners van Rotterdam Zuid de komende jaren verbeteren. Met de regiodeal wordt stevige impuls beoogt om de achterstandspositie van Rotterdam-Zuid in 2030 te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden. Het Rijk participeert sinds 2012 in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Het is de bedoeling dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens.

Reageer op dit artikel