nieuws

Gemeenten sloven zich nog niet uit met extra woningbouw

woningbouw Premium 418

Gemeenten sloven zich nog niet uit met extra woningbouw

Gemeenten doen nog weinig om de woningbouw aan te zwengelen. Ze investeren “zeer beperkt” in de aankoop van grondposities.

Dat blijkt uit onderzoek van Willem Korthals Altes, hoogleraar Grondbeleid aan de TU Delft. Gemeenten kopen weinig grond vergeleken met met de periode 2010-2013. Het niveau van grondverwerving is weliswaar hoger dan in 2017, maar dat was een dieptepunt.

Ook op het gebied van het bouw- en woonrijp van grond gebeurt er minder dan toen, blijkt uit de financiële data tot en met het derde kwartaal van 2018 van gemeenten.

Wel meer grond verkocht

Wel is er sinds de eerste meting in 2010 nog nooit zoveel grond verkocht. In 2017 werd al een recordsaldo van meer dan 1 miljard euro geboekt door de gezamenlijke gemeenten. Dat saldo ligt dit jaar nog hoger.

In het Noorden, in Zeeland en Limburg hebben gemeenten volgens Korthals Altes meer moeite om het saldo op de grondexploitatie positief te houden. Ongeveer eenderde van alle gemeenten rapporteert een negatief grondexploitatiesaldo.

Heet thema: wel of niet actief grondbeleid

Uit een benchmark van Stec Groep blijkt dat iets meer dan 30 procent van de gemeenten op dit moment een actief grondbeleid voert. Grond wordt in dat geval voor eigen rekening en risico aangekocht en na bouw- en woonrijp maken weer doorverkocht.

Volgens Stec Groep is het wel of niet voeren van van een actief grondbeleid in deze tijd weer een heet thema. Zeker nu de bouw van woningen achterblijft bij de vraag. Tijdens de crisis hebben veel gemeenten zware verliezen geleden op grond. “In veel gemeenteraden speelt op dit moment de discussie om opnieuw grond aan te kopen voor toekomstige bouwproductie”, aldus Stec Groep. Gemeenten moeten volgens de onderzoekers geen grond aankopen met het doel om goede rendementen hierop te behalen. De markt is immers op een hoogtepunt.

Daarnaast moeten veel gemeenten zich afvragen of er bij hen in de regio sprake is van een inhaalslag of van een structurele grotere vraag naar woningen. In groeigemeenten kan een actief grond beleid een oplossing zijn, met dien verstande dat de gemiddelde doorlooptijd van een woningbouwproject tien jaar is. Dus om de woningnood tegen te gaan is het voeren van een actief grondbeleid op korte termijn geen oplossing.

Het aankopen van grond is voor veel gemeenten wellicht niet nodig. Uit het onderzoek van Stec Groep blijkt dat ongeveer 95 procent van de gemeenten grondposities heeft. In Zuid-Nederland heeft zelfs iedere gemeente grondposities.

Grondprijzen stijgen minder hard dan huizenprijzen

Bij 55 procent van de gemeenten is de grondprijs in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Gemiddeld steeg de prijs met 2,5 tot 5 procent. De prijzen stegen vooral in West-Nederland (75 procent) en bij de G40 (67 procent).

70 procent van de gemeenten verwacht dat in 2019 de grondprijzen zullen stijgen. In West-Nederland worden de grootste prijsstijgingen verwacht. Volgens Stec Groep is het opvallend dat de grondprijzen “beperkt” stijgen. Want de gemiddelde waardestijging van woningen bedraagt 6 tot 8 procent. Een groot deel van deze stijging komt door gestegen bouwkosten. Volgens Stec Groep is de beperkte stijging van de gemeentelijke grondprijzen ingegeven door de overspannen bouwmarkt.

Reageer op dit artikel