nieuws

Dit is waarom mensen wonen in de rafelrand van de woningmarkt

woningbouw 1046

Dit is waarom mensen wonen in de rafelrand van de woningmarkt

De woningmarkt in Nederland biedt weinig ruimte voor mensen die acuut of tijdelijk een woning nodig hebben en over beperkte financiële mogelijkheden beschikken. Vakantieparken vullen de leemte.

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Platform31 bij elf gemeenten op de Veluwe. Vakantieparken fungeren als flexibele schil van de woningmarkt voor degenen tussen sociale sector en vrije markt vallen. Op de Veluwe is ligt het aantal bewoners op vakantieparken minimaal tussen de 6.000 en 9.000. In heel Nederland worden “enkele tienduizenden” vakantiewoningen permanent bewoond.

Er gaat veel geld rond in vakantieparken. De vakantieparken worden uitgepond; ook willen beleggers luxe recreatiewoningen bouwen bedoeld als investering.

Wie zijn die bewoners van vakantieparken? Pensionado’s, vrijbuiters, spoedzoekers en in mindere mate arbeidsmigranten. Platform31 zette de soorten bewoners op een rij.

Ouderen/pensionado’s: 30 procent

Een aanzienlijke groep bewoners van vakantieparken op de Veluwe bestaat uit ouderen die een groot deel van het jaar of permanent op de parken verblijven. Ze willen zonder zorgen, ruim en groen wonen en zien een recreatiewoning als middel voor deze wens. Een deel van deze groep woont een aantal maanden per jaar in buitenland, in het bijzonder Spanje. Onder de ouderen zijn de meest bemiddelde vakantieparkbewoners, maar een deel koos juist vanwege een klein pensioen voor een simpele recreatiewoning.

Jonge vrijbuiters: 5 – 10 %

Jonge mensen die dicht bij de natuur, back to basic, willen wonen. Een deel van hen heeft een nomadisch bestaan vanwege werk, anderen prefereren een ongebonden levensstijl met weinig vastigheid en bezittingen. De vrijbuiters komen uit het hele land en voelen zich in tegenstelling tot de pensionado’s meestal niet aan de plek zelf gebonden; ze zouden makkelijk ergens anders kunnen wonen. De huisjes waar ze verblijven worden daarom overwegend gehuurd, of zijn voor een relatief beperkt bedrag gekocht. Ze vertonen overeenkomsten met mensen die zich aangetrokken voelen tot tiny houses.

Spoedzoekers/overbruggers: 15 – 20%

Echtscheiding, gezinsuitbreiding, verandering van werk, overbrugging bij een verhuizing of financiële tegenvallers zijn aanleiding voor deze groep om snel een andere woning te zoeken.In principe is de recreatiewoning bedoelt als tijdelijke woonplek, maar volgens de onderzoekers treedt vaak gewenning op en blijven sommige spoedzoekers langer op het vakantiepark hangen dan gedacht. De meeste spoedzoekers zijn mensen die tussen wal en schip vallen op de woningmarkt. Ze hebben te weinig wachtduur of een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning, maar vinden geen geschikt aanbod in de particuliere sector. De groep spoedzoekers telt relatief veel alleenstaanden, zowel mannen als vrouwen, maar soms ook gezinnen met kinderen. Een aantal koopt voor weinig een stacaravan, maar velen huren, waarmee ze flexibel blijven.

Arbeidsmigranten: 25 – 30 %

Buitenlandse werknemers, overwegend jong, uit Oost-Europese landen, zoals Polen, Bulgarije en Roemenië, zijn een substantiële groep bewoners van vakantieparken op de Veluwe, waar de het onderzoek gedaan werd. Van sociale huurwoningen kunnen zij geen gebruik maken en individueel mogen arbeidsmigranten zich pas bij een corporatie aanmelden als ze vast in Nederland komen wonen. Hoewel er op de Veluwe ook arbeidsmigranten in reguliere woningen in de particuliere sector wonen, volstaat dit aanbod niet voor de totale groep. Vanwege de beschikbaarheid en betaalbaarheid wordt veelvuldig uitgeweken naar vakantieparken.

Kwetsbare mensen: 20 – 25%

Bijna alle informanten geven aan dat er op vakantieparken in hun gemeente een groep mensen woont die allerlei sociale, psychische en financiële problemen hebben. Ze kampen met combinaties van verslaving, schulden, verstandelijke beperkingen, gezondheidsklachten en een psychiatrisch verleden.

Kruimeldieven en boete-ontlopers < 5%

Een andere groep die op het vakantiepark woont, doet dit om uit het zicht van de ‘bovenwereld’ te blijven. Voor een groot deel zijn dit mensen met (voorheen) criminele activiteiten, zoals productie en verkoop van drugs, heling van gestolen goederen en prostitutie. Diverse wijkagenten geven aan dat de vakantieparken op de Veluwe, binnen de groep die onder de radar wil verblijven, vooral kleine criminelen herbergen. Daarnaast zouden op vakantieparken mensen wonen die gevangenisstraf of hoge boetes boven hun hoofd hebben hangen dan wel gevlucht zijn voor schuldeisers.

De onderzoekers van Platform31 denken niet dat de rol van vakantieparken als flexibele schil van de woningmarkt moet worden afgenomen. “Het bouwen van meer sociale huurwoningen zal helpen, maar is niet dé oplossing zoals partijen wel eens suggereren. Het gaat veel meer om alternatieve woonvormen voor bijzondere doelgroepen, deels in flexibele oplossingen.”

Reageer op dit artikel