nieuws

Corporaties kunnen sneller middenhuurwoningen bouwen

woningbouw 864

Corporaties kunnen sneller middenhuurwoningen bouwen
Beleggers pessimistisch over bouw middenhuurwoningen. Foto: Christiaan Krouwels.

Corporaties kunnen gemakkelijker middenhuurwoningen bouwen. Minister Ollongren heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij corporaties sneller in beeld zijn om huurwoningen boven de 711 euro te bouwen.

Dat laat de minister weten. De zogeheten markttoets voor corporaties, waarmee de gemeente bekijkt of andere partijen willen investeren, wordt met het wetsvoorstel vereenvoudigd. De procedure wordt versneld en corporaties kunnen vanaf het begin meedingen naar projecten. Om voor marktpartijen de vindbaarheid van projecten te verbeteren, moeten markttoetsen op een landelijk platform worden gepubliceerd.

Het bouwen en beheren van sociale huurwoningen is en blijft de kerntaak van woningcorporaties. Onder voorwaarden mogen zij ook middenhuurwoningen bouwen als daar in wijken vraag naar is. Het gaat dan om sloop en nieuwbouw of om renovatie in wijken met veel sociale huurwoningen.

Middenhuurwoningen kunnen door gemeente bestempeld worden als schaars

Gemeenten kunnen straks ook in lokale verordeningen middenhuurwoningen laten bestempelen als schaars. Daardoor kunnen ze sturen op de toewijzing van deze woningen aan middeninkomens of bepaalde beroepsgroepen zoals onderwijzers of agenten.

Daarnaast wordt lagere regelgeving gewijzigd, zodat corporaties geen markttoets hoeven te doen voor projecten op grond die zij al voor 2015 in erfpacht hadden. Voor eigen grond gold al langer een uitzondering

Het vereenvoudigen van de markttoets was opgenomen in het regeerakkoord. Met het wetsvoorstel wil minister Ollongren de woningbouw en de doorstroming op de woningmarkt stimuleren. “Het middensegment speelt daarin een sleutelrol. Het biedt huishoudens flexibiliteit en zorgt voor extra mogelijkheden voor mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en voor wie niet kan of wil kopen. Meer middenhuur stimuleert ook de doorstroming van scheefwoners vanuit de sociale huur”, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Reageer op dit artikel