nieuws

Deze Nederlandse huizen worden in buitenlandse fabrieken gemaakt

woningbouw 13457

In Estland en België worden sinds kort prefab huizen gebouwd voor de Nederlandse woningmarkt. Een groeiende groep corporaties heeft belangstelling voor deze energiezuinige huizen die op vrachtwagens en schepen naar Nederland komen.

Deze Nederlandse huizen worden in buitenlandse fabrieken gemaakt

Geen markt met bijna alleen maar Nederlandse producten als de woningmarkt. Zo’n beetje alle Nederlandse woningen worden gemaakt door Nederlandse woningbouwers, al halen ze een deel van de bouwmaterialen wel uit het buitenland. Nu in Nederland de prijzen van reguliere nieuwbouwwoningen de pan uit rijzen, en door de huizenhonger en de behoefte aan flexibele oplossingen steeds meer ruimte komt voor verplaatsbare fabriekshuizen, lijken er ook kansen te liggen voor buitenlandse woningmakers.

Een van de buitenlandse woningmakers die in Nederland voet aan de grond krijgt, is het het Belgische Skilpod. Dat werkt in een fabriekshal in Geel onder andere aan 77 woningen die begin december per schip naar Texel komen. Een andere huizenmaker zit ruim tweeduizend kilometer verderop. In Tallinn (Estland) bouwt Nordic Houses voor ontwikkelaar Live Free om te beginnen vier woningen die per vrachtwagen naar Texel zullen komen. Opdrachtgever voor de woningen van Skilpod en Nordic Houses is de Texelse corporatie Woontij.

Wandelen in Oslo leverde idee voor woonconcept op

De import van woningen uit Estland ontstond min of meer toevallig na een wandeling in Oslo. De dochter van Derk Buiskool Leeuwma, oprichter van projectontwikkelaar Live Free, woont in de hoofdstad van Noorwegen en signaleerde in de buurt van haar woning een interessant nieuwbouwproject met houten woningen uit de Baltische staten. Misschien was het wat voor haar pa, die in Nederland met zijn bedrijf Live Free bezig was met een ontwikkelen voor een energieleverend woningconcept.

In Nederland was Buiskool al een tijdje rond aan het kijken maar hij vond geen geschikt aanbod voor de prijs die hij in gedachten had. Via de ambassades in Estland, Litouwen en Letland kreeg hij een lijst met huizenmakers. Live Free koos uiteindelijk voor Nordic Houses, een bedrijf dat in Tallinn in Estland al vijftien jaar aan de weg timmert en zo’n tweeduizend houten woningen in vooral Scandinavië leverde.

Waterstofwoningen in de maak

Live Free wil een CO2-neutrale, energieleverende woning maken die niet schrikt van een buitentemperatuur van -20 graden Celsius. Door gebruik te maken van waterstof kan energie worden opgeslagen om het gehele jaar onafhankelijk van fossiele energiebronnen te kunnen wonen. In de toekomst wil LiveFree de zelf opgewekte waterstof ook gebruiken in een waterstofauto.

De eerste vier woningen worden nu gemaakt in Tallinn, zegt Tom Krouwels, ooit directeur bij BAM-woningbouw, die in 2015 aanhaakte bij Live Free samen met architect en duurzaamheidspionier Hans Achterbosch.

Flexwoningen zijn al goedkoper dan reguliere woningen. Ze zullen de komende jaren steeds goedkoper worden

De woningen voor Woontij werken niet op waterstof. “Omdat Texel de meeste zon- en winduren heeft van Nederland is een waterstofinstallatie niet nodig.” Zon- en windenergie moet voldoende zijn, al liggen windmolens op Texel politiek gevoelig. Woontij denkt daarom dat op termijn slimme windmolentjes, die ‘s nachts omhoog komen en dus geen horizonvervuiling veroorzaken, een oplossing kunnen zijn.

Meer woningen voor andere opdrachtgevers zitten in de pijplijn voor Live Free. De onderneming deed in 2017 mee met 29 andere partijen aan een wedstrijd van Woontij om honderd flexibele, energieneutrale woningen te maken die vijftig jaar meegaan, maar haakte af omdat er te veel gesleuteld moest worden aan het standaardconcept. “We leveren bij wijze van spreken een BMW, maar er moest een Opel-stuur in en een Fiat-motor.” Live Free bleef wel in gesprek met de corporatie en dat leidde eind juli van dit jaar tot een overeenkomst om vier woningen te leveren.

Huis uit Estland past op twee vrachtwagens

Omdat de woningen op een stalen frame worden geplaatst, zijn de woningen verplaatsbaar. De woningen zullen begin december op vrachtwagens naar Texel worden gebracht. “Ons huis past op twee vrachtwagens”, weet Krouwels.

Live Free hoopt in 2019 in samenwerking met Lliander, Vaillant, Hexagon en Solenco (energie-opslag) de eerste waterstofwoning te maken. En samen met ontwikkelaar Timpaan worden in Almere acht van deze waterstofwoningen uit een hogere prijsklassen (550.000 euro) uit de fabriek in Estland geplaatst. Dat de woningen van Live Free ook als recreatiewoning dienst kunnen doen, maakt volgens Krouwels dat de woningen geavanceerd zijn.“Door een ander exploitatiemodel van recreatiewoningen, is er financieel meer ruimte om te innoveren.”

Flexibele woningen zijn ideaal voor krimpregio's

De woningen van het Belgische Skilpod zijn iets minder geavanceerd. “We gebruiken bestaande onderdelen, maar dan op een andere manier”, zegt Filip Timmermans, een van de oprichters van het zes jaar oude Skilpod. De houten woningen worden in een “productie-atelier” in Geel gefabriceerd.  “Dat is niet zover van de Nederlandse grens.” Het zijn volgens Timmermans zeker geen tiny houses. “Daar geloven we minder in.”Het zijn woningen van 50 vierkante meter voor kleinere gezinnen. “Een niche”, zegt hij. De woningen zijn 5,5 meter breed, zodat ze op een schip naar Texel kunnen worden gevaren. De fabriek in Geel ligt naast een kanaal. “Doel is om elke 2,5 dag één woning op te leveren, met een oplevertijd van vijf à zes dagen per woningen.”

Skilpod heeft de afgelopen jaren ruim tweehonderd woningen gemaakt, waarvan ongeveer de helft voor de Nederlandse markt. Woningcorporatie St Joseph is een van de opdrachtgevers. Vorig jaar werden 7 woningen in Stramproy (gemeente Weert) geplaatst, nadat uit onderzoek van de gemeente bleek dat een aanzienlijk deel van de jongeren in Stramproy zou willen wonen maar dat zij vertrekken omdat er geen geschikte betaalbare huizen zijn. De huizen van Skilpod boden uitkomst.

De flexibele woningen die Woontij in december begroet kosten zo’n 130.000 euro, zegt Jan van Andel, directeur van Woontij. “Dat zijn de stichtingskosten, daar zit alles in.” Volgens hem is dat goedkoper dan reguliere huizen, waar voor kleinere nieuwbouwhuizen al snel 150.000 euro moet worden betaald.

Stijgende bouwkosten:

Stijgende bouwkosten:
De flexwoningen zullen de komende jaren steeds goedkoper worden, verwacht Van Andel, naarmate er steeds meer geïndustrialiseerd zal worden. Dat zijn de Belgen ook van plan. “We hebben tot nu toe heel veel maatwerk gedaan, op dit moment zijn we aan het evolueren naar een standaard product”, zegt Timmermans. De 77 woningen die Skilpod voor Woontij gaat leveren zijn een tussenstap op weg naar die standaardwoning. 90 procent van de woning is klaar als de woning naar Nederland gaat varen. De Skilpod kan volgens Timmermans plug and play geïnstalleerd worden. Alleen de keuken wordt ter plaatse gemonteerd. “De meerwaarde om die hier in België te plaatsen is nihil.”

Voor de Texelse woningen moest rekening gehouden worden met een “Texelse look”. Woningen die eruit zien als schuren, om aan de welstandseisen te voldoen. Van Andel is er achteraf niet helemaal blij mee. “De welstandseisen gingen verder dan wij gepast vonden. Het wringt met de woonkwaliteit en zorgt voor kostenverhoging.” Het project vertraagde en de honderd woningen werden bij elkaar een paar ton duurder. “Misschien niet veel geld per woning, maar bij elkaar toch serieus geld.”

De Skilpod-huizen zijn volgens Timmermans eigenlijk “niet gemaakt om te verplaatsen, maar het kan perfect.” De woningen worden gemaakt van een sterker houtsoort dan het gangbare CLS, zodat de constructie steviger is en de woning getransporteerd kan worden.

Het verhuizen van huizen lijkt voor corporaties met onzekere demografische ontwikkelingen een uitkomst. “We zien dat de markt behoefte heeft aan flexibele woningen. Het is ideaal voor krimpregio’s.”

Bouwkosten blijven toenemen

Bouwkosten blijven toenemen
Ook Jan van Andel ziet bij collega-corporaties een groeiende belangstelling voor flexibele woningen, al zijn er nog niet veel die echt doorpakken. Woontij heeft in ieder geval de smaak te pakken. Behalve Skilpod (77 huizen), Plekvoor (23) en Live Free (4) mag ook Hodes twintig studio’s opleveren voor studenten die de koksopleiding op het eiland gaan doen. Verder zijn er in de nabije toekomst flexwoningen voor zorgpersoneel nodig, waarvoor de corporatie al een locatie in gedachten heeft.

Van Andel vindt dat corporaties nu definitief de weg in moeten slaan van industrieel bouwen. “Het traditioneel bouwen ontspoort volledig”, waardoor de prijzen van nieuw te bouwen woningen niet meer zijn op te brengen. “Bouwers staan de laatste anderhalf jaar niet te springen om naar Texel te komen, iedereen haakt af, misschien heeft het met het eiland te maken. Er is bij aannemers weinig werkhonger, dat betekent oplopende prijzen.”

Woontij heeft recent een aanbesteding met 59 woningen afgeblazen omdat de bouwkosten exorbitant hoog waren. Het project is later toch doorgegaan, na “optimaliseringen” en nadat Woontij een onrendabele top van 60.000 euro per woning slikte.

De wens van de Woontij-directeur om de weg vrij te maken voor veel meer flexibele woonoplossingen uit de fabriek, is koren op de molen van huizenmakers als Skilpod en Live Free, die erop mikken dat de markt voor flexibele huizen sterk zal groeien. Timmermans is in onderhandeling over honderd woningen voor andere corporaties. “Sinds het project in Texel stijgt de vraag enorm.” Het Belgische bedrijf zoekt daarom al een fabriekslocatie in het centrum van Nederland, om een deel van de productie daar vanaf eind volgend jaar te laten plaatsvinden. Ook kijkt het bedrijf naar een plek in Frankrijk. Het liefst zouden de Belgen in beide landen met een partner aan de slag gaan. “Dat is toch handig, want zo’n partij kent de markt goed.” De Belg ziet uit naar de uitbreiding in Nederland, waar de woningbouw volgens hem op een hoger niveau ligt. “Nederland is echt vooruitstrevender dan België.”


Flexhuizen

De markt voor verplaatsbare fabriekshuizen lijkt langzaam maar zeker in omgang te groeien. partijen die fabriekswoningen maken zijn onder andere Nezzt, Jan Snel, Finch, Hodes, Heijmans (One), Think Wonen, Barli, Cubicco, en Plekvoor.
Reageer op dit artikel