nieuws

Amsterdam zet rem op bouw koopwoningen

woningbouw 2217

Amsterdam zet rem op bouw koopwoningen

Het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam wil de bouw van koopwoningen beperken en tot 2025 vooral sociale en middeldure huurwoningen bouwen.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van gemeenteraadslid Naoum Néhmé (VVD). “Om de woningmarkt toch bereikbaar te houden voor alle groepen Amsterdammers, is het college van mening dat de nog beschikbare ruimte tot 2025 vooral moet worden ingevuld met de bouw van sociale en middeldure huurwoningen”, schrijft het linkse college.

Het gemeentebestuur merkt op dat de bouwplannen voor de komende jaren vooral dure huurwoningen en koopwoningen op gaan leveren. Voor tweederde van de bouwplannen tot 2025 ligt al vast of het of het koopwoningen of sociale, middeldure of vrije sectorhuurwoningen betreft. Tussen 2018 tot 2022 is in Amsterdam de bouw van 5.900 dure huurwoningen en 12.500 koopwoningen gepland.

Amsterdam heeft betaalbare woningen nodig, stel college

Het coalitieakkoord stelt als doel om tot 2025 jaarlijks 7.500 woningen te bouwen. In totaal gaat het om 52.500 nieuwe woningen tot 2025. De wens van de coalitie is om een derde daarvan betaalbaar te krijgen. “De overtuiging van het college is dat de stad deze woningen nodig heeft en dat vooral moet worden ingezet op huizen voor Amsterdammers met een beperkt inkomen.”

Een deel van de sociale huurwoningen betreft jongeren- en studentenwoningen die niet door corporaties worden gebouwd.

De Amsterdammers die op betaalbare woningen zijn aangewezen, zijn volgens het bestuur ook de woningzoekenden die het “meest in de knel zitten op de oververhitte Amsterdamse woningmarkt”.

Hoge bouwtempo niet eerder lang volgehouden

De coalitie realiseert zich dat de ambitie om jaarlijks 7.500 woningen te bouwen hoog is. Het betekent, schrijft de coalitie, dat snel nieuw planaanbod moet worden gecreëerd om meerdere jaren een forse productie mogelijk te maken. “De geschiedenis leert dat zo’n hoge bouwambitie niet eerder meerjarig is gerealiseerd.”

De komende maanden vertaalt de coalitie de bouwambitie naar gemeentelijk beleid. Rond het einde van dit jaar komt het college daarover met een voordracht naar de raad.

Tot 2025 wil Amsterdam gemiddeld 2.500 sociale huurwoningen per jaar door corporaties laten bouwen. In dezelfde periode zou de bouw van gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen (711 tot 971 euro) per jaar moeten starten. Het gemeentebestuur stelt geen doelen betreffende het aantal te bouwen middeldure koopwoningen (152.000 tot 249.000 euro).

Ontwikkelaars vrezen daling bouwproductie

Projectontwikkelaars zijn kritisch over de voornemens van de gemeente. De Neprom vreest voor het afhaken van investeerders en vertraging door afwachtende initiatiefnemers. “Dit alles met negatieve consequenties voor de bouwproductie en de woningmarkt. Constructief overleg tussen wethouders en marktpartijen en aanpassing van de programmering zijn wat de Neprom betreft noodzakelijke voorwaarden om de bouwproductie niet in gevaar te brengen.”

 

 

Reageer op dit artikel