nieuws

Rotterdam wil Rijnhaven deels dempen voor woningbouw

woningbouw 1388

Rotterdam wil Rijnhaven deels dempen voor woningbouw

Het Rotterdamse gemeentebestuur wil een deel van de Rijnhaven dempen om plaats te maken voor grootschalige woningbouw. Het college ziet ruimte voor 800 tot 1500 woningen en voor een park met een stadsstrand.

Ontwikkelaars mogen na de zomer met concrete plannen komen voor de precieze invulling. Het voorstel van het college sluit aan bij de ambitie tot verdichting van de stad. Toevoeging van honderden woningen in het middeldure en dure segment moet zorgen voor een evenwichtiger woningmarkt op Zuid. “We moeten in Rotterdam veel huizen bijbouwen en de Rijnhaven is echt een mooi gebied om dat te doen”, zegt Leefbaar-wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling). “Het gebied rond de haven is een unieke plek voor woningbouw.”

De Rijnhaven grenst aan de zuidzijde aan hoogbouwgebied de Wilhelminapier. De havenbekken werd tussen 1887 en 1895 gegraven en is daarmee één van de oudste overslaghavens op de Rotterdamse zuidoever. Van de huidige 21 hectare zou 5 tot 6 hectare moeten worden gedempt. Sinds het vertrek van het centrum voor binnenvaartschepen in 2015 valt er weinig te beleven.

Aan de zuidzijde van de haven moet een centrumboulevard ontstaat

De bouw van woningen zou de Posthumalaan, aan de zuidzijde van de haven, moeten veranderen in een centrumboulevard. Een marktconsultatie moet uitwijzen hoeveel woningen er precies komen.

Het plan moet verder ruimte bieden aan horeca, winkels, cultuur en flexibele werkruimtes. Een nieuw stadspark is voorzien op het te dempen havendeel. Opmerkelijk is dat de presentatie van het ambitiedocument Rijnhaven een van de laatste wapenfeiten is van het huidige college.

Het vorige gemeentebestuur probeerde de Rijnhaven in 2013 ook al te ontwikkelen door middel van een compleet nieuwe stadsontwikkelingsmethodiek. Nadat zeven consortia anderhalf jaar hadden gewerkt aan de ‘deltabouwlocatie’ trok het nieuw aangetreden gemeentebestuur de stekker eruit.

Reageer op dit artikel