nieuws

Roosdom Tijhuis: Wij bouwers draaien op voor meerkosten gasloos bouwen

woningbouw Premium 1536

Roosdom Tijhuis: Wij bouwers draaien op voor meerkosten gasloos bouwen

Roosdom Tijhuis verwacht dat bouwers moeten opdraaien voor de hogere kosten van gasloos bouwen. Bovendien zet versneld overstappen naar gasloze woningen grote woningbouwplannen onder druk, zegt Wouter van Drie, coördinator gebiedsontwikkeling bij de ontwikkelende bouwer uit Rijssen.

Dat blijkt uit de internetconsultatie over de ministeriële regeling ten aanzien van de gasaansluitplicht. Wouter van Drie, coördinator gebiedsontwikkeling bij Roosdom Tijhuis, is namens de bouwer uit Rijssen een van de veertien partijen die gereageerd heeft op de de voorgenomen regeling die inhoudt dat de verplichte gasaansluiting al per 1 juli van dit jaar vervalt.

Doordat het kabinet versneld van het gas af wil, moeten volgens Van Drie met gemeenten nieuwe afspraken gemaakt worden over eerder afgesloten ontwikkelovereenkomsten. Als gemeenten dat weigeren, dan draait de bouwer op de de meerkosten van gasloos bouwen. Voor woningen in de sociale prijsklasse zijn die meerkosten al moeilijk te verteren, omdat tegen niet-marktconforme condities wordt gewerkt, stelt Van Drie.

Ook in de vrije sector zal een groot deel van de meerkosten voor gasloos bouwen voor rekening van de bouwer komen, vreest Van Drie, omdat de grondprijssystematiek geen rekening houdt deze onvoorziene kosten. De consequentie is dat dat de keuze om versneld naar gasloze bouwen te gaan veel woningbouwplannen waar fors in is geïnvesteerd onder druk zet.

Roosdom Tijhuis vreest ook voor juridische trammelant. “In sommige gevallen zijn wij als private partij ook reeds verplichtingen middels koop-/aannemingsovereenkomsten aangegaan met de consument of andere private partijen. De versnelde wijziging van het beleid door de rijksoverheid leidt er toe dat deze verplichtingen niet of niet geheel nagekomen kunnen worden en wij als professionele contractspartij in een geschillensituatie terecht komen of zelf ultiem een aansprakelijkheidsstelling verkrijgen.”

Vertraging ontwikkeling en bouw in overspannen woningmarkt

De ministeriële regeling moet volgens Van Drie daarom voorzien in objectieve en toetsbare criteria die niet aan interpretatie onderhevig zijn. Waardoor “wij niet van de willekeur van de diverse gemeenten afhankelijk zijn”.

Het versneld invoeren van gasloos bouwen is volgens hem niet redelijk en billijk, vat hij samen. Over de afspraken die gemaakt waren met publieke partijen zal de komende tijd onderhandeld moeten worden. Dat leidt volgens hem tot “vertraging in de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen in een markt die nu al overspannen te noemen is”.

Eerder noemde Heijmans-bestuursvoorzitter Ton Hillen het besluit van het kabinet om de aansluitplicht vanaf 1 juli te schrappen niet verstandig. “Een te snelle invoering van de nieuwe wetgeving om gasloos bouwen verplicht te stellen kan leiden tot vertraging in het opstarten van nieuwe projecten. Hiermee zal de druk op de woningmarkt naar verwachting nog verder toenemen.”

Reageer op dit artikel