nieuws

Bas Sievers, directeur Wonen Limburg: ’Er is blijkbaar geen enkele incentive om goedkoper en sneller te bouwen’

woningbouw Premium 1692

Bas Sievers, directeur Wonen Limburg: ’Er is blijkbaar geen enkele incentive om goedkoper en sneller te bouwen’

Ontwikkelingen als 3D printen, het gebruik van robots in de fabricage en de toename van prefab onderdelen in de bouw zijn niet meer weg te denken binnen de bouw. Bas Sievers, directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg en spreker op het event van Cobouw over prefab, gelooft er heilig in dat ze bijdragen aan betere producten voor minder geld, maar het gaat hem allemaal veel te traag. “Fundamenteel zie ik nog weinig wijzigingen.”

Is er überhaupt al sprake van industrialisatie in de bouw?, vraagt Sievers, een van de sprekers op de Cobouw Praktijkdag Prefab en Industrialisatie, zich af. Hij realiseert zich dat hij alleen al door het stellen van zulke vragen misschien wel tegen zere schenen aanschopt, maar dat belet hem niet om dat toch met enige regelmaat te doen. Hij schuwt de discussie met aannemers niet. Verbazing en misschien een vleugje ergernis is daarbij zijn voornaamste drijfveer. Want waarom is de sector nog steeds zo traditioneel georganiseerd en waarom gaan de veranderingen die misschien wel zichtbaar beginnen te worden zo langzaam?

De bouw investeert niet of nauwelijks in onderzoek en ontwikkeling

Sievers trekt de vergelijking met andere bedrijfstakken in de maakindustrie, waar nieuwe producten doorgaans in rap tempo goedkoper worden dankzij verbeterde productietechnieken en de stijgende verkoopaantallen. Voor huizen gaat dat niet op, terwijl ze toch al zeker honderd jaar op vrijwel dezelfde manier tot stand komen. De bouw investeert bovendien niet of nauwelijks in onderzoek en ontwikkeling.

“Het product kent bijna geen doorontwikkeling en wordt ook niet goedkoper. Dat is vreemd”, vindt Sievers. “Er is geen productielijn gekomen om tot kostenverlaging te komen. Wij kopen huizen terwijl ze steeds duurder worden, terwijl de kostprijs misschien wel lager wordt. Waarom doen we dat? We hebben geen keuze, lijkt het wel. Dat heeft te maken met schaarste en de manier waarop het proces is georganiseerd.”

Sievers: ‘Er is blijkbaar geen enkele incentive om goedkoper en sneller te bouwen. Wij als opdrachtgever dagen ze blijkbaar ook niet echt uit’

Sievers zou graag meer transparantie en daarmee invloed op het productieproces willen zien, want nu zijn huurders van corporaties de dupe, vindt hij. “Er is blijkbaar geen enkele incentive om goedkoper en sneller te bouwen. Wij als opdrachtgever dagen ze blijkbaar ook niet echt uit.”

Het is goed denkbaar dat een grote speler van buiten de sector, zoals Ikea, zijn kansen ruikt en massaal huizen gaat produceren, voorziet hij. “De vraag is wachten we daarop of gaan we het als keten zelf doen? Dat betekent wel dat we dan openheid in de kosten moeten krijgen met de wetenschap dat dat pijn doet.”

De vele schakels in de keten drijven de prijzen nu onnodig op, vermoedt hij.

Twee jaar geleden zette de corporatie een grote opdracht in de markt: het verduurzamen van 4000 huurwoningen

Het kan ook anders, heeft Wonen Limburg ervaren. Twee jaar geleden zette de corporatie een grote opdracht in de markt: het verduurzamen van 4.000 huurwoningen. “We hebben getracht massa te creëren. Dat triggerde ook toeleveranciers om mee te doen aan de emvi-aanbesteding.”

De toeleveranciers konden bovendien voor hetzelfde budget meer kwaliteit leveren dan de traditionele aannemers. De aannemers waren volgens Sievers niet blij met de uitkomst van de aanbesteding. Hij kan het zich ook wel voorstellen. “Je breekt open wat geheim is, maar het heeft ons de ogen geopend. We hebben er veel van geleerd. Als we massa maken, krijgen we een andere dynamiek.”

Wonen Limburg overweegt dan ook om opdrachten te bundelen, samen met andere corporaties, om opnieuw te profiteren van het effect van grote aantallen.

Wonen Limburg overweegt dan ook om opdrachten te bundelen, samen met andere corporaties, om opnieuw te profiteren van het effect van grote aantallen.

Grote aantallen maken het ook makkelijker om tijdens het proces vernieuwing tot stand te brengen. “Ik denk dat wij daar als corporatie ook een rol in kunnen spelen, maar het moet niet alleen van ons komen.”

‘Mijn statement is: de crisis heeft te kort geduurd. Er wordt weer traditioneel gebouwd en de prijzen rijzen weer de pan uit’

Het gaat Sievers te ver als een aannemer, zoals recent gebeurde, hem vertelde niet van plan te zijn aan vernieuwing te werken als de corporatie niet met grote aantallen kwam. “Mijn statement is: de crisis heeft te kort geduurd. Er wordt weer traditioneel gebouwd en de prijzen rijzen weer de pan uit.”

Door die trend staat de corporatie voor een lastige keuze. Nieuwbouw is nog steeds nodig in Limburg om huurders te huisvesten, ook al is er op sommige plekken sprake van krimp. “Bij ons geldt geen bouwstop. Maar als de prijzen te hard stijgen, kunnen we niet meer verantwoord investeren.”

Sievers spreekt op de Praktijkdag Cobouw Prefab

Sievers spreekt op de Praktijkdag Cobouw Prefab

‘We hebben circa tachtig verplaatsbare woningen. Ze vormen voor ons wel een risico. Als ik ze verplaats van de ene naar de andere gemeente moet ik steeds weer een nieuwe vergunning aanvragen en opnieuw langs welstand’

Kan een corporatie door massaal in te zetten op kleine verplaatsbare woningen niet bijdragen aan verdere versnelling van industrialisatie in de bouw? De praktijk is weerbarstiger, maakt Sievers duidelijk. “We hebben circa tachtig verplaatsbare woningen. Ze vormen voor ons wel een risico. Als ik ze verplaats van de ene naar de andere gemeente moet ik steeds weer een nieuwe vergunning aanvragen en opnieuw langs welstand. Verplaatsen is makkelijk, maar het wettelijk kader is er niet op aangepast. Je moet alle spelregels veranderen om versnelling te krijgen.”

Ondanks die wettelijke belemmeringen is Wonen Limburg bezig om bedrijven gericht te benaderen met de vraag of ze een compleet product kunnen leveren als het gaat om wonen. “We willen geen bouwproces meer geleverd krijgen, maar een integraal bouwproduct: liefst niet meer op een bouwplaats gemaakt en met een integrale garantie op het hele product.”

‘We willen geen bouwproces meer geleverd krijgen, maar een integraal bouwproduct’

Inmiddels zijn er al zo’n zestig concepten om een keuze uit te maken, bijna allemaal van niet traditionele bouwpartijen. En dat plaatst de corporatie voor een dilemma. Kies je voor een bijzonder maar nog experimenteel concept van een klein bedrijf met weinig ervaring, wat risico’s met zich meebrengt, of toch liever veilig voor een groot en gevestigd bouwbedrijf? “Je moet daarin een balans zoeken, want je hebt ze allebei nodig”, stelt Sievers.

Niet alleen als corporatiedirecteur, maar ook als bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen maakt Sievers zich sterk voor betaalbaar wonen door uit te gaan van bewezen bouwconcepten, opschaling en bundeling van de vraag om zo het bouwproces efficiënter te maker. Het netwerk werkt onder meer aan een conceptenboulevard, die snel inzicht geeft in de geïndustrialiseerde woonconcepten die de markt kan leveren. Daarmee kunnen onder meer corporaties, gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en particulieren hun voordeel doen.


CV Bas Sievers

Bas Sievers (44) is directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg. Daarnaast is hij bestuurslid van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Sievers studeerde Bouwkunde aan de Zuyd Hogeschool en Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. De laatste vijftien jaar is Sievers werkzaam bij Wonen Limburg en de voorlopers van deze corporaties. Hij vervulde er verschillende management- en directiefuncties.


Cobouw Praktijkdag Prefab & Industrialisatie

Hoe kunnen industrialisatie en prefab bouwen helpen om faalkosten in de sector omlaag te brengen en de kwaliteit te verhogen? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt wanneer de focus verschuift van de bouwplaats naar de fabriek. En welke technologie is het meest kansrijk? Dit soort vragen komen uitgebreid aan bod tijdens de Cobouw Praktijkdag Prefab & industrialisatie op donderdag 21 juni tussen 9.00 en 17.00 uur in het Oude Magazijn, een monumentaal spoorcomplex in Amersfoort. Praktijkverhalen staan centraal. In hoog tempo doorlopen we cases uit alle schakels van de keten: woningcorporaties, gemeenten, provincies, ontwerpers, adviseurs, aannemers, toeleveranciers en installateurs. Met als sprekers onder meer: Hennes de Ridder, hoogleraar integraal ontwerpen TU Delft, BAM-directeur Wonen Joost Nelis, engineer en futurist Nell Watson, Berry Hendriks, oprichter van startup CyBe Construction, Andries Peters, directeur-eigenaar van Barli Unit- en Systeembouw en Bas Sievers, directeur Wonen & Vastgoed bij Wonen Limburg.

Het volledige programma is te vinden op: www.cobouwprefab.nl.  Inschrijven kan hier. 

Reageer op dit artikel